SOG & ScrOG – Kannabiksen Kasvun Ohjausta Suurempien Satojen Saavuttamiseksi

Sea of green on kasvatustekniikka

Kasvatustilan tehokkuuden ja sadon maksimoimiseksi on olemassa lukuisia tekniikoita. Kaksi suosittua kasvatustekniikkaa ovat sea of green (SOG) ja screen of green (ScrOG). Näistä molemmat ovat käyttökelpoisia, kun tavoitteena on ulosmitata kasvatustilan potentiaalia jokaiselta neliösenttimetriltä. Kännykkäsi automaattinen tekstinkorjaus ei näistä menetelmistä pidä, mutta kannabis rakastaa SOG:ia ja ScrOG:ia.

KASVIEN TERVEYS ON KAIKEN A JA O

Riippumatta minkä kasvatustekniikan valitset, on kasviesi terveys ja elinvoimaisuus avainasemassa lopputuloksen kannalta. Tämä taas edellyttää sitä, että kasvattaja luo kasveille sellaisen ympäristön, jonka olosuhteet ovat suotuisat kannabiksen kasvulle. Sinun tulee valita sopiva kasvualusta ja ruukkukoko, sekä pitää huoli oikeasta kasteluveden pH:sta, ravinnemääristä, lämpötilasta, kosteudesta ja muista tekijöistä.

Esimerkiksi äitikasvin ja kloonattavan osan tulisi molempien olla terveitä ja hyvinvoivia. Kun varmistat menestykseen vaadittavat olosuhteet, voit ryhtyä kasvattamaan kohti menestykästä satoa hyvistä lähtökohdista.

  • SOG

Sea of green on kasvatustekniikka, jossa suuri määrä pienikokoisia kasveja kasvatetaan vieri vieressä. Menetelmän etu syntyy siitä, ettei kasvattaja tai kasvit menetä viikkoja vegetatiivisen kasvun vaiheeseen, mutta siitä huolimatta budien määrä pinta-alaa kohti on suuri. SOG-menetelmällä kasvatettu sato on valmiina viikkoja aikaisemmin, mikä voi johtaa ajansäästön kautta ylimääräiseen satoon vuoden mittaan.

SOG-menetelmässä käytetään usein kloonattuja kasveja. Tämä nimittäin varmistaa, että kaikki kasvit jakavat saman genetiikan, eli ne noudattavat samaa kasvutapaa vauhdin, korkeuden ja muiden tekijöiden suhteen. Tämä puolestaan johtaa siihen, että lehvästö on tasakorkuinen ja kaikki budit saavat valoa samassa suhteessa. Menetelmää voi käyttää myös siemenestä kasvatettaessa, mutta tällöin tulisi mielellään käyttää saman lajikkeen siemeniä. Lajikkeista kannattaa välttää korkeaksi venyviä sativoita, sillä näin kasvien korkeus on helpommin hallittavissa ja kasvit saavat saman määrän valoa.

  • SCROG

Screen of green -menetelmä perustuu samaan ideaan kuin SOG siinä mielessä, että myös sen tarkoitus on maksimoida käytettävissä olevan pinta-alan tuotto. Tässä menetelmässä käytetään kuitenkin pienempää kasvimäärää ja suurempaa ruukkukokoa, jotta suurikokoisten kasvien massiivisilla juuristoilla on tarpeeksi tilaa. Kasvien ylle levitetty verkko auttaa levittämään kannabiksen kasvua siten, että lopputuloksena on kirjaimellisesti ”vihreä verkko” täynnä budia.

SCROG & LST

Kasvattajat yhdistävät usein ScrOG-tekniikan toiseen sato-odotuksia parantavaan toimenpiteeseen, alhaisen stressin kasvunmuokkaukseen (LST). ScrOG on tavallaan LST:n kehittyneempi versio, jossa kasvun ohjailussa käytetään lehvästön ylle kiinnitettyä verkkoa yksittäisten sivuhaarojen alas sitomisen sijaan.

LST on hyödyllinen eritoten tilarajoitteisissa sisäkasvatusprojekteissa. Keinovalon läpäisykyky on huono aurinkoon verrattuna, ja valon teho heikkenee etäisyyden kasvaessa lampun ja lehvästön välillä. LST parantaa tuotto-odotuksia hyödyntämällä tehokkaammin käytettävissä olevan valon. Yhdistä ScrOG ja LST maksimaalisen sadon ulosmittaamiseksi!

SOG SCROG

SCROG VAI SOG?

SOG: Vähäisen määrän sivuhaaroja kasvattavia kasveja pyritään kasvattamaan siten, että pääosa painosta menee päävarteen. Kannabikset eivät tarvitse juurikaan muotoilua tai ylipäänsä huomiota, pois lukien niiden normaaleista tarpeista huolehtimisen. Kasvien muotoiluun ja leikkelyyn kuluu vähemmän aikaa per viikkoa verrattuna suurempiin kasveihin, mutta lopputulos on samantapainen.

ScrOG: Tämä menetelmä hyödyntää tarpeeksi suurisilmäistä verkkoa, jonka läpi kannabiksen lehdet ja haarat kasvavat. Verkko voi olla kaupallista aitaverkko, jonkinlaista säleikköä tai voit tehdä sen itse vaijerista, narusta tai jostain valmiista aihiosta. Tavoite on työntää uusi kasvu takaisin verkon alle, jolloin se saa lisää kasvuärsykettä. Tästä johtuen normaali oloissa alimittaisiksi ja heikoiksi jäävät sivuhaarat kasvavat täyteen mittaan niiden saadessa optimaalisen määrän valoa.

TEHOKASTA TILANKÄYTTÖÄ

SOG ja ScrOG ovat ideaaleja menetelmiä kasvattajille, joilla on käytössään rajallinen määrä tilaa, sillä näiden metodien tilantarve on korkeussuunnassa vähäinen ja sivuttaissuunnassa joka neliösentin hyödyntävä. Näin ollen ei kasvatustilan korkeus voi olla huomattavasti matalampi verrattuna siihen, minkä verran samanlaisen sadon saavuttaminen vapaasti kasvattamalla vaatisi. SOG tuottaa suuria yksittäisiä budeja ilman heikosta valosta johtuvaa alikehittynyttä popcornibudia.

Tyypillisesti SOG edistää apikaalidominanssia, eli vahvistaa ja suurentaa pääkukintoa. ScrOG sitä vastoin taas heikentää apikaalidominanssia, mutta edistää pienempien kukkakeskittymien tasaista kasvua koko verkon alalle.

TEHOKASTA TILANKÄYTTÖÄ

LAJIKKEIDEN VALITSEMINEN

Lajikkeiden valitseminen on ensi askel onnistuneeseen tilankäyttöön.

SOG: Tähän sopivat erityisesti lajikkeet, jotka yleensä keskittävät kasvuvoimansa päähaaraan ja kasvattavat rajoitetun määrän sivuhaaroja. Indicat ja indicaan kallellaan olevat hybridit ovat yleensä tällaisia luonteeltaan. Kun kasvit ovat noin 20-30 sentin korkuisia, käännetään valorytmiksi 12-12 ja kukitus voi alkaa. Tällöin kasvien kasvuvoima suuntautuu pääosin päähaaraan sivuhaarojen ollessa käytännössä yhden budin kokoisia. Jotkut kasvattajat valitsevat lähteä liikkeelle suoraan 12-12 valojaksolla, jolloin kasvit jäävät erittäin pienikokoisiksi.

ScrOG: Tähän tekniikkaan soveltuvat parhaiten sellaiset lajikkeet, jotka tuottavat paljon kukintoja ympäri kasvia. Sativat ja sativaan painottuvat hybridit runsailla solmuväleillä ovat tyypillisin esimerkki. Nämä ovat yleensä korkeampia ja runsas haaraisia kasveja, joiden alemmat haarat eivät kehity kunnolla ilman muokkaustekniikoita, jotka mahdollistavat optimaalisen valon pääsyn kaikille kasvin osille. ScrOG ei kuitenkaan ole tekniikkana sidoksissa vain sativaan, sillä myös indicat vastaavat erinomaisesti tähän menetelmään.

HUOMIOITA RUUKUSTA

Oikeanlaisen ruukun valitseminen on ratkaisevan tärkeää SOG- tai ScrOG -menetelmää käytettäessä parhaan mahdollisen sadon ja kasvun varmistamiseksi. Nyrkkisääntönä kasvattaja ei tarvitse 3-4 litraa pienempiä ruukkuja missään tilanteessa. Jatkona hieman lisätietoa ruukuista ja niiden sopivuudesta eri kasvatusmenetelmille.

SOG: Sea of Greeniä käytettäessä kasvatat yleensä 9–12 kasvia per neliömetri. Parhaaseen tulokseen vaaditaan, että jokaisella näistä kasveista on tarpeeksi tilaa kasvattaa itselleen kunnon terve juurisysteemi. Sopivan kokoinen ruukku estää myös kasvia kippaamasta nurin kasvatuksen aikana.

9–12 kasvin kasvattaminen neliömetrillä tarkoittaa, että ruukkujen halkaisijan tulisi olla noin 20–30 cm, mikä käytännössä tarkoittaa ruukkukokoja suunnilleen 7–11 litran väliltä. Tämän kokoiset ruukut ovat käteviä kasvatukseen, mutta on syytä pitää mielessä, että vegetatiivinen kasvujakso voi olla maksimissaan 8 viikkoa, tai riski koko tilan täyttävästä ja kasvia stressaavasta juurisolmusta on ilmeinen. Jos vegetatiivisen kasvun vaihe tulisi jostain syystä olla pidempi, on kasvattajan syytä valita suoraan suurempi ruukku.

Jotkut kasvattajat käyttävät jopa 25 kasvin tiheyksiä per neliömetri SOG -tekniikalla kasvattaessaan. Tämän tarkoituksena on minimoida vegetatiivinen kasvuvaihe ja siirtyä lähes suoraan kukitukseen ja sitä kautta nopeampaan sadonkorjuuseen. Näin korkea kasvitiheys vaatii kuitenkin pienempiä, esimerkiksi 5 litran ruukkuja.

SCROG: Kasvatettaessa ScrOG -menetelmää hyväksi käyttäen kasvattajalla on hieman enemmän liikkumavaraa, mitä kasvimääriin tulee. Jos tavoitteena on kasvattaa vain yksi kasvi neliömetriltä, tulisi käytetyn ruukun olla vähintään 20 litraa vetoisuudeltaan. Jos taas tähtäimessä on nopeammin maaliin etenevä kasvatusprojekti, voisi sopiva määrä olla 4 kasvia neliömetrillä, jokainen 10 litran ruukussa.

ScrOG ei tekniikkana suoraan sanele tiettyyn tilaan sopivia tuo suositeltavia kasvimääriä. Tämä riippuu pikemminkin tavoitteista, käytettävissä olevasta ajasta ja budjetista. On hyvä muistaa, että riippumatta käytetyistä tekniikoista on suotavaa antaa jokaiselle kasville mahdollisimman paljon elintilaa.

VALITSE RUUKKU TARPEESI MUKAAN

LATVOMINEN JA TRIMMAAMINEN

SOG: Liian pirteästi kasvavat tai voimakkaasti haaroittuvan lajikkeet, kuten esimerkiksi sativat tai sativaan painottuvat hybridit, saattavat kasvaa liikaa sivuttaissuunnassa ja tehdä kasvatustilasta liian ruuhkaisen. Ratkaisu tähän on karsia alimpia sivuhaaroja siten, että kasvi keskittää kasvunsa päävarteen tuottaen näin paksumman ja paremmin kehittyneen pääbudin jättäen samalla tilaa valolle. Tämä on omiaan auttamaan myös ilmankiertoa kasvuston sisällä ja ympärillä, joka myös edesauttaa kasvua.

ScrOG: Kasvit tulee latvoa ajoissa haaroittumisen edistämiseksi, jotta ne ovat hetken koittaessa valmiita leviämään ja täyttämään koko verkon pinta-alan. Kaikki kasvuvoima tähdätään verkon yläpuolelle, joka tarkoittaa sen alla olevien osien parturoimista puhtaaksi. Tämä jättää verkon alle tyhjää tilaa, jossa ilma kiertää vapaasti kasvualustan ja kukintojen välissä.

Molemmissa tapauksissa lehtien pintojen hengittäminen ja kasvualustasta nouseva haihtuminen ovat osaltaan tukemassa kannabis kasviesi tervettä elämänkaarta.

MOLEMPI PAREMPI

Molemmat alhaisen stressitason muokkausmenetelmät ovat testattu ja toimiviksi havaittu niin kotitarvekasvattajien kuin ammattilaistenkin keskuudessa. Molemmilla on omat vahvuutensa ja molemmat tarjoavat tavan maksimoida rajallisen tilan hyödyt sadon suhteen. Paremman tekniikan valitseminen on suoralta kädeltä mahdotonta, joten suosituksemme onkin, että kasvattajat ottavat itse tuntumaa tekniikoihin ja valitsevat siltä pohjalta parhaiten heidän tarpeisiinsa ja olosuhteisiinsa toimivat ratkaisut.

Royal Queen Seeds Genetics

Royal Queen Seeds tuottaa euroopan parhaimpiin kuuluvia kannabiksensiemeniä varmistaen, että kasvattajat pääsevät kiinni maailman hienoimpiin kannabislajikkeisiin.

Buy at RQS

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias