By Luke Sumpter


Migreenin oireiden rajuus vaihtelee siitä kärsivien välillä. Jollekin ne saattavat olla pienehkö kiusa, mutta toisen ne saattavat painaa vaakatasoon näköhäiriöiden, sekavuuden ja kovan kivun saattelemana.

Monet tästä vaivasta kärsivät käyttävät ruokavaliota ja liikuntaa ennaltaehkäisevänä apukeinona, ja kurkottavat kohti kipulääkkeitä ja muita lääkkeitä kohti oireiden pahentuessa. Jotkut migreenistä kärsivät etsivät kuitenkin ratkaisua perinteisen lääketieteen ulkopuolelta, sillä se ei välttämättä tarjoa paljoakaan apua itsepintaisen ja resistentin migreenin oireisiin.

Jotkut migreenistä kärsivät hakevat oireiden lievitystä kannabiksen polttamisesta, syömisestä tai höyrystämisestä. Tätä tapaa tukevaa anekdoottitasoista tietoa on runsaasti ja meneillään olevat tieteelliset tutkimukset selvittävät parhaillaan voiko kannabis auttaa ja miten. Onko kannabiksesta siis apua migreeniin? Jatka lukemista ja kerromme.

Mikä migreeni on?

Migreenillä tarkoitetaan toistuvaa jyskyttävää päänsärkyä, joka vaikuttaa tyypillisesti vain pään toiselle puolelle. Migreeni ei ole tavallinen päänsärky, vaan tyypillisesti sen oireet ovat vakavampia ja lamauttavampia. Tämä neurologinen oireyhtymä on yleisin päänsärkyyn liittyvä vaiva ja arviolta 10 % populaatiosta kärsii migreenistä vuosittain.

Valitettavasti suurin osa migreenistä kärsivistä ei saa suurta apua terveydenhuoltojärjestelmästä, sillä vain kolmasosa potilaista saa asianmukaista hoitoa.[2]

 • Migreenin oireet

Migreenit voidaan jakaa kahteen osaan, auralliseen ja aurattomaan. Migreeniaurat ovat pääosin visuaalisia oireita, jotka ilmaantuvat yleensä hieman ennen varsinaista migreenikohtausta, vaikka niitä voi esiintyä myös itse kohtauksen aikana. Aurojen tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi värikkäät läiskät, sokeat pisteet, putkinäkö ja sahalaidat. Aurat voivat kuitenkin aiheuttaa muita oireita, kuten lihasheikkoutta, sekavuutta, kihelmöintiä ja puheongelmia.

Auroilla tai ilman, migreenioireiden tyypillisiä oireita ovat:

4–72 tuntia jatkuva päänsärky Sykkivä tai jyskyttävä kipu
Toispuoleinen pääkipu Pahoinvointi ja oksentelu
Herkkyys äänille ja valolle Haukottelu
Ärtyneisyys Niskan ja hartiaseudun jäykkyys
 • Mikä aiheuttaa migreenin?

Migreenin tarkat syyt ovat hämärän peitossa, mutta tutkijat ovat vuosien varrella kehitelleet erilaisia teorioita sen perimmäistä syytä etsiessään. Tärkeimpiin teorioihin kuuluvat:

 • Vaskulaarinen teoria: 1900-luvun puoliväliin asti vallalla ollut käsitys liitti migreenin kaulavaltimon turpoamiseen.[3]
 • Neurovaskulaarinen teoria: tämä teoria osoittaa migreenin syntysyyksi neurologisia tekijöitä ja esittää vaskulaaristen muutosten olevan vain seurausta keskushermostossa tapahtuvista asioista.[4]
 • Välittäjäaineteoria: Joidenkin tutkimusten mukaan migreenipotilaiden serotoniinitasot ovat usein alhaisia, jolloin näiden välittäjäaineiden määrää laskevat lääkeaineet lisäävät migreenikohtausten määrää.[5]
 • Aivorunkoteoria: Tämä teoria esittää aivorungon ympärillä oleva harmaan aineen alue saattaa olla migreenikohtausten alkupiste.[6]
 • Biopsykososiaalinen teoria: Jotkut tutkijat arvelevat syyn löytyvän migreeniin liittyvistä psykologisista elementeistä, jolloin tekijät kuten stressi, kipukatastrofi ja jopa persoonallisuus .[7]

Perimmäisestä syystä riippumatta monet tekijät voivat laukaista migreenikohtauksen. Näihin kuuluvat esimerkiksi:

Tunneperäinen stressi Ruokailujen jääminen väliin
Kofeiini Hormonaaliset muutokset naisilla
Herkkyys ruoan lisäaineille Sääolojen muutokset
Kovat äänet

Kannabiksen ja migreenin välinen yhteys

Miten kannabis sopii kuvaan? Miksi luonnosta lähtöisin oleva yrtti voisi omata positiivisia vaikutuksia migreenikohtauksen tuhoisiin vaikutuksiin? Selitystä varten meidän on syytä suunnata katseemme kohti endokannabinoidijärjestelmää.

Kehostamme löytyy useita erilaisia järjestelmiä kuten ruoansulatuselimistö, keskushermosto, immuunijärjestelmä, tuki- ja liikuntaelimistö, ja endokannabinoidijärjestelmä kuuluu tämän joukon jatkoksi. Kaikilla näillä järjestelmillä on omat ainutlaatuiset toimintonsa; immuunijärjestelmä suojaa meitä patogeeneiltä, ruoansulatuselimistö vastaa ravinteiden prosessoinnista ja jakelusta ja niin edelleen. Entä endokannabinoidijärjestelmä? Tämän koko kehon kattavan verkoston tehtävä on huolehtia muiden järjestelmien tasapainosta. Se vastaa homeostaasista kutsutun tasapainotilan ylläpidosta. Tällä tarkoitetaan biologista optimia, jossa kaikki toiminnot toimivat kitkatta hidastelematta tai kiihdyttelemättä.

Endokannabinoidijärjestelmä koostuu reseptoreista, endokannabinoideina tunnetuista signaalimolekyyleistä ja entsyymeistä, jotka huolehtivat endokannabinoidien synteesistä ja hajotuksesta. Endokannabinoideja voivat rakentaa tarpeen mukaan monenlaiset solutyypit. Sen jälkeen nämä lipidit sitoutuvat järjestelmän reseptoreille, jotka puolestaan aikaansaavat tarkoituksenmukaisia muutoksia kohdesolussa. Endokannabinoidijärjestelmässä on monenlaisia reseptorityyppejä, joista tärkeimpiä ovat kannabinoidireseptorit 1 ja 2, eli CB1- ja CB2-reseptorit.

Tässä kohtaa homma muuttuu mielenkiintoiseksi. Kannabiskasvin tuottamat molekyylit eli fytokannabinoidit ovat nimittäin kemiallisesti samanlaisia kuin kehon endokannabinoidit. Niiden rakenne on niin lähellä toisiaan, että fytokannabinoidit voivat sitoutua endokannabinoidijärjestelmän reseptoreille ja muokata entsyymien aktiivisuutta – joka mahdollistaa endokannabinoidijärjestelmän ”hakkeroinnin” fytokannabinoidien avulla.

The Link Between Migraines and Cannabis

Endokannabinoidijärjestelmän valvontatehtävän tuntien ei liene yllätys, että endokannabinoiditasot linkittyvät migreenikohtauksiin. Tästä on myös tieteellistä tutkimustietoa, sillä tutkijat ovat kyenneet yhdistämään migreenin endokannabinoidijärjestelmän epäonnistuneeseen säätelyyn. Solut alkavat syntetisoida niin CB1- kuin CB2-reseptoreillekin sitoutuvaa endokannabinoidi anandamidia vastauksena tulehdustilaan. Kliinisten havaintojen kautta on pystytty toteamaan, että migreenipotilaiden aivo-selkäydinnesteen anandamiditasot ovat oletusarvoa alhaisempia.[8]

Nämä havainnot asettavat migreenin samaan koriin fibromyalgian ja ärtyvän suolen oireyhtymän kaltaisten terveysvaivojen kanssa. Kehossa kulkevien endokannabinoidien alhaisten määrien arvellaan voivan aiheuttaa**ongelmia endokannabinoidijärjestelmän säätelyssä. Tätä tilaa kutsutaan kliiniseksi endokannabinoidien puutokseksi.[9] Tutkijat selvittävät nyt, voisiko fytokannabinoidit toimia sopivana täydentävänä palasena niiden endogeenisten sukulaisten puutostilaan.

Mitä tiede osaa kertoa kannabiksesta ja migreenistä?

Nämä teoriat kuulostavat lupaavilta, mutta voiko kannabis todella auttaa migreenin oireisiin elävässä elämässä? Anekdoottitason kokemukset kertovat jointin tai bongillisen voivan viedä migreeniltä pahimman terän ja auttaa pahoinvointiin. Tiedot ovat siis lupaavia, mutta niiden perusteella ei voi vielä vetää johtopäätöksiä. Havaintojen vahvistamiseen tai kumoamiseen tarvitaan hyvin suunniteltuja ja toistettavia tieteellisiä tutkimuksia. Valitettavasti kontrolloituja aiheeseen pureutuvia kokeita ihmisillä ei ole vielä käynnissä.

Käymme alla läpi saatavilla oleviin tutkimuksiin voidaksemme tarjota mahdollisimman kattavia vastauksia aiheeseen.

 • Lääkekannabis migreenien hoidossa

Auttaako lääkekannabis migreenin kanssa? Vastaus riippuu siitä, mitä lääkekannabiksella tarkoitetaan. Hartsivaippaiset kukinnot voivat näyttää simppeleiltä paljaalle silmälle, mutta ne sisältävät kokoelman satoja eri fytokemikaaleja, kuten esimerkiksi terpeenejä, kannabinoideja ja flavonoideja – ja kaikilla näillä on omat ainutlaatuiset vaikutuksensa ihmiskehoon.

Eri lajikkeita on tuhansia ja kaikki niistä eroavat toisistaan näiden kemikaalien profiilin suhteen. Lisäksi, kuten arvata saattaa, on solutasolla tapahtuvien vaikutusten tarkkailu erittäin haastavaa. Suurin osa meneillään olevista tutkimuksista keskittyy korkean THC-pitoisuuden lääkekannabislajikkeisiin migreenin oireiden hoidossa.

Washington State Universityssä vuonna 2019 tehty tutkimus keräsi anekdoottitasoista tietoa 1300 kannabiksella itseään hoitavasta migreenipotilaasta. Huimat 49,6 % näistä koki kannabiksen auttavan lieventämään migreenikohtauksen vakavuutta. [10]

Vuoden 2021 tutkimus puolestaan keräsi kokemusperäistä tietoa netin kautta. Kyselyyn vastasi 589 aikuista kannabiksen käyttäjää lääkekannabiksen sallivista osavaltioista. Yli 70 % vastanneista kannatti kannabiksen käyttöä migreenikohtausten hoitoon. Tutkijat kuitenkin tyytyivät toteamaan, että jatkotutkimuksia vaaditaan sopivien kannabismuotojen, vahvuuden ja annostelun määrittämiseen parhaan lääkevasteen löytämiseksi migreenikohtausten hoitoa varten.[11]

Otsikolla ”hengitetyn kannabiksen teho akuutin migreenin hoidossa” tehdyn tutkimuksen tulosten julkaisu ajoittuu vuoden 2021 joulukuulle. Kaksivaiheinen tutkimus perehtyi sekä korkean THC- että CBD-pitoisuuden lääkelajikkeisiin migreenien hoidossa. Sen tulosten toivotaan antavan tukea anekdoottitason kokemusperäiselle tiedolle. [12]

Fysiologisesta näkökulmasta THC matkii endokannabinoidi anandamidin toimintaa CB1-reseptorilla, mutta vielä sitäkin tehokkaampana versiona. Kliinisestä endokannabinoidien puutostilasta kärsivien kohdalla onkin mahdollista, että tämä psykotrooppinen kannabinoidi voisi täyttää puuttuvan anandamidin jättämän aukon ja hoitaa tilapäisesti sen tehtäviä.

Medical Marijuana for Migraines
 • Dronabinol ja migreeni

THC:n synteettinen versio dronabinol hyväksyttiin vuonna 1985 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston toimesta lääkkeeksi kemoterapian aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon. Parasta aikaa käynnissä olevat tutkimukset selvittävät dronabinolin tehoa krooniseen migreenipäänsärkyyn ja sarjoittaiseen päänsärkyyn. [14]

Dronabinol käyttäytyy THC:n tapaan samalle reseptoripaikalle sitoutuen. Tätä lääkevalmistetta on kuitenkin saatavilla vain oraalisesti nautittavina kapseleina. Tämä annostelureitti kulkee maksan kautta, jossa THC-molekyyli muokkautuu vahvemmaksi 11-hydroksi-THC:ksi. Tämän molekyylin päihdyttävät vaikutukset eivät sovi kaikille potilaille, vaan osa kokee ne epämiellyttäviksi. FDA ei ole vielä hyväksynyt dronabinolia migreenipäänsäryn hoitoon. Tämän lisäksi päänsärky löytyy lääkkeen mahdollisten sivuvaikutusten listalta. [15]

Voiko kannabis aiheuttaa migreeniä?

Kannabis voi toimia migreenin oireiden lievityksessä joidenkin kohdalla, mutta se saattaa myös toisaalta palata lyhyen helpotuksen jälkeen entistä suuremmalla voimalla. Jotkin käyttäjät ovat raportoineet kannabiksen liian tiheän käytön saaneen aikaan uudenlaista, entistä pahempaa päänsärkyä. Tämä rebound-päänsärkynä tai lääkepäänsärkynä tunnettua ilmiötä esiintyy useiden eri lääkkeiden kanssa.

Kannabista tästä näkökulmasta käsittelevä tutkimus on vielä varhaisessa vaiheessa ja tuloksiltaan kaikkea muuta kuin selvää. Stanford University School of Medicinen tutkimuksessa havaittiin, että kroonisesta migreenistä kärsivät kannabiksen käyttäjät kokevat lääkepäänsärkyä noin kuusi kertaa todennäköisemmin kannabista käyttämättömiin verrattuna. Tutkijat eivät kuitenkaan toistaiseksi tiedä mikä suhde päänsäryn ja kannabiksen välillä on. On mahdollista, että käyttäjät hakevat kannabiksesta apua lääkepäänsärkyyn ilman että kannabis varsinaisesti aiheuttaisi sitä. [16]

Miten ja milloin nauttia kannabista migreenin oireisiin

Jos kannabista halutaan kokeilla migreenin oireiden hoitoon, on tarjolla lukuisia eri vaihtoehtoja. Valtaosa tutkimuksista on keskittynyt hengitettyyn kannabikseen, mutta kannabista voi myös annostella syömällä.

Polttaminen Kannabiksen polttaminen kuljettaa kannabinoidit lähes suoraan verenkiertoon keuhkorakkuloiden kautta. Tämän annostelutavan vaikutukset ovat lähes välittömät. Polttamisella on kuitenkin myös huonoja puolia, erityisesti jos kannabiksen sekaan sotketaan tupakkaa. Keuhkojen terveyden vaarantamisen lisäksi polttaminen voi aiheuttaa päänsärkyä joillekin ihmisille.

Höyrystäminen

Höyrystäminen Myös höyrystäminen on lähes viiveetön annostelutapa, mutta sen lämpötila on alhaisempi. Kannabiksen kukintojen polttamisen sijaan vaporisaattori lämmittää ne mallista riippuen konduktion tai konvektion kautta höyrystäen kannabinoidien ja terpeenien tapaiset tehoaineet keuhkoihin vedettävään muotoon. Lopputulos on tervan ja myrkyllisten kemikaalien suhteen merkittävästi polttamista vähähaittaisempi. Höyrystämistä migreenipäänsärkyyn tutkineet tutkimukset eivät löytäneet merkkejä lääkepäänsärystä tätä menetelmää käytettäessä.
Syöminen Syöminen tarjoaa vaihtoehtoisen annostelureitin keuhkojen sijaan. THC:llä kyllästettyjen herkkujen syöminen ottaa vatsan ja maksan mukaan kannabiksen prosessointiin ja lopputuloksena on THC:n vahvempi versio 11-hydroksi-THC. Kokemuksen vahvuus saattaa ajaa osan käyttäjistä muiden annostelureittien pariin, sillä syömällä nautittu kannabis voi saada aikaan jopa psykedeelisiltä tuntuvia vaikutuksia. Tämä keino voi kuitenkin sopia joillekin käyttäjille, mutta syöminen kannattaa ajoittaa sellaiseen hetkeen, kun vastuita ja velvollisuuksia ei ole.

CBD ja migreeni

CBD on yksi kannabiksen päärakenneosista, ja sen lääketieteellistä potentiaalia on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa. Valitettavasti yhdessäkään tieteellisessä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tutkittu sitä, kuinka CBD vaikuttaa migreeniin. Rajallisessa kannabista ja päänsärkyjä koskevassa tutkimusaineistossa on testattu sekä CBD:n että THC:n vaikutuksia samanaikaisesti, ja vaikka näistä ollaankin saatu joitain positiivisia tuloksia, eivät ne kuitenkaan tarjoa tarkkaa näkemystä siihen, kuinka CBD yksinään voisi vaikuttaa päänsäryistä tai migreeneistä kärsivien elämään.

Vaikka emme vielä olekaan täysin varmoja siitä, kuinka tarkalleen CBD voisi vaikuttaa migreeniin ja sen oireisiin, ovat anekdoottiset todisteet yhä suurilukuisempia. Vuonna 2021 Utahissa toimiva CBD-yritys Axon Relief julkaisi kyselytutkimuksen[17], jossa se pyysi asiakkaitaan arvioimaan, kuinka Axonin CBD-tuotteet (jotka on erityisesti koostettu tarjoamaan helpotusta migreeniin) vaikuttivat heidän päänsärkyihinsä ja migreeneihinsä.

Kyselytutkimuksessa 105 osallistujaa arvioivat migreeninsä käyttäen Hit-6™-päänsärkykyselyä (Headache Impact Test), tieteellisesti varmennettua päänsärkyjen ja migreenien voimakkuuden mittaria. Kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että 30 päivän Axon-tuotteiden käyttämisen jälkeen 86 % vastaajista huomasi päänsärkyjensä/migreeniensä vähentyneen. Osallistujat kokivat keskimäärin neljä päänsärkypäivää kuin yleensä. Kroonisina migreenistä kärsijöinä (henkilöt, jotka kokevat 15–29 päänsärkypäivää 30 päivän ajanjaksolla) pidetyt henkilöt huomasivat 33 % vähennyksen päänsäryissään.

Vaikka meiltä puuttuukin yhä yksinomaan CBD:tä koskeva tutkimus tältä alalta, ovat tutkimukset osoittaneet, että endokannabinoidijärjestelmä yleensäkin voisi olla loistava kohde migreenihoitojen näkökulmasta katsottuna. CB1-reseptoria esiintyy erittäin paljon koko aivojen alueella, ja tutkimukset ovat osoittaneet, että sen aktivoiminen (joko endo- tai fytokannabinoideilla) voi vaikuttaa moniin kipuun liittyviin neurologisiin reitteihin[18].

CBD:llä ei luonnostaan ole voimakasta affiniteettia CB1-reseptoreihin. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet[19], että se saattaa vaikuttaa yli 65 eri molekyylikohteessa huomattavasti monimutkaisemmin tavoin. Ja vaikka monet näistä kohteista saattavatkin sijaita perinteisesti endokannabinoidijärjestelmänä pidetyn alueen ulkopuolella, vaikuttaa[20] se silti reseptoreihin, joilla voi olla mahdollinen tehtävä päänsärkyjen tai migreenien hoidossa. Näihin lukeutuvat:

 • 5-HT1A-serotoniinireseptorit
 • TRPV1: Myös kapsaisiinireseptoreina tunnetut TRPV1-reseptorit voidaan aktivoida eugenolilla, vaniljan siemenkotien sisältämällä eteerisellä öljyllä, jota on kauan käytetty[21] päänsärkyjen hoidossa, erityisesti egyptiläisten sivilisaatioiden keskuudessa.
 • GPR55[22]

Liittyykö CBD:n käyttämisessä migreenin hoitoon riskejä?

Vuoden 2017 loppupuolella[23] ilmoitti Maailman terveysjärjestö, ettei CBD:llä sen puhtaassa muodossaan vaikuttanut olevan väärinkäyttöpotentiaalia tai sen aiheuttavan vahinkoa. CBD:hen liittyy kuitenkin sivuvaikutuksia[24]. Se voi aiheuttaa joillakin ihmisillä pahoinvointia, väsymystä ja ärtyisyyttä ja kilpailla maksan entsyymeistä aineenvaihdunnan aikana, mahdollisesti vaikuttaen tahtiin, jolla keho hajottaa monia lääkkeitä.

Lisäksi viimeaikaisessa tutkimuksessa[25] väitetään, että kannabiksen käyttäminen päänsärkyjä tai migreenejä kokiessaan voisi aiheuttaa "lääkepäänsärkyjen" kokemista. Tutkimuksessa selitetään, että tämä aiheutuu tyypillisesti kannabiksen "liikakäytöstä", ja siitä tosiasiasta, että polttaminen tai höyrystäminen voivat kuivattaa limakalvoja.

Milloin ja kuinka käyttää CBD:tä

Mitä migreeneihin tulee, on polttamista paras välttää. Kuten mainitsimme aiemmin, CBD:n, kannabiksen tai minkä tahansa muunkin yrtin polttaminen kuivattaa limakalvoja ja lisää syljen paksuutta – ja näitä asioita päänsärystä kärsivä haluaa varmasti juuri välttää.

Samalla kuitenkin ottaen huomioon, että migreeni ja päänsärky voi alkaa hyvin äkillisesti, valitsevat monet CBD:n nauttimistapoja, joilla on korkea biologinen hyötyosuus ja nopeampi vaikutusten alkamisaika.

Alla on joitain yleisimmistä tavoista, joilla migreeneistä ja päänsäryistä kärsivät käyttävät CBD:tä:

CBD-öljyt ja -uutteet CBD-öljyjä ja -uutteita voi nauttia kielen alle annostelemalla, josta ne osittain imeytyvät suun limakalvojen kautta tarjoten nopeamman, noin 15 minuutin vaikutusten alkamisajan.
CBD-suusuihkeet
CBD-suusuihkeet on suunniteltu imeytymään suussa sen sijaan, että niitä nieltäisiin, ja näin ne voivat alkaa vaikuttaa korkeintaan 15 minuutissa – samaan tapaan kuin kielen alle annostellut CBD-öljyt.
Höyrystetty CBD-kukka tai -tiiviste
CBD:n vapottaminen tarjoaa nopeimman vaikutusten alkamisajan, tuoden niitä vain minuuteissa. Höyrystäminen voi kuitenkin polttamisen tavoin kuivattaa limakalvoja. Lisäksi höyrystetyn CBD:n (erityisesti kuivan kukan) annostelu on huomattavasti epätarkempaa kuin CBD-tippojen tai -suusuihkeiden annostelu, mikä aiheuttaa korkeamman riskin lääkepäänsärylle. Jos sinun täytyy höyrystää CBD:tä hoitaaksesi päänsärkyä tai migreeniä, niin muista pitää kehosi nesteytettynä ja pidä tarkasti silmällä annostustasi.
When and How to Use CBD

Migreeni, endokannabinoidijärjestelmä ja kannabis

Yhteenvetona todettakoon; tarvitsemme kliinisiä tutkimuksia aihetta koskevien kysymysten selvittämiseen ja kannabiksen tehon tai tehottomuuden toteamiseen migreenejä vastaan. Anekdoottitason tiedot ovat kuitenkin lupaavia. Kliinistä endokannabinoidien puutosta koskeva tutkimus antaa viitteitä endokannabinoidijärjestelmän mahdollisesta roolista migreenin patofysiologiassa.

Mitkä lajikkeet voisivat sopia migreenin oireiden helpottamiseen?

Toiset kannabislajikkeet näyttäisivät toimivan toisia paremmin migreenin oireiden lievityksessä. Edelleen anekdoottitasoiseen tietoon nojaten seuraavat lajikkeet näyttäisivät laajan tarjontamme lupaavimmilta tähän tarkoitukseen käytettyinä. Tarjolla on korkeita THC-pitoisuuksia, suussa sulavia terpeenejä ja palkitsevia satoja.

MITKÄ KANNABISLAJIKKEET SOPIVAT MIGREENIN JA PÄÄNSÄRYN HELPOTUKSEEN?

Tänä päivänä yhtä lailla kannabiksen lääkekäyttäjillä kuin muista syystäkin polttavilla on tarjolla laaja valikoima erilaisia lajikkeita. Lajikkeista löytyy eroja niin rakenteen, maun kuin kannabinoidi- ja terpeeniprofiilienkin suhteen. Alta löydät listan kannabislajikkeista, jotka voisivat soveltua hyvin migreenin oireiden lievittämiseen.

WHITE WIDOW 

White Widow, jonka nimi juontaa juurensa sen kukintoja peittävään kauniin kimaltelevaan trikomipeitteeseen, kuuluu kiistatta legendaarisimpien lajikkeiden listalle. Monet pitävät tätä tasapainoista 50/50 hybridiä yhtenä parhaista lajikkeista, riippumatta puhuttiinko nauttimisesta vai kasvatuksesta. White Widow tarjoaa potentin, lähes psykedeelisen pilven, joka kolahtaa ennen kaikkea päähän, mutta rentouttaa myös kroppaa. Maku on raikas ja puhdas, ja sen taustalta voi löytää viitteitä männystä ja sitrushedelmistä. 19 % THC-pitoisuus kruunaa kokonaisuuden ja on tarpeeksi taittamaan terän päälle puskevalta migreenikohtaukselta. 

White Widow
23_genetic background_1 White Widow S1
33_Yield indoors_1 450 - 500 gr/m2
31_plant height outdoor_1 60 - 100 cm
25_flowering time_1 8 - 10 viikkoa
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 50% Indica 50%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 190 cm
27_harvest period_1 Lokakuun alku
22_Effect_1 Jumittava, Voimakas

Osta White Widow

OG KUSH 

OG Kush on toinen klassikkolajike, joka pitää yhä edelleen pintansa niin kasvihuoneissa kuin klubien ja kannabiskauppojen valikoimissa. Uskolliset fanit rakastavat sen intensiivistä polttokokemusta, jossa esillä on ennen kaikkea maun tuhtia olemusta ja sitruksen sivumakua. Luultavasti suurin vetovoimatekijä on kuitenkin tämän 75 % indican kova potku, jonka vaikutus on erittäin rentouttava sekä keholle että mielelle. Tämä ikoninen länsirannikon lajike on edelleen myös lääkekäyttäjien suosikkeja, ja olettaa sopii sen istuvan erinomaisesti myös migreenin moninaisten fysiologisten oireiden lievittämiseen.

OG Kush
23_genetic background_1 Chemdawg x Lemon Thai x Pakistani Kush
33_Yield indoors_1 425 - 475 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 7 - 9 viikkoa
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 25% Indica 75%
34_yield outdoor_1 500 - 550 gr/plant
32_plant height outdoors_1 180 - 220 cm
27_harvest period_1 Lokakuu
22_Effect_1 Piristävä, Rauhoittava

Osta OG Kush

CHOCOLATE HAZE

Suosittu Chocolate Haze on lähes puhdas sativa (95 %) ja se omaa runsaasti lääkekäyttöpotentiaalia esimerkiksi reuman ja niveltulehdusten, lihaskipujen, stressin ja migreenin oireiden lievittämiseen. Lajikkeen vaikutukset ovat äärimmäisen vahvoja, mutta samalla miellyttävän piristäviä ja pääkeskeisiä. Chocolate Hazen aurinkoinen ja ilomielinen pilvi tekevät siitä mainion ehdokkaan mielialan parantamiseen. Lajike hemmottelee käyttäjäänsä tunnusomaisella suklaan maullaan, johon sekoittuu vienoja makeita ja multaisia sävyjä. 

Chocolate Haze
23_genetic background_1 OG Chocolate Thai x Cannalope Haze
33_Yield indoors_1 475 - 525 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 9 - 11 viikkoa
29_THC_1 THC: 20%
28_Type Blend_1 Sativa 95% Indica 5%
34_yield outdoor_1 450 - 500 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 200 cm
27_harvest period_1 Lokakuun loppu
22_Effect_1 Raskas

Osta Chocolate Haze

SOUR DIESEL 

Sour Diesel on huippusuosittu lajike, joka niittää mainetta uniikin makunsa lisäksi myös muilla eväillä. Sen syntypaikka on aurinkoinen Kalifornia. Tämä perimältään pääosin sativaa sisältävä hybridi tuo pöytään mahtavan tuhdin ja erittäin aromaattisen savun, joka sekoittaa lajikkeelle tunnusomaista polttoaineen makua yrttisiin ja happamiin makuihin. 19 % THC-pitoisuus tuntuu tukevasti kehossa ja auttaa lievittämään stressiä ja päänsärkyä.

Sour Diesel
23_genetic background_1 Original Diesel x (Northern light x Shiva x Hawaiian)
33_Yield indoors_1 475 - 525 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 10 - 11 viikkoa
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 70% Indica 30%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 200 cm
27_harvest period_1 Lokakuun loppu
22_Effect_1 Fyysisesti rentouttava, Selkeä

Osta Sour Diesel

GREEN CRACK PUNCH 

Green Crack Punch on kerrassaan ainutlaatuinen lajike. Sen edeltäjistä Green Crack tunnetaan eritoten piristävästä ja energisestä pilvestään, kun taas vastakappale Purple Punch on kerännyt mainetta erittäin kovapotkuisena lajikkeena. Näiden yhdistelmä Green Crack Punch on raskasiskuinen ja erittäin rentouttava indica-painotteinen hybridilajike, joka tarjoaa äärimmäisen mielenkiintoisia vaikutuksia. Voit tuntea motivaation ja energian virtaavan samalla kun kehosi rentoutuu päästä varpaankärkiin. Lajikkeen 20 % asti kohoava THC-pitoisuus tekee tästä 60 prosenttisesta indicasta ideaalin valinnan sellaisille lääkekäyttäjille, jotka tarvitsevat monipuolista lajiketta koko päivän käyttöön.

Green Crack Punch
23_genetic background_1 Green Crack x Purple Punch
33_Yield indoors_1 450 - 500 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 8 - 9 viikkoa
29_THC_1 THC: 18%
28_Type Blend_1 Sativa 60% Indica 40%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 180 - 220 cm
27_harvest period_1 Lokakuun alku
22_Effect_1 Euforinen, Rauhoittava

Osta Green Crack Punch

Lääketieteellinen vastuuvapautuslausekeKaikki tällä sivustolle listattu, esitelty tai linkitetty tieto on tarkoitettu käytettäväksi vain yleisen tason opiskelumateriaalina, eikä se siten tarjoa minkäänlaista ammattimaista lääketieteellistä tai laillista ohjeistusta.

Royal Queen Seeds ei hyväksy, puolusta tai edistä laillista tai laitonta päihteiden käyttöä. Royal Queen Seedsia ei voi pitää vastuullisena mistään sivustolla mahdollisesti esiintyvästä sisällöistä tai linkeistä ulkopuolisiin lähteisiin, jotka mahdollisesti hyväksyvät, puolustavat tai edistävät laitonta tai laillista päihteiden käyttöä tai rikolliseksi tulkittavaa toimintaa. Pyydämme sinua konsultoimaan lääkäriä tai muuta virallista terveydenhuollon ammattilaista ennen kuin käytät mitään tällä sivustolla listattuja, esiteltyjä tai linkattuja tuotteita/metodeita.

External Resources:
 1. European headache federation consensus on the definition of resistant and refractory migraine | The Journal of Headache and Pain | Full Text https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875459712000379
 3. PERSONALITY FEATURES AND REACTIONS OF SUBJECTS WITH MIGRAINE | Archives of Neurology & Psychiatry | JAMA Network https://jamanetwork.com
 4. Migraine pathogenesis: the neural hypothesis reexamined. | Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry https://jnnp.bmj.com
 5. https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-4610.2012.02168.x
 6. https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1526-4610.2001.041007629.x
 7. OBM Neurobiology | Psychological Considerations in the Etiology and Pathophysiology of Migraines https://www.lidsen.com
 8. https://www.researchgate.net/publication/323849698_Endocannabinoid_System_and_Migraine_Pain_An_Update
 9. Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. DEFINE_ME https://www.jpain.org
 11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229920318860
 12. Efficacy of Inhaled Cannabis for Acute Migraine Treatment - Full Text View - ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov
 13. FAAH inhibition as a preventive treatment for migraine: A pre-clinical study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 14. The Use of Cannabis for Headache Disorders - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/018651s029lbl.pdf
 16. Medication Overuse Headache in Chronic Migraine Patients Using Cannabis: A Case-Referent Study | Research Square https://www.researchsquare.com
 17. Study Finds CBD Is An Effective Treatment For Migraine https://www.forbes.com
 18. Cureus | Cannabinoid Receptors and Their Relationship With Chronic Pain: A Narrative Review https://www.cureus.com
 19. Molecular Targets of Cannabidiol in Neurological Disorders - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 20. Targeting Serotonin1A Receptors for Treating Chronic Pain and Depression - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 21. Use vanilla and other natural remedies to relieve and prevent headaches - NaturalNews.com https://www.naturalnews.com
 22. GPR55 in the brain and chronic neuropathic pain - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 23. Drugs (psychoactive): Cannabidiol (compound of cannabis) https://www.who.int
 24. Cannabidiol (CBD): What we know and what we don't - Harvard Health https://www.health.harvard.edu
 25. Cannabis Use Linked to Increased Prevalence of MOH Among Chronic Migraineurs https://www.ajmc.com
Vastuuvapautuslauseke:
Tämä artikkeli on tehty puhtaasti opetustarkoituksessa. Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty ulkoisista lähteistä.

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias