Tavalliset Vs. Feminisoidut Vs. Autoflowering kannabiksen siemenet

Tavalliset Vs. Feminisoidut Vs. Autoflowering kannabiksen siemenet

Mitä marihuanan kasvattamiseen tulee, ovat siemenet kaiken alkupiste. Nykypäivän kasvattajia hemmotellaan valinnanvaralla mitä erilaisiin siemeniin tulee. Tavalliset siemenet, feminisoidut siemenet ja autoflowering siemenet omaavat kaikki erilaisia hyötyjä ja haittoja. Mihin valintasi kohdistuu, riippuu viime kädessä budjetista, tilarajoituksista ja kokemuksestasi, kärsivällisyydestäsi ja käytettävissä olevasta ajasta.

MITÄ OVAT TAVALLISET SIEMENET

Tavalliset siemenet ovat tyypillisesti laajalti saatavilla ja helppoja löytää. Useimmiten ne ovat myös edullisempia kuin feminisoidut tai autoflowering siemenet.

MIKSI VALITSISIN TAVALLISET SIEMENET?

Mikäli tavoitteesi on risteyttää kannabislajikkeita ja tuottaa uusia siemeniä on oikea valinta tavalliset siemenet. Risteytystoiminnan, eli uusien lajikkeiden risteytyksen ja kehittelyn edellytys on päästä käsiksi niin uros- kuin naaraskasveihinkin.

Tavallisten siementen kasvattaminen antaa sinulle tuntuman kannabiskasvin luonnolliseen elinkiertoon. Mikäli haluat kehittyä mestarikasvattajaksi, on oikoteiden etsiminen autoflowereihin tai feminisoituihin siemeniin turvautuen poissuljettu vaihtoehto. Koko elinkaaren läpikäyminen antaa sinulle paremman käsityksen mitä kannabiksen menestyksekkääseen kasvattamiseen tarvitaan.

Tavallisten siementen suurimpana heikkoutena voi normaalikasvattajan näkökulmasta pitää niiden kykyä tuottaa uroskasveja. Tavallisten siementen kohdalla idätyksen tuloksena on naaraskasvi vain 55–60% todennäköisyydellä. Tämä on kuitenkin vain keskiarvo, eli on hyvin mahdollista, että 75% tai jopa suurempi osuus kasveistasi paljastuu uroksiksi kukkimisen alkaessa. Kun vain naaraskasvit tuottavat poltettavaa lopputuotetta, tarkoittaa tämä ylimääräisen miespopulaation idättäminen ja elättäminen tämän tavoitteen kannalta hukkaan heitettyjä resursseja. Uroksista tulee hankkiutua eroon mahdollisimman nopeasti niiden havaitsemisen jälkeen, sillä muussa tapauksessa ne saattavat hedelmöittää naaraat ja häiritä budien kehittymistä satoa pienentäen. Näistä syistä tavallisia siemeniä ei tyypillisesti suositella aloittelijoille.

MITÄ OVAT FEMINISOIDUT SIEMENET?

Feminisoiduilla siemenillä tarkoitetaan sellaisia kannabiksen siemeniä, joista kehittyy varmuudella vain naaraskasveja. Kylvämällä feminisoituja siemeniä vältät edellisessä kappaleessa mainitut uroksiin liittyvät ongelmat. Feminisoidut siemenet voivat usein olla hieman kalliimpia, mutta niiden avulla voi ajan saatossa säästää paljon hermoja ja turhautumista, sillä voit unohtaa uroskasveihin liittyvät ongelmat.

MIKSI SINUN TULISI VALITA FEMINISOIDUT SIEMENET?

Feminisoituja siemeniä istuttamalla vältät idättämiseen liittyvän arvailun. Tämä säästää sinulta paitsi uroskasveiksi kasvaviin siemeniin menevät rahat, myös niiden idättämiseen ja kasvattamiseen kuluvan vaivan ja resurssit.

Toisin kuin autoflowering siemenet, tarvitsevat feminisoidut siemenet valosyklin muutoksen kukkiakseen. Feminisoiduista ja tavallisista siemenistä kasvaneiden kasvien välillä ei myöskään ole laadullista eroa. Feminisoiduista siemenistä kasvatetut valioyksilöt ovat täten aivan yhtä käyttökelpoisia kloonaukseen tai jalostukseen kuin normaaleista siemenistä alkunsa saaneet sisarensa.

MIKSI SINUN TULISI VALITA FEMINISOIDUT SIEMENET?

Suurin heikkous feminisoiduissa siemenissä on niiden hinta. Voit perustellusti olettaa niiden olevan kalliimpia kuin tavalliset siemenet. Jos kuitenkin lasket pelkkien naaraiden idättämisestä ja kasvattamisesta koituvat hyödyt, kääntyy vaaka helposti lopulta osoittamaan feminisoitujen kokonaisedullisuuden suuntaan.

Feminisoidut siemenet sopivat erityisesti sellaisille kasvattajille, joiden arvostavat tasaista ja toistettavaa kasvatuskokemusta. Feminisoitujen siemenien käyttö säästää kasvattajan aikaa ja vaivaa liittyen urosten idättämiseen, kasvattamiseen, tunnistamiseen ja poistamiseen. Jos sinulla on siis rajallisesti aikaa käytössä tai lyhyt pinna, ovat feminisoidut siemenet mitä luultavimmin paras ratkaisu tarpeisiisi.

Feminisoidut siemenet osoittavat arvonsa myös sellaisissa tilanteissa, jossa tilaa on rajattu määrä. 10 normaalin siemenen idättäminen johtaa keskimäärin hieman yli 5 naaraskasvin viljelmään, eli ongelmaksi muodostuu tilan haaskaus. Feminisoidut siemenet valitsemalla kaikista itäneistä ja loppuun asti kasvatetuista siemenistä saa korjattavaa sadonkorjuun koittaessa.

MITÄ OVAT AUTOFLOWERING SIEMENET?

Autoflowering siemenillä tarkoitetaan kannabislajikkeita, jotka etenevät vegetatiivisen kasvun vaiheesta kukkimaan geeniensä säätelemänä ilman valojakson muutoksia. Tavallisilla ja feminisoiduilla siemenillä 12:12 valojakso on edellytys siirtymään näiden vaiheiden välillä. Autoflowering sen sijaan saa kimmokkeen kukkimiseen genetiikastaan ja kukkiminen käynnistyy niiden johdattelemana nopeasti! Suurin osa autoflowereista on valmiita kaadettavaksi jo noin 10 viikon elinkaaren jälkeen siemenestä laskien.

MIKSI SINUN TULISI VALITA AUTOFLOWERING SIEMENET?

Autoflowering siemenet tarjoavat kasvattajalle maksimaalisen helppouden. Koska kukkiminen käynnistyy ilman kasvattajan panosta, ottavat nämä siemenet yhden tekijän pois yhtälöstä. Autoflowering kannabis ei ainoastaan siirry eri elinkaaren vaiheiden välillä itsestään, vaan sen kasvu on samalla myös vaikeammin häirittävissä huolimattomuudella tai varomattomuudella. Tästä johtuen autoflowering variaatiot ovatkin helpoin mahdollinen ja kätevin tapa kasvattaa THC-pitoista satoa.

Helppouden lisäksi autoflowering kannabisten valintaa puoltaa niistä kasvavien kannabiskasvien pieni koko. Tyypillisesti autoflowerit päätyvät elinkaarensa aikana kasvamaan jonnekin 30cm ja 60cm välille, eli erittäin sopiviksi rajallisiin tiloihin. Kääntöpuolena tässä on sitten se, että autoflowerien keskimääräinen tuotto jää jälkeen feminisoitujen tai tavallisten siementen tuotto-odotuksista.

Autoflowering lajikkeiden ajatellaan yleisesti olevan vastustuskykyisempiä homeelle, tuhoeliöille, taudeille, hallalle ja lämpötilan tai ilmankosteuden vaihteluille. Näistä ominaisuuksista johtuen ne soveltuvatkin erinomaisesti aloitteleville viherpeukaloille tai sellaisille kasvattajille, joille vähäinen huolenpito ja ylläpitoon kuluva aika ovat tärkeitä tekijöitä. Tällaisia ominaisuuksia voivat suosia esimerkiksi sissikasvattajat.

Autoflowerien osalta käydään keskustelua siitä, soveltuvatko ne latvottavaksi tai muilla keinoin muokattavaksi. Normaalisti tällaisten korkean stressin tekniikoiden aiheuttama shokki korvataan antamalla kasville ylimääräinen viikko aikaa toipua vegetatiivisen kasvun valosyklissä. Autoflowerien kanssa tämä ei luonnollisesti ole vaihtoehto, sillä kukinnan ollessa sidonnainen valon sijaan aikaan ei ylimääräisiä viikkoja yksinkertaisesti ole.

MIKSI SINUN TULISI VALITA AUTOFLOWERING SIEMENET?

Autoflowerien pääasiallinen heikkous on niiden genetiikasta johtuva THC:n rajallinen määrä feminisoituihin tai tavallisiin siemeniin verrattuna. Tästä johtuen korkeimpia THC-pitoisuuksia tavoittelevien kasvattajien ei auta kuin katsella muualle. Kehitys on kuitenkin ollut tällä saralla nopeaa viime vuosina ja nykyään useat korkealaatuiset autoflowerit kellottavat yli 20 kohovia THC-prosentteja. Potentiaalisena luontaisena hyötynä taas autoflowereiden geeniperimästä johtuen niiden luonnollinen CBD-pitoisuus on usein valoriippuvaisia lajikkeita korkeampi.

Kuten aiemmin todettiin, aiheuttaa autoflowerien matalampi profiili sitä, että niiden tuottamat sadot jäävät keskimäärin muita vaihtoehtoja alemmaksi. Näistä puutteista huolimatta nämä kasvit mahdollistavat nopeamman — joissain tapauksissa erittäin merkittävästi nopeamman — kasvusyklin verrattuna valoriippuvaisiin sisariinsa. Tästä johtuen parhaassa tapauksessa autoflowerit voivat tarjota useampia satoja, joka taas on omiaan tasaamaan alemman kertatuoton aiheuttamaa harmitusta.

Feminisoitujen siementen tapaan autoflowering variaatioiden siemenet ovat tyypillisesti kalliimpia ja kenties hivenen hankalampia löytää verrattuina tavallisiin siemeniin. Projektinsa hyvin suunnitellut kasvattaja voi kuitenkin helposti löytää skenaarioita, joissa tämä ylimääräinen siemenkustannus maksaa itsensä takaisin matkan varrella näiden lajikkeiden erityisominaisuuksien takia. Mikäli haluat mahdollisimman helppohoitoisen ja stressivapaan puutarhan, on autoflowerien puoleen kääntyminen varteenotettava vaihtoehto. Jos esimerkiksi päivittäin käytettävissä oleva aika estää sinua omistamasta kasveille niiden hyvän huollon vaatimaa aikaa, ovat autoflowerit erinomainen ratkaisu pulmaasi.

Kätevyydestään johtuen autoflowerit ovat erittäin pätevä vaihtoehto ensikasvattajille. Autoflowerit soveltuvat myös ulkona normaalin kasvukauden ulkopuolella tapahtuviin kasvatusoperaatioihin, jolloin voit vapautua valoriippuvaisten kasvien vuoden kulkuun sidotusta rytmistä.

MITÄ SIIS VALITA?

Minkälaisen siemenen lopulta valitset tulisi riippua lukuisista eri tekijöistä. Mikä on kaavailemasi kasvatusprojektin budjetti ja paljonko olet valmis sijoittamaan siemeniin ovat erinomainen ensi askel tulevaisuutta suunniteltaessa. Seuraavaksi voisit miettiä minkä verran aikaa ja vaivaa olet valmis uhraamaan kannabiksen kasvattamiseen? Kolmantena tekijänä on tila ja sen mahdolliset rajoitteet sekä kasvatusympäristön olosuhteet. Näitä tekijöitä pyörittelemällä sinun pitäisi onnistua tekemään järkevä ja hyvin perusteltu päätös siitä, minkälaiset siemenet hankkia ja istuttaa.

OLETKO 18-VUOTIAS TAI YLI?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias