SOG & ScrOG – Kannabiksen Kasvun Ohjausta Suurempien Satojen Saavuttamiseksi

KASVIN TERVEYS ON ETUSIJALLA

Mikä tahansa tekniikka yhdistettynä mihin tahansa kasvatusmetodiin tai kasvualustaan edellyttää onnistuakseen hyvin hoidettuja ja kukoistavia kasveja. Parhaiden kasvatuskäytäntöjen käyttäminen johtaa elinvoimaisiin kasveihin kaikissa kasvun vaiheissa. On olemassa lukuisia tekniikoita, joiden avulla kasvattaja voi hyödyntää maksimaalisesti kasvatustilan mahdollisuudet ja nostaa sadon määrää. Mikään tekniikka ei kuitenkaan tuota hyvää lopputulosta, mikäli kasvattaja ylenkatsoo kasviensa perustarpeet ja lähtee projektiin kunnoltaan ja lähtökohdiltaan puutteellisilla yksilöillä.

Kasvien terveydestä huolehtimisen ensimmäinen edellytys on se, että kasvatusympäristön yksityiskohdat ovat ideaalit kannabiksen kasvua ajatellen. Tämä tarkoittaa kasvualustaa, ruukun kokoa, valon tyyppiä ja tehoa, Veden pH-arvoa, ravinteita ja syöttöaikatauluja, lämpötilaa ja kosteutta. Kun nämä parametrit ovat kohdallaan, voit ponnistaa liikkeelle oikeista asemista terveiden kasvien kera. Näiden tueksi on olemassa joukko alhaisen stressin muokkauskeinoja (low-stress training, LST), joiden avulla voit nostaa satosi odotusarvoa.

KASVIN TERVEYS ON ETUSIJALLA

LST on parhaimmillaan sisätiloissa kasvattaessa silloin, kun käytettävissä oleva tila on rajallinen. Keinovalo on heikonpuoleista läpäisykyvyltään ja valon teho heikkenee suhteessa neliön käänteisarvoon etäisyyden kasvaessa latvuston ja lampun välillä. LST-menetelmät maksimoivat tuottosi neliömetriä kohti hyödyntämällä tehokkaammin käytössä olevan valon.

Kaksi suosittua satoa kasvattavaa alhaisen stressin tekniikkaa ovat sea of green (SOG) ja screen of green (ScrOG). Molemmat näistä ovat erittäin tehokkaita tapoja neliömetriltä saatavan tuoton nostamiseen. Autocorrect saattaa vihata näitä, mutta kannabis rakastaa SOGia ja ScrOGia.

SOG

Sea of green on kasvatustekniikka, joka perustuu tilan maksimaaliseen hyödyntämiseen tunkemalla lattia-alalle mahdollisimman suuri määrä kasveja pienissä ruukuissa. Tekniikan teho perustuu siihen, että kasvit viettävät hyvin vähän aikaa kasvuvaiheessa, mutta siitä huolimatta kokonaisuutena kasvatusprojekti tarjoaa suuren määrän kukintoja kasvien suuren määrän takia. SOGin avulla kasvatettaessa budit ovat nopeammin valmiina, mikä vuotta kokonaisuutena tarkasteltaessa voi tarkoittaa ylimääräistä satoa — tai useampia satoja.

SCROG

Screen of green on muokkausmetodi, jonka tavoite on sama kuin SOGissa — lisätä kukintojen ja tätä kautta tuotannon määrää pinta-alaa kohti mahdollisimman paljon. Suuremmat ruukut mahdollistavat suuremmat juurisysteemit suuremmille kasveille. Tekniikka nostaa kukintojen määrää aktivoimalla kasvin kasvua kattoa kohti kurottavien haarojen taittelulla. Tämä saa kasvin kiihdyttämään kasvua ja nostaa kukintojen kokonaismäärää. Taittelu pitää myös kasvuston tasakorkuisena ja jakaa sen koko pinta-alalle. Lopputuloksena on optimaalisesti käytetty tila, joka täyttyy hiljalleen kukkimisen edetessä tasakokoisella budilla.

SOG SCROG

SCROG VAI SOG?

SOG: Vähäisen määrän sivuhaaroja kasvattavia kasveja pyritään kasvattamaan siten, että pääosa painosta menee päävarteen. Kannabikset eivät tarvitse juurikaan muotoilua tai ylipäänsä huomiota, pois lukien niiden normaaleista tarpeista huolehtimisen. Kasvien muotoiluun ja leikkelyyn kuluu vähemmän aikaa per viikkoa verrattuna suurempiin kasveihin, mutta lopputulos on samantapainen.

ScrOG: Tämä menetelmä hyödyntää tarpeeksi suurisilmäistä verkkoa, jonka läpi kannabiksen lehdet ja haarat kasvavat. Verkko voi olla kaupallista aitaverkko, jonkinlaista säleikköä tai voit tehdä sen itse vaijerista, narusta tai jostain valmiista aihiosta. Tavoite on työntää uusi kasvu takaisin verkon alle, jolloin se saa lisää kasvuärsykettä. Tästä johtuen normaali oloissa alimittaisiksi ja heikoiksi jäävät sivuhaarat kasvavat täyteen mittaan niiden saadessa optimaalisen määrän valoa.

TEHOKASTA TILANKÄYTTÖÄ

SOG ja ScrOG ovat ideaaleja menetelmiä kasvattajille, joilla on käytössään rajallinen määrä tilaa, sillä näiden metodien tilantarve on korkeussuunnassa vähäinen ja sivuttaissuunnassa joka neliösentin hyödyntävä. Näin ollen ei kasvatustilan korkeus voi olla huomattavasti matalampi verrattuna siihen, minkä verran samanlaisen sadon saavuttaminen vapaasti kasvattamalla vaatisi. SOG tuottaa suuria yksittäisiä budeja ilman heikosta valosta johtuvaa alikehittynyttä popcornibudia.

Tyypillisesti SOG edistää apikaalidominanssia, eli vahvistaa ja suurentaa pääkukintoa. ScrOG sitä vastoin taas heikentää apikaalidominanssia, mutta edistää pienempien kukkakeskittymien tasaista kasvua koko verkon alalle.

TEHOKASTA TILANKÄYTTÖÄ

LAJIKKEIDEN VALITSEMINEN

Lajikkeiden valitseminen on ensi askel onnistuneeseen tilankäyttöön.

SOG: Tähän sopivat erityisesti lajikkeet, jotka yleensä keskittävät kasvuvoimansa päähaaraan ja kasvattavat rajoitetun määrän sivuhaaroja. Indicat ja indicaan kallellaan olevat hybridit ovat yleensä tällaisia luonteeltaan. Kun kasvit ovat noin 20-30 sentin korkuisia, käännetään valorytmiksi 12-12 ja kukitus voi alkaa. Tällöin kasvien kasvuvoima suuntautuu pääosin päähaaraan sivuhaarojen ollessa käytännössä yhden budin kokoisia. Jotkut kasvattajat valitsevat lähteä liikkeelle suoraan 12-12 valojaksolla, jolloin kasvit jäävät erittäin pienikokoisiksi.

ScrOG: Tähän tekniikkaan soveltuvat parhaiten sellaiset lajikkeet, jotka tuottavat paljon kukintoja ympäri kasvia. Sativat ja sativaan painottuvat hybridit runsailla solmuväleillä ovat tyypillisin esimerkki. Nämä ovat yleensä korkeampia ja runsas haaraisia kasveja, joiden alemmat haarat eivät kehity kunnolla ilman muokkaustekniikoita, jotka mahdollistavat optimaalisen valon pääsyn kaikille kasvin osille. ScrOG ei kuitenkaan ole tekniikkana sidoksissa vain sativaan, sillä myös indicat vastaavat erinomaisesti tähän menetelmään.

VALITSE RUUKKU TARPEESI MUKAAN

SOG: Sopiva kasvimäärä yhtä neliömetriä kohti on 9-12 kasvia. Pidä mielessä, että ruukun tulee tarjota tarpeeksi tilaa terveellä juuristolle ja olla tarpeeksi painava, ettei painava latva kippaa kasvia nurin. Tällä ruukkumäärällä voit käyttää halkaisijoiltaan 20-30 senttisiä ruukkuja. Tilaan toki mahtuisi suurempiakin ruukkuja, mutta sinun kannattaa jättää tarpeeksi tilaa käsille kasvien huoltotoimenpiteitä varten.

ScrOG: Ruukun koon määrittää tässä tapauksessa se, kuinka monta kasvia haluat kasvattaa ja millä aikajänteellä. Yksi 20 litran ruukku riittää tarvittaessa täyttämään neliömetrin kokoisen kasvatustilan. Tai voit täyttää saman neliömetrin neljällä 10 litran ruukulla, jolloin prosessi on nopeampi ja sinulla on mahdollisuus kasvattaa jopa 4 eri lajiketta. ScrOGin suhteen ei ole olemassa mitään kiveen hakattuja sääntöjä tai kasvia per neliömetri -kaavaa, vaan kaikki riippuu tavoitteistasi ja kärsivällisyydestäsi.

VALITSE RUUKKU TARPEESI MUKAAN

LATVOMINEN JA TRIMMAAMINEN

SOG: Liian pirteästi kasvavat tai voimakkaasti haaroittuvan lajikkeet, kuten esimerkiksi sativat tai sativaan painottuvat hybridit, saattavat kasvaa liikaa sivuttaissuunnassa ja tehdä kasvatustilasta liian ruuhkaisen. Ratkaisu tähän on karsia alimpia sivuhaaroja siten, että kasvi keskittää kasvunsa päävarteen tuottaen näin paksumman ja paremmin kehittyneen pääbudin jättäen samalla tilaa valolle. Tämä on omiaan auttamaan myös ilmankiertoa kasvuston sisällä ja ympärillä, joka myös edesauttaa kasvua.

ScrOG: Kasvit tulee latvoa ajoissa haaroittumisen edistämiseksi, jotta ne ovat hetken koittaessa valmiita leviämään ja täyttämään koko verkon pinta-alan. Kaikki kasvuvoima tähdätään verkon yläpuolelle, joka tarkoittaa sen alla olevien osien parturoimista puhtaaksi. Tämä jättää verkon alle tyhjää tilaa, jossa ilma kiertää vapaasti kasvualustan ja kukintojen välissä.

Molemmissa tapauksissa lehtien pintojen hengittäminen ja kasvualustasta nouseva haihtuminen ovat osaltaan tukemassa kannabis kasviesi tervettä elämänkaarta.

MOLEMPI PAREMPI

Molemmat alhaisen stressitason muokkausmenetelmät ovat testattu ja toimiviksi havaittu niin kotitarvekasvattajien kuin ammattilaistenkin keskuudessa. Molemmilla on omat vahvuutensa ja molemmat tarjoavat tavan maksimoida rajallisen tilan hyödyt sadon suhteen. Paremman tekniikan valitseminen on suoralta kädeltä mahdotonta, joten suosituksemme onkin, että kasvattajat ottavat itse tuntumaa tekniikoihin ja valitsevat siltä pohjalta parhaiten heidän tarpeisiinsa ja olosuhteisiinsa toimivat ratkaisut.

Royal Queen Seeds Genetics

Royal Queen Seeds tuottaa euroopan parhaimpiin kuuluvia kannabiksensiemeniä varmistaen, että kasvattajat pääsevät kiinni maailman hienoimpiin kannabislajikkeisiin.

Buy at RQS

OLETKO 18-VUOTIAS TAI YLI?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias