By Miguel Ordoñez


Monille ihmisille kunnon yöunet ovat harvinaista herkkua. Vähintään kuuden tunnin katkeamaton lepo on niin sellaisen työn takana, että monet hakevat ratkaisua lääketeollisuuden tuotteista.

Nopea Google-haku antaa tulokseksi listan lääkkeitä, joita lääkärit voivat määrätä uniongelmiin. Reseptivapaista vaihtoehdosta melatoniiniravintolisä on hyvä vaihtoehto. Jos uniongelmat johtuvat tietystä syystä, määrää lääkäri todennäköisesti jotain tämän vaivan hoitoon.

Nämä lääkkeet ja ravintolisät ovat tietysti reseptillä täysin laillisia, mutta niihin sisältyy aina omat riskinsä. Voisiko joku luontainen tapa auttaa? Tässä kohtaa kuvaan astuu CBD.

Toinen haku Googlella, ja edessäsi on lista CBD:n lukuisista mahdollisista terveyshyödyistä. Tämä artikkeli kuitenkin keskittyy vain yhteen asiaan, eli sen potentiaaliin unenlaadun parantamisessa ja miten tämä molekyyli voi auttaa syvän ja levollisen unen saavuttamisessa.

Miksi uni on niin tärkeää?

Ennen kuin pureudumme tarkemmin CBD:n ja unen suhteeseen, käykäämme pikaisesti läpi miksi uni on niin tärkeää hyvinvoinnillemme. Yleisellä tasolla vastaus on, että uni auttaa kehoamme palautumaan päivän rasituksesta. Me kaikki varmasti tiedämme, miten läpitunkevaa väsymys voi olla ja miten sumuiselta pää voi tuntua, jos yöunta saa vain muutaman tunnin.

Unella tekee kuitenkin paljon muutakin sen meille antamamme energian lisäksi. Se tehostaa immuunijärjestelmän toimintaa ja auttaa painonhallinnassa ja ylläpitää mielenterveyttä[1]. Riittävä uni auttaa ehkäisemään tyypin 2 diabetesta[2], sydän- ja verisuonisairauksia ja seksuaalista haluttomuutta[3].

Tokkuraisuus ja lyhytpinnaisuus eivät ole ainoita riittämättömän unen sivuvaikutuksia. Asian ymmärtämiseksi paremmin meidän täytyy kuitenkin ensin sukeltaa syvemmälle ja selvittää miten unirytmi toimii.

Mitä ovat unen vaiheet

Uni on monimutkainen aihe. Unella on viisi erilaista vaihetta. Vaiheet 1–4 ovat nk. NREM-vaiheita (non-rapid eye movement), kun taas 5. vaihe on REM-unta (rapid eye movement).

Koko sykli kestää noin 90 minuuttia. Yön aikana kehomme tila vaihtelee NREM- ja REM-tilan välillä. Häiriötön uni on äärimmäisen tärkeää. 4–6 peräkkäistä sykliä on optimaalinen määrä 24 tunnin ajalle.

Mitä ovat unen vaiheet

On yleisesti tiedossa, että aikuisen ihmisen tulisi saada 6–8 tuntia unta yössä. Pieni osa populaatiosta, arviolta noin 5 %, tulee toimeen vähemmälläkin ja voi nukkua alle 5 tuntia ilman fyysisiä seurauksia ja kognitiivisia kykyjään vaarantamatta.

Unenpuutteella on monia haittapuolia, mutta yksinkertaistettuna voit odottaa sen vaikuttavan negatiivisesti kaikkiin terveytesi ja hyvinvointisi osa-alueisiin.

Unenpuute tai sen huono laatu voivat nopeuttaa vanhenemisen merkkien ilmaantumista, vaarantaa päätöksentekokyvyn, laskea dramaattisesti fyysistä suorituskykyä ja nostaa onnettomuusriskiä. Alkoholilla tai päihteillä tuettu uni ei ole tervettä unta, eivätkä niiden hyödyt ole samaa tasoa luonnollisen palauttavan unen kanssa.

Miten CBD vaikuttaa uneen

Tarkastellaan seuraavaksi, miten CBD vaikuttaa unen vaiheisiin.

CBD kykenee säätelemään kehon toimintaa ja aiheuttamaan vaikutuksia päähän ja kehoon endokannabinoidijärjestelmäksi kutsutun säätelyelimen kautta. CBD ei omaa juurikaan vaikutuksia tärkeimmille kannabinoidireseptoreille, CB1- ja CB2-reseptoreille, vaan tuottaa vaikutuksensa epäsuoraa reittiä vaikuttamalla anandamidin tapaisten kehon sisäisten välittäjäaineiden tuotantoon ja hajotukseen. Tämä auttaa kehoa ylläpitämään homeostaasia eli tasapainotilaa, joka taas on mahdollista vain kehon saadessa riittävän määrän lepoa.

Endokannabinoidijärjestelmän ulkopuolella CBD omaa vaikutuksia mm. serotoniini- ja TRPV-reseptoreille sekä muille reseptoreille, joiden kautta sen vaikutukset tihkuvat mm. mielialaan, kiputuntemuksiin ja muihin toimintoihin. On totta, että kannabidiolin tarkat vaikutukset ovat vielä selvityksen alla aihetta koskevan tieteellisen tutkimuksen ollessa nuorta, mutta se ei ole estänyt ihmisiä käyttämästä CBD:tä lepoa tukemaan.

Tältä pohjalta voimme ottaa seuraavaksi tarkasteluun sen, miten CBD voisi tukea mekanismeja, jotka vastaavat terveestä unesta.

 • CBD ja unettomuus

Mitkä tekijät yhdistävät unettomuudesta kärsiviä? Suurin osa, tai kenties kaikki, ovat persoonia, joille on ominaista asioiden liiallinen miettiminen. Villinä juoksevat ajatukset estävät rauhoittumista ja ehkäisevät tehokkaasti nukahtamista.

Toisilla taas voi olla kannettavaan mielenterveysongelmia, kuten posttraumaattista stressioireyhtymää tai masennusta, jotka pitävät näistä kärsivän väkisin valveilla. Lisää yhtälöön unettomuus ja on hyvin mahdollista, että rakennat itseään ruokkivan ja pahentavan noidankehän.

Nykytutkimus tarjoaa tästä näkökulmasta kiintoisia mahdollisuuksia, sillä CBD:llä on havaittu olevan jännittyneisyyttä, liikaa asioiden pyörittelyä ja hermostuneisuutta lievittäviä vaikutuksia. Kaikki näistä voivat aiheuttaa tai ruokkia unettomuutta. Esimerkiksi 2019 julkaistussa tutkimuksessa[4] 72 koehenkilöä sai 25 mg CBD yötä vasten. 79,2 % osallistujista koki ahdistuneisuuden helpottaneen ja 66,7 % havaitsi unenlaadun parantuneen.

Vuoden 2014 tutkimuksessa[5] havaittiin CBD:n voivan edistää valvetilaa päiväsaikaa niin ihmisillä kuin eläimilläkin. Se vähensi tokkuraisuutta ja päiväsajan uneliaisuutta, joista monet kärsivät, mutta ohittavat oireilun normaaliin elämään kuuluvana.

CBD ja unettomuus

 • CBD ja stressi

On luonnollista tuntea stressiä tiettyjen stressaavien tapahtumien ja tilanteiden vuoksi. Lähestyvä koe tai ylioppilaskirjoitukset ovat hyvä syy stressata, samoin kuin uran ensimmäinen MMA-ottelu.

Jos stressi pääsee kuitenkin kasvamaan sellaisiin mittoihin, että se rupeaa vaikuttamaan toimintakyykyyn arjessa, on kyseessä oikea ongelma. Krooninen stressi altistaa sydän- ja verisuonitaudeille, ruoansulatusongelmille[6] ja masennukselle. Se saattaa jopa vaikuttaa aivokemiaan tavalla, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa neurologisiin ongelmiin tulevaisuudessa.

Viime aikoina saatujen tutkimustulosten mukaan CBD voi lievittää jännitystä vaimentaen hermostuneisuutta ja sen mukana tulevaa pelkoa. Vuoden 2011 tutkimuksessa[7] CBD:n havaittiin olevan avuksi suorituspaineisiin sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville. Mielenkiintoisena yksityiskohtana vuoden 2017 tutkimuksessa[8] hyötyjä havaittiin tämän ahdistuksen helpottavan myös sellaisilla henkilöillä, joilla ei tätä diagnoosia tai ongelmaa ole.

Toinen kiinnostava uutinen on CBD:n mahdolliset hyödyt tukemassa extinction learning hoitomenetelmää, jota voisi kuvailla jonkinlaiseksi siedätyshoidoksi. Se perustuu pelkoa tai ahdistusta aiheuttavan vasteen pois oppimiseen, kun vasteen aiheuttava tekijä poistetaan.

2013 julkaistu tutkimus[9] totesi 48 hengen koejoukossa CBD:n annostelun voivan lievittää ennakkoon nautittuna stressivastetta. Nämä vaikutukset olivat havaittavissa jopa kaksi päivää kannabidiolin annostelun jälkeen.

 • CBD ja kivunlievitys

Tänä päivänä krooninen kipu on pikemminkin globaali terveyskriisi kuin yksilön terveysongelma. 2017 julkaistu tutkimus[10] totesi neljäsosan Euroopan vanhuksista kärsivän lamauttavasta muskuloskeletaalisesta kivusta. Australiassa taas jopa 80 %[11] vanhainkoteihin sisään kirjautuvista kärsii jatkuvasta kivusta.

Hyvä uutinen on, että kannabidioli voisi auttaa tämänkin ongelman kanssa. Vuoden 2006 tutkimuksessa[12] havaittiin, että hyödyt voivat johtua CBD:n vaikutuksesta endokannabinoidijärjestelmän CB2-reseptorille, jotka vastaavat kiputuntemusten tukahduttamisesta ja tulehduksista.

CBD:tä nautittaessa se toimii CB2-reseptorin ei-kilpailevana käänteisenä antagonistina[13], jonka kautta se voi mahdollisesti rajoittaa tulehduksia tuottavaa immuunisolujen siirtymää.

Onko cbd:llä sivuvaikutuksia?

Lyhyesti ja yksinkertaisesti: on. CBD:llä on mittava lista potentiaalisia hyötyjä, mutta se ei ole vapaa mahdollisista sivuvaikutuksista.

Nämä mahdolliset sivuvaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia ja verrattain harmittomia. Vuoden 2011 tutkimuksen[14] mukaan CBD ei vaikuta ruokahaluun tai aiheuta kohtauksia. Se ei myöskään vaikuta fysiologisiin toimintoihin kuten ruumiinlämpöön, pulssiin tai verenpaineeseen.

Joitakin sivuvaikutuksia on löydetty “in vitro”, eli kokeellisissa ympäristöissä kehon ulkopuolella, kuten esimerkiksi petrimaljalla. Tällaisia olivat mm. lisääntymiskyvyn heikkeneminen, maksan toiminnan heikkeneminen ja solun elinkelpoisuuden vaihtelut. CBD:n on kuitenkin todettu olevan oikein käytettynä ihmisille turvallinen ja hyvin siedetty.

Minkälainen cbd auttaa unen kanssa?

Oraalinen, kielen alle annosteltu ja hengitetty CBD ovat käytännössä aina tehokkaampia uniongelmiin paikallisesti annosteltaviin levitettäviin CBD-tuotteisiin verrattuna. Ensin mainituilla tavoilla annosteltu CBD siirtyy noilla keinoin melatoniinin tai unilääkkeiden vaikuttavien aineiden tapaan verenkiertoon.

Nämä CBD-tuotteet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, CBD-öljyihin ja -tinktuuroihin, höyrystettäviin e-nesteisiin ja kapseleihin. Näistä nestemuotoiset öljyt ja tinktuurat ovat suoraviivaisin tapa. Sinun tarvitsee vain pudottaa pari tippaa kielen alle ja antaa niiden imeytyä minuutin verran. Vaikutukset tuntee näin annostelemalla yleensä noin 20 minuutissa.

E-nesteiden käyttämiseen vaaditaan vaporisaattori, mutta toisaalta positiivisena puolena on erittäin nopeat vaikutukset, jotka voi havaita vain 5–10 minuutissa. Kapselit ovat hitain tapa, sillä niiden pitää ensin läpäistä ruoansulatuselimistön ja maksan prosessit ennen verenkiertoon päätymistään. Asiantuntijat suosittelevat kapselin ottamista noin tunti ennen nukkumaanmenoa.

Voiko cbd-voiteet auttaa?

CBD-voiteet voivat tarjota fyysistä helpotusta paikallisesti, mutta siinäpä se. Sillä ei ole oraalisen, sublinguaalisen tai hengitetyn CBD:n hyötyjä, sillä se ei päädy iholta verenkiertoon.

Iholle levitettävä CBD voi kyllä tarjota paikallista lievitystä, erityisesti jos kärsit kolotuksista tai paikallisesta herkkyydestä. Tästä näkökulmasta näitä tuotteita ei kannata sulkea kokonaan pois tervettä unisykliä käsiteltäessä.

CBD:n käyttö unen avuksi

Tässä osiossa keskitymme kolmeen CBD:n tyyppiin, joista voisi olla eniten apua uniongelmien ratkomisessa.

 • CBD-öljy

CBD-öljyn mahdolliset avut eivät jää pelkkään nopeampaan nukahtamiseen ja syvempään uneen, vaan se voi mahdollisesti olla avuksi myös terveemmän vuorokausirytmin tavoittelussa. Se saattaa auttaa sinua pysymään virkeämpänä päiväsaikaan ja helpottaa rentoutumista ilta-aikaan.

Jos etsit sopivaa brändiä, löydät Royal Queen Seedsin valikoimasta ehdokkaita sinulle sopivista öljyistä. Öljymme ovat täyden spektrin versioita ja kantoöljyjen puolesta vaihtoehtoina ovat MCT-, oliivi- ja hampunsiemenöljy. Näitä öljyjä on saatavilla eri pitoisuuksina, joissa on CBD:tä 2,5–40 %.

CBD-öljy

 • CBD-kapselit

CBD-öljyt ovat tehokas ja suosittu tapa, mutta myös kapseleissa on omat etunsa. Kapselina nautitun oraalisen CBD:n vaikutukset kestävät koko yön, jos nappaat sen ennen nukkumaanmenoa.

Royal Queen Seedsin valikoimasta löydät CBD-geelikapseleita, joiden pitoisuus on 4–10 %. Näiden kapselien sisältö on samaa laatutavaraa kuin öljyissäkin.

 • Höyrystettävä CBD

Höyrystettävän CBD:n suurin vahvuus on sen kätevyys. Jos uni ei tule, ota muutama hitti pöytälaatikossa lepäävästä vaporisaattorista kehoa ja mieltä rentouttaaksesi. Sama keino toimii myös, jos satut heräämään kesken unien.

Cbd vastaan reseptilääkkeet

Reseptilääkkeitä demonisoidaan suotta. Oikein käytettynä ne voivat auttaa unettomuuteen tai lähes mihin vaivaan tahansa. On kuitenkin kiistatta totta, että pitkään jatkuneessa käytössä tällaiset lääkkeet saattavat vaurioittaa elimistöä.

CBD sitä vastoin on suoraviivainen hyvinvointituote, jonka sivuvaikutukset ovat vähäisiä ja aine itsessään vailla toksisia ominaisuuksia. Tästä näkökulmasta se voisi olla reseptilääkkeitä parempi vaihtoehto.

Suosituksemme on kuitenkin konsultoida terveydenhuollon ammattilaista ennen kuin lähdet kokeilemaan ratkaisua tai toista. He kenties pystyvät auttamaan CBD:hen liittyen kysymysten ja annostelun kanssa. Lääkärit osaavat myös ottaa huomioon mahdolliset sivuvaikutukset ja huomioida perimäsi ja muiden käyttämiesi lääkeaineiden mahdolliset yhteisvaikutukset CBD:n kanssa.

External Resources:
 1. Sleep and mental health - Harvard Health https://www.health.harvard.edu
 2. The Link Between Sleep and Diabetes https://www.webmd.com
 3. The Connection Between Sex and Sleep https://www.psychologytoday.com
 4. Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Potential Effects of Cannabidiol as a Wake-Promoting Agent https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Central effects of stress hormones in health and disease: Understanding the protective and damaging effects of stress and stress mediators - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com
 7. Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Inverted U-Shaped Dose-Response Curve of the Anxiolytic Effect of Cannabidiol during Public Speaking in Real Life https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Cannabidiol enhances consolidation of explicit fear extinction in humans | SpringerLink https://link.springer.com
 10. Affective, behavior and cognitive disorders in the elderly with chronic musculoskelatal pain: the impact on an aging population - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 11. IASP global year against pain in older persons: highlighting the current status and future perspectives in geriatric pain - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 12. Cannabinoid receptors as therapeutic targets - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 13. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabivarin https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. Safety and side effects of cannabidiol, a Cannabis sativa constituent - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Vastuuvapautuslauseke:
Tämä artikkeli on tehty puhtaasti opetustarkoituksessa. Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty ulkoisista lähteistä.

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias