10 Tapaa Jolla CBD-Öljy Voi Vaikuttaa Ihmiskehoon

10 Tapaa Jolla CBD-Öljy Voi Vaikuttaa Ihmiskehoon

Oletko kiinnostunut oppimaan CBD-öljyn hyödyistä? Jatka lukemista ja kerromme sinulle mitä CBD on ja minkälaisia vaikutuksia sillä on kehossa. Varhaisen vaiheen tieteelliset tutkimukset viittaavat siihen suuntaan, että CBD voisi toimia apuna monenkirjavissa terveysvaivoissa.


MISTÄ LYHENNE CBD TULEE?

CBD-öljy on luonnollinen tuote, jonka alkuperä on useimmiten Cannabis sativan THC-vapaa versio eli nk. teollisuushamppu. Lyhenne CBD tulee sanasta kannabidioli, joka on yksi kymmenistä hampusta löytyvistä orgaanisista komponenteista.

CBD uutetaan irti kasvimateriaalista, jonka jälkeen se sekoitetaan ns. kantajaöljyn joukkoon (tyypillisesti hampunsiemen- tai oliiviöljyä) ja myydään lopulta CBD-öljynä. Näitä öljyjä on saatavilla useissa eri vahvuusluokissa alhaisempien pitoisuuksien ollessa 2,5% paikkeilla ja tuhdimpien pakatessa jopa 30% CBD:tä.

Ideaali pitoisuus määrittyy pitkälti yksilön tarpeiden ja olosuhteiden mukaan. Asia ei välttämättä ole yksinkertainen saati yksiselitteinen, mutta tästä huolimatta CBD-markkinat ovat viime vuosina kasvaneet vauhdilla, ennätyksiä vuosi toisensa jälkeen lyöden.

MITEN CBD-ÖLJY TOIMII?

CBD:stä tekee uniikin komponentin moneen muuhun terveysvaikutteiseen molekyyliin sen toimintamekanismi. Se nimittäin vaikuttaa kehon endokannabinoidijärjestelmän (englanniksi ECS) kautta.

Endokannabinoidijärjestelmä on säätelyjärjestelmä, joka löytyy kaikista nisäkkäistä. Ihmisissä endokannabinoidijärjestelmä on osittain vastuussa homeostaasin eli biologisen tasapainon ylläpidosta. CBD-öljyn arvellaan edistävän[1] tätä tasapainotilaa parantaen endokannabinoidijärjestelmän tehoa.

MITÄ MUITA CBD-TUOTTEITA MARKKINOILTA LÖYTYY?

CBD-öljy ei suinkaan ole ainoa kannabidioliin perustuva tuote, vaikkakin kiistatta suosituin. Muita annosteluvaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

 • CBD-kapselit
 • CBD-kosmetiikka
 • CBD-terveysvoiteet
 • Liposomaalinen CBD-öljy

Parhaiten juuri sinun käyttöösi soveltuva tuote riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä ja tarpeista, mutta valtaosa käyttäjistä päätyy valintaa tehdessään öljyyn. Se on helppo annosteltava, diskreetti ja tehokas jo muutaman tipan annoksina.

10 TAPAA, JOLLA CBD VAIKUTTAA IHMISKEHOON

Alta löydät esimerkkejä siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla erilaisiin toimintoihin ja vaivoihin.

1. CBD-ÖLJY JA KIVUNLIEVITYS

Kipu on laaja ja monimutkainen aihepiiri. Kipua ja kiputuntemuksia on olemassa lukemattomia erilaisia, mutta sen lisäksi kipu on myös äärimmäisen subjektiivinen kokemus – me kaikki koemme kivun eri tavalla.

Vuonna 2018 Fronties of Pharmacologyssa[2] julkaistu katsaus hahmotteli kannabinoidien (joihin CBD luetaan) vaikutuksia kipuun. Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia kivun muotoja:

 • Tulehduspohjainen kipu
 • Syöpäkipu
 • Neuropaattinen eli hermovauriokipu
 • Reumaattinen kipu
 • Krooninen vatsakipu

Esikliinisten tutkimusten ja eläinkokeiden leikkauspistettä tutkimalla tutkijat pystyivät havaitsemaan useita trendejä:

 • Kannabinoidien toimintamekanismeihin kuuluu välittäjäaineiden toiminnan hillitseminen sekä vaikutukset hermopäätteisiin ja hermoston viestään
 • Kannabinoidit osoittavat tutkimuksissa monimuotoista aktiivisuutta, erityisesti mitä kiputuntemukseen tulee.

Katsauksen mukaan on olemassa "kohtuullinen määrä todisteita", mutta silti "laajempia hyvin suunniteltuja tutkimuksia" tarvitaan oikeanlaisen kannabinoidien annostuksen, käyttövälin sekä yhdistelmän määrittämiseksi.

CBD-ÖLJY JA KIVUNLIEVITYS

2. CBD-ÖLJY JA AHDISTUS

Ahdistuneisuus vaikuttaa meihin kaikkiin jossain vaiheessa elämäämme. Miljoonille ympäri maailmaa eläville ihmisille ahdistuneisuushäiriö on elämänlaatua heikentävä sairaus.

Journal of the American Society for Experimental Neurotherapeutics[3] julkaisi 2015 tutkimuksen, jossa selvitettiin kannabidiolin vaikutusta eri ahdistuneisuushäiriön muotoihin. Listalla olivat mm:

 • Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
 • Kaamosmasennus
 • Parkinsonin tauti
 • Pakko-oireinen häiriö
 • Posttraumaattinen stressioireyhtymä

Mielenkiintoista kyllä, tutkimus nosti esiin sen, että CBD:n vaikutus näyttää riippuvan CB1- ja 5-HT1A-reseptorien vuorovaikutuksesta. CB1-reseptori liittyy endokannabinoidijärjestelmään ja 5-HT1A-reseptori on osa serotoniinijärjestelmää.

Katsauksessa kävi ilmi, että:

 • Tutkimusaineisto kasvaa jatkuvasti, mutta on rajallista kliinisissä väestönryhmissä.
 • Lisätutkimusta tarvitaan hoitotehon määrittämiseksi.

Jälleen vaikuttaa kuitenkin siltä, että CBD:n vaikutukset voisivat olla annosriippuvaisia. Tähän mennessä on tutkittu ainoastaan akuutteja annoksia.

3. CBD-ÖLJY JA UNI

Uni on välttämätön toiminto, joka mahdollistaa kehon parantumisen ja palautumisen. Tutkimustiedot[4] osoittavat, että 35 % aikuisista nukkuu vähemmän kuin 7 tuntia yössä.

Unen määrään ja laatuun vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

 • Stressi/ahdistus
 • Altistus siniselle valolle (elektroniset laitteet)
 • Epäsäännölliset työajat

CBD-öljystä ei ole hyötyä epäsäännöllisten työaikataulujen aiheuttamiin haittoihin, mutta tutkimuksissa pyritään selvittämään yhdisteen potentiaalista tehoa psykologisiin tekijöihin, kuten stressiin, murehtimiseen ja ahdistukseen.

The Permanente Journal[5] julkaisi tutkimuksen, jossa oli mukana 103 aikuista potilasta. Siinä saatiin selville, että:

 • 79,2 %:ssa osallistujia havaittiin muutos heidän nautittua 25 mg CBD:tä.
 • 66,7% osallistujista koki vaikutuksia vielä seuraavan kuukauden aikana.

Lisää kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia tarvitaan, mutta CBD "ei vaikuta muuttavan tietoisuutta tai saavan aikaan päihtymystä", mikä tekee siitä tutkijoiden silmissä mielenkiintoisen tutkimuskohteen.

CBD-ÖLJY JA UNI

4. CBD-ÖLJY JA IHO

Iho on kehomme luontainen suojamuuri infektioita, bakteereita, UV-säteiden aiheuttamaa vahinkoa ja saasteita vastaan. Iho tarvitsee kuitenkin suojaa oman suojaavan vaikutuksensa ylläpitoon.

Kalifornian[6] yliopisto julkaisi kriittisen katsauksen kannabinoidien roolista dermatologian alalla. Analysoituaan vuodesta 2007 alkaen tehtyjä tutkimuksia, he supistivat tulosten alan neljään pääehtoon, jotka ovat:

 • Akne
 • Atooppinen ihottuma
 • Psoriasis
 • Ihosyöpä

Tutkijat huomauttivat luonnollisesti laajempien, prekliinisten tutkimusten ja satunnaistettujen ja kontrolloitujen kliinisten tutkimusten tarpeesta. Tämän lisäksi CBD:llä vaikuttaisi olevan useita erilaisia vaikutusmekanismeja, joiden tutkiminen erikseen on edellytys potentiaalin hahmottamiseksi.

5. CBD-ÖLJY JA PAHOINVOINTI

Pahoinvointi voi ilmetä monella eri tapaa ja olla lähtöisin monesta eri syystä. Yleisiä syitä pahoinvointiin ovat esimerkiksi:

 • Matkapahoinvointi
 • Aamupahoinvointi
 • Flunssa
 • Kemoterapia

Yksi CBD-tutkimuksen merkittävistä alueista on ennakoiva pahoinvointi, joka on kemoterapian sivuvaikutus.

Canadian Institutes of Health Researchin[7] tukemassa eläinkokeessa huomattiin toimintamekanismi, joka vaikutti akuuttiin ja ennakoivaan pahoinvointiin.

Tutkijat saivat selville, että FAAH:n (endokannabinoideja pilkkovan entsyymin) estäminen voisi vaikuttaa pahoinvointiin[8]. CBD:n on havaittu estävän FAAH-entsyymin tuotantoa, edistäen näin korkeampaa endokannabinoidien määrää.

Lupaavimmalta pahoinvoinnin eston kannalta saattaa kuitenkin vaikuttaa kannabinoidien yhdistelmä. Alle lueteltuja kannabinoideja tutkitaan niiden mahdollisen pahoinvointivaikutuksen varalta:

 • THC
 • CBD
 • CBDA
 • CBG.

CBD-ÖLJY JA PAHOINVOINTI

6. CBD-ÖLJY JA SEKSI

CBD:n suorista hyödyistä seksiä ajatellen ei ole tutkimusnäyttöä, mutta epäsuoria hyötyjä voi syntyä mm. seuraavien ongelmien oireiden lievittymisen myötä:

 • Ahdistus
 • Stressi
 • Krooninen kipu

Kuten olemme aiemmin artikkelissa todenneet, voi CBD vaikuttaa positiivisesti kaikkiin kolmeen ongelmaan ja tätä myötä parantaa seksielämää. CBD:n monipuoliset ominaisuudet ovat tekijä sen potentiaalisia hyötyjä tutkittaessa. Kannabidiolia löytyykin jo monenlaisista seksiin liittyvistä tuotteista, kuten esimerkiksi:

 • Liukuvoiteet
 • Öljy
 • Syötävät

On vielä kysymysmerkki missä määrin CBD vaikuttaa libidoon ja hedelmällisyyteen, mutta on olemassa joitakin viitteitä[9] siitä, että endokannabinoidit ovat suuressa roolissa lisääntymisessä.

7. CBD-ÖLJY ANTIOKSIDANTTINA

CBD:n antioksidanttisen merkityksen ymmärtämiseksi on hyvä ymmärtää taustalla vaikuttavat metaboliset prosessit. Kehon tuottaessa energiaa se tuottaa aina samalla vapaina radikaaleina tunnettuja haitallisia sivutuotteita. Näiden esiintyminen on luonnollista, mutta vapaiden radikaalien liian suuri määrä voi aiheuttaa vakavia ongelmia.

Muita vapaiden radikaalien tuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

 • Ilmansaasteet
 • UV-säteily
 • Krooniset tulehdukset
 • Tupakointi
 • Säteily

Kehomme tuottaa antioksidantteja taistellakseen vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita vastaan. Antioksidantit ovat luonnollisia aineita, jotka ehkäisevät hapettumista. Kun vapaiden radikaalien määrä nousee kuitenkin liian korkeaksi, voimme käyttää ulkoisia antioksidanttien lähteitä apuna.

Laboratory of Cellular and Molecular Regulation[10] sai selville, että kannabidioli ja muut kannabinoidit voivat toimia hermostoa suojaavina aineina. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että:

 • Kannabidioli näytti vaikuttavan hermotoksisuuteen.
 • Tutkijat tutustuvat yhä CBD:n kapasiteettiin verrattuna muihin antioksidanttisiin yhdisteisiin (E- ja C-vitamiiniin).

On kuitenkin tärkeää korostaa, että nämä tulokset ovat peräisin eläinkokeesta ja ihmiskokeita odotetaan yhä.

CBD-ÖLJY ANTIOKSIDANTTINA

8. CBD-ÖLJY JA SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisnimi sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksille. Tyypillisiä näille sairauksille altistava syitä ovat esimerkiksi:

 • Korkea verenpaine
 • Tupakointi
 • Korkea kolesteroli
 • Diabetes
 • Liikunnan puute
 • Ylipaino

CBD:n potentiaaliset hyödyt näiden ongelmien hoidossa johtuvat sen antioksidanttisesta ja tulehduksia ehkäisevistä vaikutuksista. CBD voisi täten mahdollisesti olla avuksi esimerkiksi aivoinfarktin ja sydänkohtausten hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Journal of Clinical Investigationin julkaisemassa vuoden 2017[11] tutkimuksessa saatiin selville, että CBD:llä on vaikutusta terveiden vapaaehtoisten verenpaineeseen, kun sen vaikutuksia verrataan lumelääkkeen vaikutuksiin. Kohonnut verenpaine (hypertensio) on merkittävä sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

Samana vuonna Pharmaceuticals (Basel) korosti, että CBD tarjoaa uusia mahdollisuuksia, kiitos potentiaalisen vaikutuksensa aivojen verenkiertoon.

9. CBD-ÖLJY KOHTAUSTEN HOIDOSSA

Eräs ala, jolla CBD:n synteettinen versio on osoittanut lupaavia merkkejä, on epilepsian hoito. Se on käytettävissä kuitenkin vain tietynlaisissa tilanteissa – ainakin toistaiseksi.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) hyväksyi vuonna 2018 Epidiolexin[13] käytön kahden vakavan lapsilla esiintyvän epilepsiatyypin hoidossa. Epidiolex on CBD:n synteettinen versio, jota käytetään hoitamaan:

 • Lennox–Gastaut’n oireyhtymää
 • Dravet'n oireyhtymää.

Journal of Epilepsy Research[14] teetti myös syväluotaavan katsauksen siihen, kuinka CBD ja muut kannabinoidit muuttavat tapaa, jolla hoidamme epilepsiaa. Analyysissä pääteltiin seuraavaa:

 • “Tällä hetkellä on olemassa 1. tason todisteita siitä, että synteettisen CBD:n yhteiskäyttö parantaa kohtausten hallintaa tietyistä epilepsiaoireyhtymistä kärsivillä potilailla”
 • “Todistepohjaisen kannabistuotteen lääkemääräämisen aikakausi on näköpiirissämme.”

Siitä huolimatta, että tutkijat tunnustavat olevansa hyvin lähellä kiistattomien todisteiden saamista, täytyy useita muuttujia (lääkeaineiden yhteisvaikutukset, annostus) tutkia yksityiskohtaisemmin.

CBD-ÖLJY KOHTAUSTEN HOIDOSSA

10. CBD-ÖLJY JA RIIPPUVUUDET

Riippuvuudet ovat monitahoisia fysiologisia ja henkisiä ongelmia, joiden oireet voivat vaihdella merkittävästi. Jotkin riippuvuudet voivat olla lieviä toisten aiheuttaessa merkittäviä vaikutuksia yksilön elämänlaatuun.

Yleisiä riippuvuuksia ovat esimerkiksi:

 • Tupakointi
 • Alkoholi
 • Laittomat päihteet
 • Pelaaminen

Tutkijat ovat tutkineet[15] CBD:n vaikutusta riippuvuuteen pienessä tupakoitsijoiden otoksessa. Lumelääkkeeseen verrattuna 40 % osallistujista pitivät CBD-inhalaattoria parempana. Voit lukea lisää tutkimuksesta täältä.

Samantapaisia tuloksia havaittiin alkoholismin tapauksessa. Pharmacology Biochemistry and Behavior julkaisi tutkimuksen[16], joka osoitti jyrsijöissä vuorovaikutuksen CBD-geelin ja alkoholin aiheuttaman hermoston rappeutumisen välillä. CBD:n potentiaalista vaikutusta muihin riippuvuuksiin tutkitaan parhaillaan.

MITÄ CBD-ÖLJY TEKEE AIVOILLESI?

Vaikka emme yhäkään tiedä CBD-öljyn täyttä vaikutusta aivoihin, on useissa tutkimuksissa[17] havaittu mahdollisia mekanismeja. Tämä ei ole kattava lista, mutta hahmottelee joitain tapoja, joilla CBD-öljy voisi vaikuttaa tärkeisiin neurologisiin prosesseihin:

 • Säätelee lääkkeen palkitsevia vaikutuksia
 • Muuttaa CB1-reseptoreiden toimintaa joillain aivojen alueilla
 • Vaikuttaa vaurioihin, jotka liitetään hermoston rappeutumiseen
 • Osoittaa vähäistä affiniteettia 5-HT1A-reseptoreihin, jäljitellen serotoniinin aikaansaamia vaikutuksia.

Todisteet[18] osoittavat, että kannabidioli voi tarjota mielenkiintoisia ja hyödyllisiä vaikutuksia myös kannabinoidireseptorien ulkopuolella.

TULEEKO CBD-ÖLJYSTÄ PILVEEN?

Olemme käyneet läpi lukuisia CBD:n vaikutuksia, mutta ”pilvi” ei kuulu niiden joukkoon. Kannabiksen psykotrooppiset vaikutukset ovat pääosin THC:n ansiosta ja johtuvat sen vaikutuksesta aivojen CB1-reseptoriin. CBD:n vaikutukset sen sijaan ovat enemmän epäsuoria sen vaikuttaessa koko endokannabinoidijärjestelmään entsyymien ja endokannabinoidien tuotantoa säätelemällä.

TULEEKO CBD-ÖLJYSTÄ PILVEEN?

MILTÄ CBD-ÖLJYN NAUTTIMINEN TUNTUU?

Kanadalaiset tutkijat[19] ehdottavat, että CBD:n nauttiminen voisi tasapainottaa THC:n psykotrooppisia vaikutuksia niiden voimistamisen sijaan. Maailmanterveysjärjestö WHO:n 2018 julkaisema katsaus[20] totesi, että:

 • “CBD ei vaikuta omaavan väärinkäyttö- tai addiktiopotentiaalia”.
 • “CBD on hyvin siedetty ja omaa hyvän turvallisuusprofiilin”.

On mahdoton sanoa tarkalleen miltä CBD tuntuu käyttäjästä, mutta kasvava tieteellinen tutkimusaineisto kertoo sen vaikutusten ja potentiaalisten käyttökohteiden olevan laaja-alaisia.

MITÄ SIVUVAIKUTUKSIA CBD-ÖLJYN NAUTTIMISESTA VOI SEURATA?

CBD on yleisellä tasolla hyvin siedetty molekyyli, kuten WHO totesi 2018. Siitä huolimatta sillä on joukko potentiaalisia sivuvaikutuksia, jotka on syytä ottaa huomioon.

 • Muutokset ruokahalussa
 • Ripuli
 • Väsyneisyys
 • Suun kuivuminen

Edellä mainituista syistä on tärkeää aloittaa CBD:n annostelu alhaalta ja antaa keholle aikaa tottua siihen. Alhaisen pitoisuuden CBD-öljy muutaman kerran päivässä antaa käyttäjälle aikaa tunnustella olotilaansa ja sen muutoksia sekä kartoittaa mahdollisia sivuvaikutuksia.

AIHEUTTAAKO CBD-ÖLJY VAINOHARHOJA?

Nykyisen tutkimustiedon valossa vainoharhat eivät vaikuta olevan yleinen sivuvaikutus CBD-öljyn käyttäjien keskuudessa.

Vainoharhaisuus on yhdistetty liian suuriin THC-annoksiin, mutta CBD ei sitoudu samaan reseptoriin tai vaikuta kehoon muutenkaan samalla tavalla sen psykotrooppiseen sisarukseen verrattuna.

Sivuvaikutuksia pohdittaessa on hyvä pitää mielessä, että CBD poistuu kehosta nopeasti. Mahdolliset negatiiviset vaikutukset ovat siis onneksi ohi varsin nopeasti.

AIHEUTTAAKO CBD-ÖLJY REAKTIOITA LÄÄKEAINEIDEN KANSSA?

Yleisin CBD-öljyn käyttäjien raportoima sivuvaikutus on sen mahdollinen reaktio lääkeaineiden kanssa.

Suun kautta nautittu CBD matkaa ruuansulatuselimistön kautta ennen päätymistään maksaan. Maksa pilkkoo sinne päätyneet aineet pienempiin, metaboliiteiksi kutsuttuihin osiin. Tämän jälkeen verenkiertoelimistö kuljettaa nämä pienemmät CBD-molekyylit ympäri kehoa.

Monien reseptilääkkeiden toimintatapa perustuu samaan reittiin, joten tästä voi mahdollisesti aiheutua ongelmia. Maksassa CBD vetää puoleensa entsyymien huomiota, joka voi osaltaan hidastaa lääkkeiden tapaisten muiden aineiden hajoamista, mahdollisesti niiden tehoon vaikuttaen.

Mikäli otat reseptilääkkeitä tai suunnittelet lääkityksen aloittamista, on järkevää jutella asiasta hoitavan lääkärin kanssa ennen CBD-öljyn nauttimista. Lääketieteen ammattilaiset osaavat antaa tapauskohtaista tietoa aiheesta ja auttaa hyvin mietityn päätöksen tekemisessä.

AIHEUTTAAKO CBD-ÖLJY REAKTIOITA LÄÄKEAINEIDEN KANSSA?

VOIKO CBD-ÖLJY AIHEUTTAA ALLERGISEN REAKTION?

Allergiset reaktiot CBD-öljyyn ovat erittäin harvinaisia. Mikäli havaitset pahoinvointia tai allergisen reaktion merkkejä CBD-öljyn nauttimisen yhteydessä, on kyseessä mahdollisesti reaktio johonkin muuhun komponenttiin CBD:n sijaan.

CBD-öljyt jaetaan kolmeen pääkategoriaan:

 • Täyden spektrin öljy
 • Laajan spektrin öljy
 • CBD-isolaatti

Jokainen näistä öljytyypeistä sisältää erilaisen yhdistelmän kannabinoideja ja terpeenejä, minkä lisäksi niiden valmistustavoissa ja laaduntarkkailussa on eroja. Paras tapa ongelmien välttämiseen on ostaa CBD-tuotteet valmistajilta, jotka tarjoavat puolueettoman tahon tutkimukset laadun takaamiseksi.

Kaikista luonnollisimman kokemuksen takaamiseksi CBD-öljyn olisi hyvä täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Peräisin luonnosta
 • Gluteeniton / vegaaninen
 • Ei sisällä raskasmetalleja, lisäaineita tai geenimuunneltuja osia
 • Puolueettomasti testattu

Ymmärtämällä mitkä ovat erilaisten CBD-öljyjen osat pystyt valitsemaan parhaiten juuri sinulle sopivan vaihtoehdon ja sulkemaan pois mahdollisesti ongelmalliset aineosat.

MIKÄ CBD-ÖLJY SOPII PARHAITEN SINULLE?

Kuten tämä artikkeli on kertonut, kattavat CBD-öljyn vaikutukset koko kehon päästä varpaisin potentiaalisten käyttökohteiden listan ollessa pitkä. Molekyylin suurin vahvuus, sen monikäyttöisyys, tarkoittaa samalla, että mahdollisia muuttujia on runsaasti.

Suurin osa artikkelin mainitsemista tutkimusta ovat prekliinisiä, eli niiden tulosten vahvistamiseen tarvitaan vielä runsaasti tarkempaa ja laajempaa tutkimusta.

Miten CBD sopisi sinulle ja elämäntyylillesi on useiden muuttujien summa. Ennen CBD-öljyn nauttimisen aloittamista on syytä miettiä mitä sillä halutaan saavuttaa ja keskustella näistä tarpeista lääkärin kanssa.

Huomaathan, ettei RQS CBD-öljyä ole tarkoitettu korvaamaan lääkkeitä.

External Resources:
 1. Endocannabinoids and immune regulation https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Frontiers | Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules | Pharmacology https://www.frontiersin.org
 3. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders | SpringerLink https://link.springer.com
 4. CDC - Data and Statistics - Sleep and Sleep Disorders https://www.cdc.gov
 5. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Cannabinoids in dermatology: a scoping review https://www.evms.edu
 7. Interference with acute nausea and anticipatory nausea in rats by fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibition through a PPARα and CB 1 receptor mechanism, respectively: a double dissociation | SpringerLink https://link.springer.com
 8. A Personal Retrospective: Elevating Anandamide (AEA) by Targeting Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH) and the Fatty Acid Binding Proteins (FABPs) https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. The Endocannabinoid System: An Ancient Signaling Involved in the Control of Male Fertility https://sites.oxy.edu
 10. Neuroprotective antioxidants from marijuana. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. JCI Insight - A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study https://insight.jci.org
 12. Therapeutic Potential of Non-Psychotropic Cannabidiol in Ischemic Stroke https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. FDA-approved drug Epidiolex placed in schedule V of Controlled Substance Act https://www.dea.gov
 14. Cannabinoids in the Treatment of Epilepsy: Hard Evidence at Last? https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 16. Transdermal delivery of cannabidiol attenuates binge alcohol-induced neurodegeneration in a rodent model of an alcohol use disorder - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 17. Cannabidiol and Neuroprotection: Evidence from Preclinical Studies - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 18. Agonistic Properties of Cannabidiol at 5-HT1a Receptors | SpringerLink https://link.springer.com
 19. Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com
 20. CANNABIDIOL (CBD) Critical Review Report https://www.who.int
Vastuuvapautuslauseke:
Tämä artikkeli on tehty puhtaasti opetustarkoituksessa. Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty ulkoisista lähteistä.

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias