By Max Sargent

Kaikenkattava oppaasi CBD:hen, vähemmän tunnettuun kannabinoidiin, joka sisältää huimasti potentiaalia.


Luo katseesi Cannabis sativan suvun sisältöön ja huomaat niiden sisältävän laajan ja monipuolisen kokoelman erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Jotkin näistä ovat erittäin tunnettuja, kuten ikonisen päihtymystilan eli “pilven” aiheuttava THC. On kuitenkin olemassa vähemmän tunnettu kannabinoidi, CBD, joka kannattaa ottaa huomioon tässä yhteydessä. Miksikö? Siitä yksinkertaisesta syystä, että CBD tarjoaa joukon ominaisuuksia, joita THC:llä ei ole.

Mitä CBD on?

Sekä CBD että THC kuuluvat kannabinoidien laajaan joukkoon (tunnettujen kannabinoidien kokonaismäärä ylittää 100), joista jokaisella on omat yksilölliset vaikutuksensa ihmiskehoon. Tietomäärämme aihepiirin ja erityisesti muiden kannabinoidien suhteen on vielä verrattain rajallista, mutta opimme jatkuvasti lisää tämän artikkelin aiheena olevasta ja esiintymiseltään toiseksi yleisimmästä kannabinoidista – kannabidiolista (CBD).

CBD selkeästi THC:n sukua, mutta se ei omaa jälkimmäisen psykotrooppista päihdevaikutusta, eli toisin sanoen CBD:tä nauttiva ei pääse pilveen. Eroista huolimatta näillä kahdella molekyylillä on kuitenkin paljon yhteistä.

Tuleeko CBD hampusta vai kannabiksesta?

Molemmista, kuuluu vastaus teknisesti ottaen, mutta korkeimmat pitoisuudet saadaan hampusta, joka on Cannabis sativan alalaji ja teollisuuden suosima raaka-aine. Hampun kannabinoidiprofiili on rikas CBD:n osalta, mutta sisältää vain jäämätason pitoisuuksia THC:tä, kiitos modernin jalostustaidon ja luonnonvalinnan.

Huomionarvoista on myös se, että vaikka CBD-tuotteiden ympärille rakentunut teollisuus käyttää raaka-aineenaan hamppua CBD-öljyjen, -kosmetiikan ja -ravintolisien tuotannossa, ei kannabiskaan ole täysin pelin ulkopuolella. Kasvattaja voi nimittäin tänä päivänä valita puutarhaansa kannabislajikkeita, jotka on luotu risteyttämällä erityisesti korkea CBD-pitoisuus mielessä.

Kannabisteollisuus on itse asiassa ottanut tällä rintamalla valtavia, jopa vallankumoukseen rinnastettavia harppauksia viimeisen 20 vuoden aikana. Korkean CBD-pitoisuuden lajikkeet ovat arkipäiväistyneet, kiitos taidokkaiden jalostajien CBD-dominanttien fenotyyppien kanssa tekemän risteytystyön.

Kotikasvattajien ei tarvitse pohdiskella lajikkeiden risteyttämistä tai CBD-rikkaiden kloonien leikkelyä emokasvista, sillä tämä murros markkinoilla näkyy myös siemenpankkien valikoimassa ja tänä päivänä CBD-lajikkeista onkin lähinnä runsaudenpulaa. RQS:n valikoimasta löytyy esimerkkejä tästä Solomaticin, Purplematicin ja Joanne’s CBD:n muodossa – ja näistä jälkimmäinen on käytännössä THC vapaa.

CBD-lajikkeiden luominen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista, miltä se saattaa kuulostaa. Kannabiksen kanssa kyse on aina lopulta genetiikasta. Kasvin genetiikka määrittää miten kauan se kukkii, miten hyvin se kestää tuholaisten tapaisia vitsauksia ja niin edelleen. Nämä samat geenit määrittävät myös kannabislajikkeiden kannabinoidi- ja terpeeniprofiilit.

Hemp

Genetiikan merkitys

Kannabiksen elinkaaren varhaisten vaiheiden aikana sen kannabinoidiprofiili määrittyy kannabinoidien esiasteen CBGA:n biosynteesistä valittujen entsyymien kanssa. Näitä entsyymeitä on kolmea erilaista, ja CBGA voi sitoutua kerrallaan yhden entsyymin kanssa. Tämä yhteistyö entsyymin ja CBGA:n välillä ratkaisee dominoiko kannabinoidiprofiilia CBD, THC vai yhdistelmä näistä.

Kuten aiemmin totesimme, on kannabinoidin ominaisuuksien taustalla genetiikka. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnon tehtyä työnsä voi kasvattaja risteyttää sopivia CBD-lajikkeita tai käyttää apuna tarkoitukseen sopivasta äitikasvista tehtyjä klooneja, sillä jokainen risteytyksen askelista jalostaa pitoisuuksia haluttuun suuntaan.

Kasvattajat ovat vuosien varrella hioneet prosessejaan yllä mainitun tekniikan kanssa valiten parhaiten tarkoituksiinsa soveltuvia fenotyyppejä. Nämä kokeilut jatkuvat edelleen laajassa mittakaavassa, mutta jo tähän päivään tultaessa erilaisten CBD-pitoisten lajikkeiden tarjonnan voi sanoa suorastaan räjähtäneen. Erilaisten fenotyyppien käyttö ja risteyttäminen keskenään avaa jalostajalla mahdollisuuden saada risteytetyistä kasveista esiin erilaisia kannabinoidiprofiileita. Palaamme tähän aiheeseen hetken kuluttua.

CBD:hen käsiksi pääseminen on vain yksi palapelin osa. Ymmärtääksemme miksi tämä kannabinoidi ansaitsee huomiomme, tulee meidän ymmärtää miten se vaikuttaa kehoomme.

Miten CBD toimii?

Kaikkien kannabinoidien vaikutukset perustuvat niiden uniikkeihin yhteisvaikutuksiin kehoissamme sijaitsevan endokannabinoidijärjestelmän kanssa. Tämä laaja reseptoriverkko löytyy kaikkien ihmisten ja useiden eläinten sisältä, ja sen tarkoitus on huolehtia kehon toimintojen tasapainosta. Biologisten systeemiemme ollessa tasapainossa on keho paremmin valmistautunut selvittämään sairauksista, häiriötiloista ja modernin elämän haasteista.

Kehon endokannabinoidijärjestelmän aktivoimiseksi kannabinoidit sitoutuvat kannabinoidireseptoreille, joita on kahta eri lajia, CB1 ja CB2. Näitä reseptoreita sijaitsee koko kehon alueella päästä varpaisiin.

Kannabinoidireseptorit toimivat portinvartijoina, solujen sisällä olevina proteiineina, jotka kertovat solulle mitä tehdä ja milloin. Ne eivät kuitenkaan toimi mielivaltaisesti, vaan CB-reseptorien toiminta riippuu missä ne sijaitsevat ja minkä kannabinoidin kanssa ne ovat vuorovaikutuksessa.

Reseptorit ovat tarkkoja yksityiskohtien suhteen mitä kannabinoideihin tulee. Hyvä vertauskuva mekanismille on avain ja lukko, jossa reseptorit – lukko – aktivoituvat vain siinä tapauksessa, että niiden kohdalla saapuu sopiva kannabinoidi – avain. Kannabinoidien kyky vaikuttaa kehoon lukuisilla eri tavoilla perustuu näihin yhteyspisteisiin.

Suurin osa CB1-reseptoreista sijaitsee aivoissa, ruoansulatuselimistössä ja keskushermostossa, kun taas CB2-reseptorit sijoittuvat pääosin immuunisysteemin alueelle. Esimerkiksi THC aktivoi CB1-reseptoria, joka on vastuussa mielialan ja motivaation säätelystä – eli euforinen pilvi selittyy tällä. CBD:n vaikutukset puolestaan perustuvat epäsuorempiin reitteihin, kuten tulemme huomaamaan.

Kannabinoidin toimintamekanismit

Vastuuvapauslauseke: Nämä löydökset perustuvat käynnissä oleviin prekliinisiin ja kliinisiin tutkimuksiin. Monet näistä mekanismeista on ainoastaan tunnistettu solu- ja eläinkokeissa, eivätkä täten ole kontrolloitujen ihmisillä suoritettujen kliinisten kokeiden tuloksia. Nämä tulokset eivät välttämättä kuvasta sitä, kuinka kannabinoidit toimivat ihmiskehossa.

 
THC-A
THC
THC-V
CBN
CBD-A
CBD
CBC-A
CBC
CBG-A
CBG
Analgesis
Pain relief
 
THC
 
CBN
 
CBD
 
CBC
   
Anti-inflamatory
Reduces inflamation
THC-A
     
CBD-A
CBD
 
CBC
CBG-A
CBG
Anoretic
Suppresses appettite
   
THC-V
             
Appetite stimulant
Stimulates appetite
 
THC
     
CBD
       
Antiemetic
Reduces vomiting and nausea
         
CBD
       
Intestinal anti-prokinetic
Reduces contractions in the small intestine
         
CBD
       
Anixolytic
Relieves anxiety
         
CBD
       
Antipsychotic
Tranquilizing, used to manage psychosis
         
CBD
       
Antiepileptic
Reduces seizures and convulsions
THC-A
 
THC-V
   
CBD
       
Antispasmodic
Supresses muscle spasms
 
THC
 
CBN
 
CBD
       
Anti-insomnia
Aides sleep
     
CBN
 
CBD
       
Immunosuppresive
Reduces the efficacy of inmune system
         
CBD
       
Anti-diabetic
Reduces blood sugar levels
   
THC-V
   
CBD
       
Neuroprotective
Prevents nervous system degeneration
         
CBD
       
Antipsioriatic
Treats psoriasis
         
CBD
       
Anti-ischemic
Reduces risk of artery blockage
         
CBD
       
Anti-bacterial
Kills or slows bacteria growth
         
CBD
CBC-A
CBC
 
CBG
Anti-fungal
Treats fungi infection
           
CBC-A
   
CBG
Anti-proliferative
Inhibits cell growth in tumors/cancer cells
THC-A
     
CBD-A
CBD
 
CBC
 
CBG
Bone stimulant
Promotes bone growth
   
THC-V
   
CBD
 
CBC
 
CBG

CBD ja endokannabinoidijärjestelmä

Vertasimme äsken kannabinoidien vaikutustapaa avaimeen ja lukkoon, mutta CBD muodostaa tässä suhteessa itse asiassa poikkeuksen, eikä sen vaikutustapa ole näin suoraviivainen.

Kannabidiolilla ei ole mainittavaa sitoutumiskykyä kummallekaan kannabinoidireseptorille. Sen vaikutukset syntyvätkin tuesta koko endokannabinoidijärjestelmälle, sillä CBD edistää järjestelmän toimintaa ja säätelee hyödyllisten entsyymien tuotantoa.

Sillä uskotaan olevan FAAH-entsyymiä (rasvahappoamidihydrolaasi) ehkäisevä vaikutus. Tämä entsyymi vastaa endokannabinoidi anandamidin (AEA) purusta ja hajotuksesta.

CBD:n FAAH-entsyymiä suitsivan vaikutuksen myötä kehoon kertyy enemmän anandamidia ja se säilyy siellä pidempään. Tällä on merkitystä, sillä anandamidi on kehon sisäisesti tuottama kemikaali, jolla on positiivisia vaikutuksia ruokahaluun, uneen, kivunhallintaan ja moneen muuhun toimintoon.

CBD ei siis suuremmin sitoudu CB1- tai CB2-reseptoreille, mutta tämä ei tarkoita, että se ohittaisi kokonaan aiemmin mainitun lukko-avain-mekanismin. Keskushermostossa ja ääreishermostossa sijaitsee kourallinen G-proteiinireseptoreita, ja nämä ovat vuorovaikutuksessa CBD:n kanssa. Myös ionikanavareseptoreihin kuuluva TRPV-1 reagoi CBD:hen. TRPV-1-reseptorin tunnettuihin vaikutuksiin kuuluvat mm. kiputuntemusten, tulehdusten ja ruumiinlämmön säätelyyn liittyvien viestin välittäminen, mutta varsinaisen kokonaiskuvan selvittäminen on vielä tutkimuksen alla.

Entourage-efekti

Olemme siis käyneet läpi kannabinoidien vaikutustapaa ja CBD:n muista kannabinoideista poikkeavan, marginaalireseptoreihin ja entsyymeihin perustuvan vaikutusmekanismin. Emme kuitenkaan ole vielä tutustuneet kannabinoidien yhteistoimintaan ja sen etuihin.

THC ja CBD omaavat hyvin erilaiset vaikutukset ja vaikutusmekanismin, mutta niillä on yksi merkittävä yhteinen tekijä. Niiden toimiessa vaikuttaessa yhdessä molempien yksittäisten kannabinoidien vaikutukset nimittäin tehostuvat. Tämä entourage-efektinä tunnettu ilmiö, joka tekee yhdessä nautituista kannabinoideista enemmän kuin osiensa summan on itse asiassa laajennettavissa kannabinoideihin, terpeeneihin ja flavonoideihin.

Tohtori Ethan Russon ja hänen kaltaisensa kannabistutkijat selvittävät kannabiksen eri osien välisiä synergisiä yhteyksiä. Näihin kuuluvat mm. kannabinoidit ja terpeenit. Täyden spektrin tuotteiden kemiallinen monimutkaisuus tarjoaa ilman pienintäkään epäilystä erilaisen kokemuksen yksittäisiin isolaatteihin verrattuna.

Erityyppiset CBD-uutteet: isolaatit, laaja spektri ja täysi spektri

Mitä tulee uuttamalla valmistettuihin CBD-tuotteisiin, kuten öljyyn, vaporisaattorinesteisiin ja karkkeihin, vaikuttavat itse uuttamisprosessi ja sen jälkeiset työvaiheet siihen, mitkä yhdisteet päätyvät lopulta valmiiseen tuotteeseen. Tämä määrittää sen, voidaanko tuotteen ajatella tarjoavan entourage-efektiä vai ei.

CBD-isolaatti

Jos tuote on määritelty CBD-isolaatiksi, on sen sisältämä ainoa kannabisyhdiste CBD:tä ja mahdollisesti aivan pieniä määriä terpeenejä. Uuttamisprosessi eristää CBD:n, joka säilötään sitten kantoöljyyn käyttöä varten. Koska CBD-isolaateista puuttuvat kannabiskasvista löytyvät muut yhdisteet, eivät ne tarjoa käyttäjilleen entrourage-efektiä.

Laajan spektrin CBD

Laajan spektrin CBD sisältää valikoiman yhdisteitä kannabiksen kukasta, mutta ei kaikkia. Laajan spektrin tuotteet tapaavat sisältää erityisesti koko kannabiksen luonnollisten aktiivisten ainesosien profiilin THC:tä lukuun ottamatta. Mahdollinen entourage-efekti riippuu laajan spektrin CBD-tuotteessa esiintyvästä yhdistevalikoimasta.

Täyden spektrin CBD

Täyden spektrin CBD-tuotteet sisältävät kaikki ne yhdisteet, joita löytyy raa'an kasvin kukista. Kuten nimikin antaa jo olettaa, uutetaan kasvista kaikki, mikä irti lähtee ja lisätään kantoöljyyn. Nämä tuotteet sisältävät CBD:tä, hyvin pieniä määriä THC:tä sekä muita raa'assa kukassa esiintyviä kannabinoideja sekä terpeenejä ja flavonoideja. Tämän ansiosta useimmat uskovat täyden spektrin CBD-tuotteiden tarjoavan kokonaisvaltaisimman entourage-vaikutuksen.

Broad Spectrum

CBD:THC -suhde

CBD:n ja THC:n keskinäiset synergiat ovat ilmiönä kiinnittäneet myös jalostajien ja kannabisharrastajien huomion. Miksi? Selitys on yksinkertainen. THC:n ja CBD:n suhdelukua muuttelemalla on mahdollista paitsi säädellä päihtymyskokemusta eli pilveä, mutta myös ottaa hyödyt irti molemmista kannabinoideista.

Saatat etsiä lajiketta, jonka polttaminen päiväsaikaan ei romahduta motivaatiota ja tuottavuutta. Kiitos kehittyneen kannabistieteen ja aiheeseen liittyvän ymmärryksemme, voit tänä päivän hyvinkin löytää tähän tarkoitukseen sopivan budin. Jos elämäntilanne on stressaava, voi apu löytyä lajikkeesta, jonka kannabinoidiprofiilista valtaosan muodostaa CBD höystettynä vain hitusella THC:tä (25:1). Tällainen lajike mahdollistaa täyden hyödyn ottamisen irti entourage-efektistä, mutta on käytännössä vapaa psykotrooppisista vaikutuksista.

CBD

THC:n ja CBD:n suhdetta hienosäätämällä voit muuttaa kokemuksen laatua hyvinkin merkittävällä tavalla. 8:1 tai 2:1 suhde tarjoavat hyvin erilaisen elämyksen suuremman THC-annoksen takia. Suhdeluvun tasaantuessa euforiset tuntemukset tulevat luonnollisesti jossain vaiheessa esiin psykotrooppisten vaikutusten ohella, mutta suuri CBD:n osuus auttaa tasapainottamaan kokonaisuutta.

CBD:hen painottuvien lajikkeiden lisäksi tarjolla on tietysti myös lajikkeita, joiden CBD:THC -suhde on 1:1. Näitä lajikkeita nauttivien olisi hyvä tuntea THC:n vaikutukset, sillä ne tulevat selkeästi esiin. Tällaisia lajikkeita voi kuvata ultimaattiseksi komboksi voimakkailla ja monisyisillä vaikutuksilla endokannabinoidijärjestelmään. Molempien pääkannabinoidien nauttiminen kerralla tarjoaa kokonaisvaltaisen vaikutuksen hyvinvointiisi ja auttaa ottamaan kaiken irti entourage-efektistä.

Royal Queen Seeds on luonut oman eksklusiivisen CBD kannabiksen siementen valikoiman,
jonka kaikki lajikkeet on luotu sisältämään epätavallisen korkeita CBD-pitoisuuksia ja tasaisen THC:CBD -suhde. Esimerkiksi Tatanka Pure CBD:n CBD-pitoisuus asettuu välille 9–14%, joka on moninkertaisesti perinteisiä lajikkeita enemmän. Valikoimasta löytyy useita korkean CBD-pitoisuuden omaavia lajikkeita, niin autoflowereita kuin feminisoituja lajikkeitakin. CBD:n kasvattaminen ja nautiskelu kotioloissa ei koskaan ole ollut näin helppoa!

Mitkä CBD:n vaikutukset ovat?

Nyt kun CBD:n taustat ovat selvillä, olemme tutustuneet sen vaikutuksiin ja tiedämme mistä se tulee, voimme vihdoin siirtyä tarkastelemaan tämän kannabinoidin vaikutuksia ja sen mahdollisia hyötyjä.

Selvyyden vuoksi: Mikään alla mainittu ei ole todistettua faktaa, vaan lisätutkimuksia tarvitaan alustavien tulosten ja esitettyjen hypoteesien vahvistamiseksi. Emme missään tapauksessa suosittele kannabiksen käyttöä lääketeollisuuden tuotteiden ja lääkärin määräämien reseptien korvaamiseen. Itse asiassa terveysvaivoista kärsivien kannattaisi konsultoida terveyden ammattilaisia, ennen minkä tahansa kannabiksen muodon kokeilua. Suomalaisesta näkökulmasta on syytä ottaa huomioon, että kannabis on edelleen tabu yhteiskunnassamme, joten liika avoimuus asian suhteen voi johtaa ei toivottuihin seurauksiin.

Uni

Uni on elintärkeä prosessi, joka pitää huolen mielen ja kehon suorituskyvystä päivien välillä. Valitettavasti uni ja riittävä lepo on samalla myös asia, jonka monet ihmiset laiminlyövät. Syitä voi etsiä nykypäivän stressaavasta elämänrytmistä ja 24/7 saatavilla olevasta viihteestä.

Prekliinisissä tutkimuksissa on perehdytty CBD:n vaikutuksiin unen alueella. Tarkemmin määriteltynä tutkijat yrittävät ymmärtää miten kannabinoidit vaikuttavat unen kannalta keskeisiin hormoneihin kuten melatoniiniin[1] ja kortisoliin[2].

CBD

Rentoutuminen

On valitettava tosiasia, että jännittyneisyys ja levottomuus ovat jossain muodossa läsnä lähes aina moderneissa yhteiskunnissa. Asiantilaa ei myöskään paranna se, että ahdistuneisuuden lievittäminen ei ole suoraviivaista puuhaa, vaan helpottavat keinot ja toimintatavat vaihtelevat yksilöittäin.

On eri ahdistuneisuuden muodoilla kuitenkin yhteistäkin, ja tämä yhteinen tekijä on 5-HT-reseptorin ja aivojen välittäjäaine serotoniinin osuus. Onnellisuuskemikaaliksi nimetyllä serotoniinilla on suora vaikutus ahdistukseen sen aktivoidessa reseptoreita. Serotoniinia vapautuu tyypillisesti urheilusuoritusten tai seksin tapaisten fyysisten aktiviteettien aikana.

Tieteelliset tutkimukset ovat löytäneet merkkejä siitä, että CBD kykenee vaikuttamaan 5-HT-reseptoreihin serotonergistä välitystä muuntaen. The Journal of the International Association[4] for the Study of Pain julkaisi eläinkokeen, jossa tutkittiin neuropaattista kipua. Tutkimuksessa todettiin, että “toistuva alhaiset CBD-annokset lievittivät ahdistuneisuutta 5-HT₁ₐ-reseptoria aktivoimalla”. Tutkijat jatkoivat todeten, että tulokset ”tukevat kliinisten tutkimusten aloittamista CBD-pohjaisille hoitomuodoille”.

CBD

Lihasten palautuminen

Tulehduksia ajatellaan usein negatiivisessa valossa, mutta kyseessä on itse asiassa tärkeä mekanismi. Tulehdusten avulla kehomme taistelee infektioita vastaan ja korjaa vaurioituneita kudoksia. Jälkimmäinen vaikutus on huomionarvoinen paitsi urheilijoille, myös kaikille muille terveydestään huolehtiville. Vahvemmat lihakset auttavat suojaamaan loukkaantumisilta ja helpottavat aktiivisena pysymistä.

Tulehdusten vaikutuksia arvioitaessa on hyvä pitää mielessä, että terveen tulehdusvasteen edellytys on iskussa oleva immuunisysteemi. Immuunisysteemi tekee paljon hyvää, mutta joskus se saattaa ajautua harhapoluille, erityisesti ylitöitä vaurioituneen kudoksen korjaamiseksi paiskiessaan. On mahdollista, että immuunisysteemi hyökkääkin haitallisten solujen sijaan terveiden kimppuun, joka on luonnollisesti huono asia, mikäli tavoitteena on lihasten palautuminen tai vaurioiden korjaaminen.

hdysvalloissa sijaitsevan Mississippi State Universityn tutkijaryhmä pyrkii selvittämään onko CBD:llä vaikutusta immuunivasteeseen[5], ja erityisesti heitä kiinnostavat säätelysolut.

CBD

THC:n vaikutusten tasapainottaminen

CBD:n vaikuttaessa THC:n kanssa se vaikuttaisi voivan ehkäistä THC:n aiheuttamaa ahdistusta. CBD näyttäisi myös vaikuttavan lieventävästi THC:n stimuloiviin vaikutuksiin viivyttäen vaikutusten alkua ja muokkaavan kokemuksen kestoa.

Journal of Psychopharmacologyn[6] julkaisemassa satunnaistetussa plasebokontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että oraalisen CBD-annoksen saaneen ryhmä koki vähemmän vainoharhaisia sivuvaikutuksia THC:n nauttimisen jälkeen. CBD:n ja THC:n yhdistelmä voisi siis tarjota monipuolisen lähestymistavan hyvinvointiin samalla negatiivisia sivuvaikutuksia hilliten.

CBD

Epilepsia

Kenties lupaavin tutkimuskohde CBD:n suhteen on sen vaikutus epilepsiaan, ja erityisesti Dravetin ja Lennox-Gastautin syndroomiin. Molemmat ovat vakavia sairauksia, jotka vaikuttavat erityisesti lapsiin. Pahimmassa tapauksessa näitä syndroomia sairastavat lapset voivat kärsiä sadoista päivittäisistä epilepsiakohtauksista.

Vuonna 2018 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi CBD:n Epidiolexiksi kutsutun synteettisen version lääkkeeksi. Lääke on erittäin tehokas ja parantaa huomattavasti Dravetin ja Lennox-Gastautin syndroomista kärsivien elämänlaatua.

Lääkelaatuisen puhdistetun CBD:n ja luonnosta lähtöisin olevan hamppupohjaisen CBD:n välillä on tietysti eroja. 

CBD

Onko CBD:llä sivuvaikutuksia?

Tutkimuskohteita ja -hankkeita on CBD:n liepeillä siis lukemattomia, mutta ovatko tutkijat löytäneet mitään haitallisia vaikutuksia? Maailman terveysjärjestö WHO teki aiheesta laajan katsauksen[7], jossa selvitettiin tätä asiaa ja perehdyttiin syvällisesti ajankohtaiseen CBD-tutkimukseen.

Saatavilla olevaan dataan tutustuneet WHO:n asiantuntijat tekivät seuraavat huomiot:

 • CBD on yleisellä tasolla hyvin siedetty molekyyli hyvällä turvallisuusprofiililla
 • Havaitut haittavaikutukset saattoivat johtua lääke-lääke ristivaikutuksesta

CBD:llä havaittiin myös joitakin sivuvaikutuksia. Nämä olivat kuitenkin luonteeltaan mietoja ja nopeasti ohimeneviä.

Mahdollisina sivuvaikutuksina lueteltiin:

 • Väsymys
 • Ripuli
 • Suun kuivuminen
 • Vatsan ärtyminen
 • Huimaus

On tärkeää huomata myös se, että valtaosa näistä sivuvaikutuksista havaittiin kokeissa, joiden CBD-annokset olivat merkittävästi suurempia kuin yleisesti päivittäisessä käytössä nautitut annokset. On kuitenkin totta, että CBD vaikuttaa eri ihmisiin hieman eri tavalla, eli molekyylin sopivuutta testattaessa on tärkeää aloittaa annostelu pienistä määristä aina siihen asti, että vaikutukset ovat tulleet tutuiksi.

Toinen WHO:n katsauksessaan esille nostama merkittävä huomio on CBD:n ja käytössä olevien lääkeaineiden mahdolliset ristivaikutukset. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että CBD saattaa häiritä joidenkin lääkeaineiden hajotusta, joten lääkärin tai terveyden ammattilaisen konsultointi ennen käytön aloittamista on suotavaa. Ristivaikutus ei välttämättä tarkoita negatiivisia sivuvaikutuksia, mutta lääkäriä konsultoimalla saatat saada spesifistä, tapaukseesi liittyvää tietoa.

Onko CBD psykotrooppinen?

Vaikka CBD onkin peräisin Cannabis sativan lajeista ja lajikkeista, ei sillä ole psykotrooppisia vaikutuksia, joskin se voidaan laskea psykoaktiiviseksi. Asiaan liittyvät harhaluulot ja sekaannus johtuu yleensä CBD:n rinnastamisesta THC:hen. CBD ja THC ovat tietysti molemmat kannabinoideja, mutta niiden vaikutusmekanismit eroavat toisistaan merkittävissä määrin, ja sama koskee niiden vaikutuksia kehon.

THC:n psykotrooppinen päihdevaikutus – pilvi – johtuu sen affiniteetistä CB1-reseptoriin aivojen niissä osissa, jotka osallistuvat mielialan ja motivaation säätelyyn. Tämä uniikki mekanismi on kannabiksen kansainvälisen kieltolain taustalla, joka on edelleen voimassa suuressa osassa maailmaa. CBD toisaalta ei omaa suoraa vaikutusta CB1-reseptorille. Sen sijaan se toimii ikään kuin kulisseissa koko endokannabinoidijärjestelmän toimintaa tehostaen. Tällä epäsuoralla vaikutusmekanismilla ole päihdyttäviä sivuvaikutuksia.

Voiko CBD:hen tulla toleranssia?

Yksi usein toistuvista CBD:tä koskevista kysymyksistä koskee toleranssin eli sietokyvyn muodostumista, joka päihteiden kohdalla tarkoittaa sitä, että annoskokoa joutuu kasvattamaan päihde- tai lääkevasteen säilyttämiseksi.

Vastauksen saamiseksi nojaamme jälleen WHO:n ammattilaisten tietoon. He totesivat vuoden 2018 katsauksessa, että ”CBD:llä ei vaikuttaisi olevan väärinkäyttö tai riippuvuuspotentiaalia”, lisäten että ”CBD:n viihdekäytöstä ei ole havaintoja, eikä se vaikuta aiheuttavan kansanterveydellisiä ongelmia”. Nämä lausunnot eivät poista sitä tosiasiaa, että pitkän aikavälin tutkimuksia CBD:n vaikutuksista ei toistaiseksi ole saatavilla molekyylin ollessa varsin uusi tutkimuskohde, mutta alustavat tulokset ovat lupaavia.

CBD:n käyttötavat

CBD:n potentiaali on lupaavan laaja-alainen ja samaa voi sanoa CBD-tuotteiden kirjosta. Kannabinoidin toksisuuden puute on johtanut tilanteeseen, jossa saatavilla on erittäin laaja joukko erilaisiin käyttötapoihin suunniteltuja tuotteita, kaikki uniikkeine hyötyineen ja haittoineen. 

CBD-öljyt

CBD-öljyt nautitaan annostelemalla öljyä kielen alle, ja tämä onkin tarjonnan moninaisuudesta huolimatta edelleen suosituin käyttötapa. Kiitos kantoöljyinä käytettävien oliiviöljyn, hampunsiemenöljyn ja MCT-öljyn tämän menetelmän biosaatavuus on varsin korkea. CBD on hydrofobinen molekyyli, joten ilman kantoöljyn apua sen imeytyminen kehoon on heikkoa.

Öljyn nieleminen ei toimi yhtä hyvin ja annoskokoa täytyykin kasvattaa samojen vaikutusten saamiseksi. Kielen alle annosteltu CBD-öljy imeytyy ruoansulatuselimistön sijaan suoraan verenkiertoon suun limakalvon läpi, joten vaikutukset tuntuvat erittäin nopeasti.

CBD-öljy 15 % (1500mg)
29_THC_1 THC: 0.2%
30_CBD_1 CBD: 15%
48_CBD x drop CBD per pisara: 7,5mg
55_Carrier Kantoöljy: Olive Oil

Osta CBD-öljy 15 % (1500mg)

CBD:n polttaminen

CBD:n polttamisen etu on moniin muihin käyttötapoihin verrattuna suuri biosaatavuus. Biosaatavuus on tässä kontekstissa tärkeä konsepti, sillä se kertoo miten nopeasti ja miten suurelta osin CBD saavuttaa tavoitekohteensa, eli verenkierron.

Poltettaessa aktiivinen CBD saapuu perille erittäin nopeasti, kiitos keuhkon kapillaariverisuonten. Vaikutusten pitäisi tuntua jopa 15 minuutissa, mutta toisaalta poltettaessa ne haihtuvat myös useita muita tapoja kuten syömistä tai öljyjä nopeammin.

CBD-rikkaat kannabislajikkeet sisältävät CBD:n ohella myös joukon muita kannabinoideja, terpeenejä ja flavonoideja. Et siis hyödy ainoastaan entourage-efektin potentiaalisista hyödyistä, vaan saat kaupan päälle kattauksen erilaisia makuja ja tuoksuja.

CBD

CBD:n höyrystäminen

Höyryttämisellä on merkittäviä etuja polttamiseen verrattuna, ainakin sillä edellytyksellä, että investoit laadukkaaseen vaporisaattoriin. Ensimmäinen etu on tietysti palamisprosessin ja siihen liittyvien palamistuotteiden puute, joka tarkoittaa vähäisempää haitallisten aineiden kuormaa keuhkoille.

Toisena etuna on mainio biosaatavuus, joka on vähintään poltetun CBD:n tasolla, ellei parempikin. Ylimääräisenä etuna on vaporisaattorin diskreetti luonne. Jointti herättää suurella todennäköisyydellä enemmän kysymyksiä vaporisaattoriin verrattuna.

CBD

CBD:n syöminen

Kannabispohjaisilla tarkoitettiin aikanaan lähinnä keksejä ja muita leivoksia, mutta noista ajoista on liikuttu valovuosi ja nykyisin nämä ovat vain tunnetuin osa kattausta. Syötäviin kohdistuva kiinnostus ei ole myöskään perusteetonta. CBD:llä ja muilla kannabinoideilla on oma luontainen makunsa, ja vaikkei se välttämättä olekaan varsinaisesti paha, ei se myöskään sovi kaikille.

CBD:n syöminen ei tarjoa ainoastaan maukkaampaa vaihtoehtoa, vaan myös erilaisen vaikutuksen muihin annostelutapoihin verrattuna. Vaikutukset alkavat suuremmalla viiveellä syötynä, mutta toisaalta ne myös kestävät reilusti pidempään. Tästä syystä syöminen on paras vaihtoehto sellaisiin tilanteisiin, kun täydentäviä annoksia ei ole mahdollisuutta nauttia, mutta vaikutuksen halutaan kestävän.

CBD

CBD:n däbbäys

Däbbäyksella (eng. dabbing) tarkoitetaan kannabinoidiekstraktien höyryttämistä apuvälineitä apuna käyttäen. Käyttötapa vaatii oikeanlaiset työkalut, mutta on toisaalta korkeimman tason kokemus kokeneille CBD-käyttäjille. Tämä käyttömenetelmä tarjoaa erittäin korkean pitoisuuden annoksia, joten se onkin syytä jättää kokeneille harrastajille.

Silmänräpäyksessä höyrystyvä CBD-ekstrakti (CBD-isolaatti, CBD-vaha tai CBD-shatter) takaa erittäin vahvat vaikutukset sekunneissa. Däbäykseen tarvittavan välineistön mukana kantaminen tai käyttö on kuitenkin kaikkea muuta kuin kätevää, mutta osa vahvaa kokemusta arvostavista harrastajista suosii tätä menetelmää.

CBD

CBD-tinktuurat ja suihkeet

CBD-tinktuurat ovat hyvin samanlaisia CBD-öljyjen kanssa ja ne nautitaan kielen alle annosteltuna.

Kielen alle annosteltu annos ohittaa ruoansulatuselimistön ja sen aiheuttaman viiveen imeytyen suoraan verenkiertoon limakalvolta hiussuonten kautta. Nopeaa lievitystä etsiville CBD-tinktuurat ovat erinomainen vaihtoehto, sillä vaikutukset voi huomata jo vartissa.

Sama koskee CBD-suihkeita. Nenän limakalvot sisältävät satoja hiussuonia, joiden kautta annosteltu suihke päästää CBD:n lähes suoraan verenkiertoon.

CBD-tinktuuroita voi löytää myös eri makuvaihtoehdoilla varustettuna, joten nämä voivat tästä syystä olla öljyjä parempi vaihtoehto joillekin käyttäjille. Tinktuuran käyttäjä tosin jää vaille öljyjen sekundaarisista hyödyistä, joten lopulta valinta jokaisen käyttäjän kannattaa itse punnita hyödyt ja haitat sopivimman vaihtoehdon löytämiseksi.

CBD

CBD-voiteet, -lääkelaastarit ja -supot

CBD-voiteet ovat suoraviivainen käyttömuoto, joka sopii kaikenlaisille ihotyypeille. Sinun tarvitsee vain levittää voide, hoivaa kaipaavalle alueelle. Verenkierron sijaan aktiiviset molekyylit vaikuttavat vain paikallisesti voiteella käsitellyssä kohdassa ja ihon kannabinoidireseptoreilla tarjoten lievitystä, kosteutusta ja suojaa iholle.

Lääkelaastarit vievät ulkoisen käytön askeleen pidemmälle. CBD:n yhdistäminen lääkeaineiden kanssa mahdollistaa kannabinoidin tunkeutumisen syvemmälle ihoon ja aina verenkiertoon asti. CBD-lääkelaastarien vaikutustapa on nikotiinilaastarien kaltainen, eli aktiivisia molekyylejä vapautuu pienissä määrin tasaisella tahdilla.

Jos aktiivista imeytymistä tarvitsee viedä vielä askeleen pidemmälle, voivat kyseeseen tulla CBD-supot. Ne tarjoavat (mahdollisesti) suuremman imeytymisasteen CBD:lle ja ovat diskreetti vaihtoehto. Ota kuitenkin huomioon, että CBD-suppojen biosaatavuuteen liittyvät yksityiskohdat ovat vielä tutkimuksen alla, eli niiden tehokkuutta ei ole vielä tutkittu riittävällä tarkkuudella.

CBD

Eri kantoöljyt CBD:lle

Kuten mainittua, täytyy CBD-uutteet lisätä kantoöljyyn (tai johonkin muuhun pohjaan) säilyttämistä ja käyttöä varten. Markkinoilta löytyy paljon erilaisia öljyjä, joilla on jokaisella oat hyvät ja huonot puolensa. CBD:n nauttiminen öljynä lisää sen biologista hyötyosuutta, sillä se kulkee kehon läpi imusuoniston kautta sen sijaan, että se menisi suoraan verenkiertoon.

1. Oliiviöljy

Terveellinen ja herkullinen oliiviöljy on suosittu kantoöljy CBD-uutteille. Se sisältää runsaasti oleiinihappoa, rasvahappoja ja antioksidantteja, joten CBD:n lisäksi tästä öljystä saa monia muitakin terveyshyötyjä.

2. Hampunsiemenöljy

Myös hampunsiemenöljy sisältää runsaasti omega-3- ja -6-rasvahappoja sekä valikoiman muita mahdollisesti hyödyllisiä yhdisteitä. Ja mikä olisikaan parempaa, kuin CBD-uute kannabiskasvin siemenistä valmistetussa öljyssä?

3. MCT-öljy

CBD-MCT-öljy valmistetaan kookosöljystä ja monet pitävät sitä parhaana kantoöljynä CBD:lle. Tämä siksi, että se sulaa helposti ja sen uskotaan näin ollen lisäävän CBD:n biologista hyötyosuutta, tehden tuotteesta entistä tehokkaamman.

4. Mustakuminasiemenöljy

Mustakuminasiemenöljyä on jo pitkään käytetty terveysvaikutteidensa vuoksi osissa Lähi-itää. Ryytineidon siemenistä valmistettu öljy sisältää runsaasti antioksidantteja, ja sillä uskotaan olevan monia terveyshyötyjä.

Miltä CBD-öljy maistuu?

Monet tuotetta ennen kokeilemattomat miettivät, maistuuko CBD-öljy millekään. No, kyllä maistuu, ja maku riippuu pitkälti käytetyn kantoöljyn tyypistä. Täyden ja laajan spektrin CBD-tuotteilla on tunnusomainen "hamppumainen" maku, sillä ne sisältävät monia hamppukasvista löytyviä yhdisteitä. Isolaattien kohdalla CBD ei maistu miltään ja öljyn maku riippuu puhtaasti käytetystä kantoöljystä. Yleisesti ottaen öljyt tapaavat maistua melko maanläheisiltä.

Kuinka saada CBD-öljy maistumaan paremmalta

Harkitse seuraavia menetelmiä parantaaksesi CBD-öljykokemustasi:

 1. Huuhdo öljy alas maukkaalla juomalla. Tämä voi vaikuttaa melko itsestäänselvältä, mutta monille ei tule se mieleen! Annettuasi öljyn imeytyä kielen alla minuutin ajan, huuhdo se alas valitsemallasi juomalla.
 2. Pureskele pastillia ennen tai jälkeen peittääksesi maun. Jos valmistat CBD-öljyä itse kotona, voit lisätä siihen vaikka minttua makua tuomaan.
 3. Lisää öljy ruokaan tai juomaan ja nielaise se. Näin sitä ei tarvitse maistaa ollenkaan.
 4. Osta hajuttomia ja mauttomia CBD-tuotteita.
 5. Syö CBD-karkkeja, jotka maistuvat hamppumaisen sijaan makealle.

Miten annostella CBD:tä

Kaikki CBD-tuotteita valmistajat yritykset antavat suosituksia annostelun suhteen, mutta viime kädessä ne ovat vain suosituksia, eivät sen enempää tai vähempää. CBD:lle ei ole yleistä ”ideaaliannosta”, vaan sopiva annos riippuu tarpeista ja mm. seuraavista tekijöistä:

 • Aineenvaihdunta
 • Kehon rasvaprosentti
 • Tuotteen vahvuus
 • Terveysvaivat tai sairaudet

Ideaaliannosta ei siis ole, mutta sen sijaan käyttäjän kannattaa nojata yleisen tason ohjeisiin ja toimintamalleihin aina siihen asti, että itselle sopiva annostaso löytyy.

 • Aloita alhaisen pitoisuuden CBD-öljyistä: Pitäydy alhaisen pitoisuuden öljyssä vähintään kaksi viikkoa. Tämä antaa kehollesi aikaa tottua vaikutuksiin ja ehdit itse huomata mahdolliset sivuvaikutukset.
 • Nauti CBD-annos kerran tai kaksi päivässä: Vaikka useimmissa ohjeissa sanotaan “enintään kolme kertaa päivässä”, kannattaa CBD:n kokeilujakso aloittaa nauttimalla annos kerran tai pari päivässä. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden tunnustella itsellesi sopivaa annosta rauhassa.
 • Pitäydy samassa annostelurutiinissa vähintään kaksi viikkoa: CBD vaikuttaa erittäin nopeasti, mutta anna itsellesi aikaa vähintään pari viikkoa, jotta ehdit tottua rutiiniin.
 • Odota, ennen kuin rupeat yhdistelemään CBD-tuotteita: CBD-tuotteita on mahdollista käyttää eri tuotteita yhdistellen, mutta pitäydy samassa rutiinissa pidempään, jotta voit tehdä tarvittavia muutoksia vaikutusten perusteella. CBD:n syöminen aamulla ja höyryttäminen iltapäivällä voi olla ihan yhtä toimiva ratkaisu kuin yhdessä annostelutavassa pidättäytyminenkin.
 • Keskustele aiheesta lääkärin kanssa: Me kommentoimme asiaa yleisellä tasolla, mutta oma lääkärisi osannee antaa yksilöidympää tietoa aiheesta. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos CBD:n käytön taustalla on toive avusta jonkinlaisen terveysongelman kanssa.

CBD:n mikroannostelu

Mikroannostelu eli mikrodosing on toimiva strategia CBD:n kanssa, sillä se vastaa yhteen molekyylin suurimmista ongelmista, eli lyhyeen puoliintumisaikaan. Puoliintumisajalla tarkoitetaan aikaa, jonka molekyyli viettää kehossa ennen poistumistaan ja kannabidiolin kohdalla tämä aika on lyhyt. Tasaisesti annostellut pienet annokset auttavat tämän ongelman ratkaisussa.

Mikroannostelun avain on ottaa pieniä annoksia tasaisin väliajoin. On kuitenkin tärkeää, että etsit itsellesi sopivan annoksen kehoa kuuntelemalla ja vaikutuksia tunnustelemalla, aivan kuten suurempien annoksien kanssakin. Hyvä idea voisi olla esimerkiksi normaalin päiväannoksen pilkkominen pienempiin osiin.

CBD lemmikeille

Nyt kun CBD:n annostelu ihmisten tapauksessa on paketissa, luomme pikaisesti katseen kissa- ja koiraystäviemme suuntaan. Tämä siksi, että myös niiden elimistöstä löytyy endokannabinoidijärjestelmä, aivan kuten ihmisistäkin.

Suuri osa tiedosta, joka liittyy CBD:n vaikutuksiin eläimissä on anekdoottitasoista, mutta aihe on aktiivisen tieteellisen tutkimuksen alla. Nämä tutkimukset pyrkivät selvittämään CBD:n mahdollisia vaikutuksia hermostoon, immuunijärjestelmään ja ruoansulatuselimistöön.

Varoituksen sana: Kaikki CBD-tuotteet eivät sovellu eläimille. Sekä kissat että koirat ovat paljon ihmistä herkempiä muille hampusta löytyville molekyyleille kuten terpeeneille ja flavonoideille. Näin ollen lemmikkien omistajien tulisi valita eläimille suunnattu CBD-tuote, sillä niistä on poistettu potentiaalisesti ongelmalliset komponentit tehden ne turvallisiksi lemmikeille – CBD-öljy kun ei sitä mitä luultavimmin ole.

Onko CBD laillista?

CBD:n laillinen asema on kiistanalainen teema. Suurimmassa osassa maailmaa CBD:tä on laillista ostaa ja käyttää, tietyin rajoituksin. Euroopassa CBD-tuotteiden täytyy olla peräisin hampusta ja tuote saa sisältää enintään 0,2 % THC:tä. Yhdysvalloissa sallittu THC-pitoisuus on marginaalisesti korkeampi, 0,3 %. Rajoitukset ja säännöt riippuvat asuinmaastasi, ja aihepiiri on monimutkainen ja monelta osin epäselvä.

Sinun tuleekin selvittää paikallisten viranomaisten kanta CBD-tuotteisiin ennen tilauksen tekoa. Useimmista tapauksissa ongelmia ei pitäisi tulla, mutta asian tarkistaminen antaa mielenrauhaa. Osta käyttämäsi CBD-tuotteet aina luotettavilta toimijoilta, jotka tarjoavat väitteiden tueksi puolueettoman laboratorion testitulokset. Ilman tietoa hankkimasi tuote-erän sisällöstä et voi olla varma nauttimasi CBD:n laadusta ennen mahdollisten negatiivisten sivuvaikutusten ilmenemistä.

External Resources:
 1. Cannabinoids attenuate norepinephrine-induced melatonin biosynthesis in the rat pineal gland by reducing arylalkylamine N-acetyltransferase activity without involvement of cannabinoid receptors https://onlinelibrary.wiley.com
 2. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The effects of cannabinoid administration on sleep: a systematic review of human studies https://www.med.upenn.edu
 4. Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Immune Responses Regulated by Cannabidiol https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 7. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf
Vastuuvapautuslauseke:
Tämä artikkeli on tehty puhtaasti opetustarkoituksessa. Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty ulkoisista lähteistä.

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias