Lääkekannabis 101: Täydellinen Opas Lääkekannabikseen

Medical Cannabis 101: The Complete Guide To Medical Marijuana

Lääkekannabis on kuuma puheenaihe. Kannabiksen ymmärtäminen ja miten se tarjoaa niin erilaisia terveydellisiä hyötyjä voi kuitenkin olla vaikeaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan perusteellisesti lääkemarihuanaa ja kaikkea mitä sinun tulee tietää siitä.

MITÄ KANNABIS ON?

Kannabis on Cannabaceae-sukuun kuuluva kasvi, joka kattaa myös humalat ja keltikset. Kannabikskasvit ovat kaksikotisia (kasvit kehittävät erillisiä uros- ja naaraskasveja), ja suurin osa kannabistuotteista joita nautimme, joko virkistyskäytössä tai lääkinnällisesti, on peräisin naaraskasvien kukista.

Kannabiskasvien oikeasta luokittelusta käydään paljon keskustelua. Yleensä kannabiskasvit jaetaan kuitenkin seuraaviin eri lajeihin: kannabis indica, kannabis sativa ja kannabis ruderalis.

Kannabiskasvin alkuperästä käydään paljon väittelyä, mutta sen uskotaan olevan kotoisin Keski-Aasiasta. Sen käyttö, niin lääkinnällinen kuin virkistyskäyttö, juontaa juurensa vuosisatojen päähän.

Kannabista kutsutaan joskus myös hampuksi. Hampulla kuitenkin tarkoitetaan yleensä kannabista, joka on erityisesti jalostettu ja viljelty kuitua, ravitsemustarkoituksia tai lääkettä varten. Nämä kasvit sisältävät yleensä pieniä määriä THC:tä.

KANNABISYHDISTEIDEN YMMÄRTÄMINEN

Kannabiskasvi sisältää yli 400 erilaista kemiallista yhdistettä. Yli 100 näistä on kannabinoideja, yhdisteitä, jotka voivat vaikuttaa kannabinoidireseptoreihin joko suoraan tai välillisesti.

Kaksi tunnetuinta ainesosaa kannabiksessa ovat THC (tetrahydrokannabinoli) ja CBD (kannabidioli). THC on marihuanassa esiintyvä pääkomponentti, ja se antaa sille sen päihdyttävät vaikutukset. CBD:tä sen sijaan esiintyy tyypillisesti korkeammissa pitoisuuksissa hampussa, tai kannabislajikkeissa jotka on erityisesti jalostettu CBD-rikkaiksi.

Kannabiskasvien kypsyessä niiden kemiallinen koostumus muuttuu. Aluksi kasvit tuottavat kannabigerolihappoa (CBGA), joka on kaikkien muiden kannabinoidien kanta-kannabinoidi. Tämän jälkeen tietyt entsyymit hajottavat CBGA:n ja käyttävät sitä muiden kannabinoidihappojen, kuten tetrahydrokannabinolihapon (THCA), kannabidiolihapon (CBDA) ja kannabikromeenihapon (CBCA) tuottamiseen. Kuumuudelle ja UV-valolle altistuminen alkaa muuttaa näitä yhdisteitä niiden ei-happamiksi vastineiksi, kuten THC, CBD, CBC jne.

Kannabinoidien lisäksi kannabis sisältää myös muita tärkeitä yhdisteitä, kuten terpeenejä. Niitä löytyy kasvin eteerisistä öljyistä, ja ne ovat kannabiksen aromin kannalta tärkeässä roolissa.

Jokaisella kannabiskasvilla on oma uniikki kemiallinen koostumuksensa. Esimerkiksi tietyillä kasveilla saattaa olla joitakin kannabinoideja ja terpeenejä korkeammissa pitoisuuksissa kuin toisilla. Tämä johtuu eri lajikkeiden genetiikasta.

Understanding cannabis compounds

INDICA VS. SATIVA: MITÄ EROA?

Puhdas kannabis indica ja kannabis sativa ovat hyvin erilaisia. Sativat kasvavat erittäin suurina, kapeilla, kirkkaanvihreillä lehdillä ja oksien välissä on runsaasti tilaa. Indicat puolestaan ovat pienempiä ja puskamaisempia, tyypillisesti tummanvihreillä lehdillä ja lyhyillä nivelväleillä.

Sen lisäksi, että näyttävät hyvin erilaisilta, indicalla ja sativalla on usein myös hyvin erilaisia vaikutuksia; sativat tuottavat yleensä mieltä ylentävää euforiaa, kun taas indicat ovat rentouttavia ja rauhoittavampia. Valitettavasti tutkimukset eivät ole vielä selittäneet miksi näin on, mutta todennäköisesti siihen liittyy erot näiden kahden lajin kemiallisessa koostumuksessa.

ENTOURAGE-VAIKUTUS

Suuri osa kannabistutkimuksesta keskittyy yksittäisten yhdisteiden vaikutusten tutkimiseen. Ja vaikka tämä voi kertoa meille paljon näistä yhdisteistä, se on herättänyt myös paljon kysymyksiä kannabiksen ainutlaatuisista ominaisuuksista.

Termiä ”entourage-efekti”, eli ainesosien yhteisvaikutus, käytti ensin Israelin johtava kannabistutkija Raphael Mechoulam. Vuonna 1998 Mechoulam ja joukko kollegoita kuvasivat efektin vaikutusta tutkimuksessa[1], joka julkaistiin European Journal of Pharmacology -lehdessä. Tutkimus kuvaa, kuinka kannabiksen yksittäiset kemikaalit eivät aiheuta kannabiksen vaikutuksia, vaan myös tapa, jolla nämä kemikaalit ovat vuorovaikutuksessa kehon sisällä.

Yksinkertainen esimerkki entourage-efektistä voidaan nähdä THC:n ja CBD:n välisessä vuorovaikutuksessa. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että CBD voi vähentää[2] joitain THC:n päihdyttäviä vaikutuksia, vaikuttamalla THC:n kykyyn sitoutua aivojen ja kehon CB1-reseptoreihin. Näin tehdessään CBD voi auttaa vähentämään joitain THC:n negatiivisia sivuvaikutuksia, kuten ahdistusta, vainoharhaisuutta, kognitiivista heikentymistä jne.

Muita esimerkkejä entourage-efektistä voidaan nähdä vertaamalla synteettisten kannabinoidi-isolaattien, kuten dronabinolin (synteettinen puhdas THC), vaikutuksia esimerkiksi luonnollisten kannabinoidien vaikutuksiin. Dronabinolin vaikutusten on ilmoitettu olevan hyvin erilaisia kuin THC:n, ja sen sivuvaikutukset ovat yleensä paljon voimakkaampia ja pidempikestoisia.

Tätä voi olla vaikea ymmärtää, koska dronabinoli on rakenteellisesti hyvin samanlainen kuin THC. Dronabinolin ja THC:n vaikutusten merkittävät erot johtuvat kuitenkin todennäköisesti entourage-efektistä, koska dronabinoli sisältää vain puhdasta THC:tä, kun taas kannabis sisältää lukuisia muita komponentteja.

ENDOKANNABINOIDIJÄRJESTELMÄSI YMMÄRTÄMINEN

Lääkekannabiksen ymmärtämiseksi on elintärkeää ymmärtää endokannabinoidijärjestelmää, joka ohjaa kannabiksen vaikutuksia kehossamme.

Endokannabinoidijärjestelmää (ECS) on paras ajatella sääntelyjärjestelmänä. Itse asiassa jotkut pitävät sitä kehon tärkeimpänä homeostaattisena järjestelmänä, joka vastaa tarkan tasapainon ylläpidosta, joka auttaa kehoamme toimimaan parhaimmillaan.

Cannabis as medicine

Järjestelmä koostuu periaatteessa kolmesta pääkomponentista:

• Endokannabinoidit, kuten anandamidi ja 2-AG. Nämä yhdisteet ovat samanlaisia kuin kannabiksesta löytyvät kannabinoidit, mutta elimistömme tuottaa niitä luonnostaan.

• Kannabinoidireseptorit CB1 ja CB2, jotka vastaanottavat endokannabinoideja. CB1-reseptoreita löytyy korkeissa pitoisuuksissa kaikkialla aivoissa, kun taas CB2-reseptoreita löytyy immuunisoluista.

• Entsyymit, kuten rasvahappo amidihydrolaasi ja sytokromi P450, jotka auttavat syntetisoimaan, kuljettamaan ja metaboloimaan kannabinoideja.

Kehomme tuottavat endokannabinoideja vasteena monille eri tekijöille, kuten liikunnalle, stressille, vuorokaudenajalle ja monelle muulle. Kun kohtaamme esimerkiksi stressaavan tapahtuman, kehomme tuottavat endokannabinoideja stressin negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.

Sen jälkeen endokannabinoidit kuljetetaan aktivoimaan tiettyjä reseptoreita. Tämän visualisoimiseksi voit ajatella kannabinoidireseptoreita lukkoina ja endokannabinoideja avaimina. Kun endokannabinoidi aktivoi reseptorin, se laukaisee tietyn vasteen kehossa.

Tällä hetkellä tutkimuksen osoittavat, että endokannabinoidijärjestelmä osallistuu useisiin kehon prosesseihin. Näihin sisältyy:

• Tulehdus ja kipu
• Mieliala ja sukupuolivietti
• Nukkuminen
• Kehon lämpötila ja immuunijärjestelmä
• Ruoansulatus
• Stressivaste

KANNABIS LÄÄKKEENÄ

Endokannabinoidijärjestelmä löydettiin 1900-luvulla, kun tutkijat halusivat ymmärtää mekanismeja, joilla kannabis tuottaa ainutlaatuiset päihdyttävät vaikutuksensa. Nykyään ECS:n uskotaan olevan potentiaalinen terapeuttinen kohde monenlaisille sairauksille, ja kannabispohjaiset hoidot ovat yhä suositumpia.

Tähän saakka suurin osa lääkekannabista koskevasta tutkimuksesta on keskittynyt THC:hen ja CBD:hen. THC on CB1-agonisti, mikä tarkoittaa, että se sitoutuu suoraan CB1-reseptoreihin. Kun näin tapahtuu, sillä on erilaisia vaikutuksia, jotka vaihtelevat nauttimistavan, annoksen koon, sekä yksilön ja heidän kannabisherkkyytensä perusteella.

CBD on sen sijaan paljon monimutkaisempi. Toisin kuin THC, CBD:llä ei ole suurta mieltymystä kumpaankaan kannabinoidireseptoriin. Sen sijaan se toimii serotoniini-, vanilloidi-, GABA-, gamma-, ja monien muiden reseptorien kanssa. CBD:n on itse asiassa osoitettu toimivan 60 erilaisen molekyylireitin kautta.

Lääkekannabiksella oikeastaan tarkoitetaan kannabiksen komponenttien käyttöä tasapainon palauttamiseksi endokannabinoidijärjestelmään, ja siten erilaisten sairauksien ja niiden oireiden lievittämistä.

Kannabiksen ja sen laaja-alaisten vaikutusten ymmärtäminen voi olla verrattain vaikeaa.

Research on medical marijuana

TUTKIMUKSET KANNABIKSEN LÄÄKEKÄYTÖSTÄ

TULEHDUKSET

On olemassa laajalti tutkimusaineistoa endokannabinoidijärjestelmän merkittävästä osuudesta tulehdusten ja niiden mekanismien säätelyssä[3]. Tämän lisäksi esikliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että kannabinoidit voivat eläimillä tehdyissä kokeissa vähentää tulehduksia, jotka liittyvät tiettyihin terveysvaivoihin[4]. Vuodelta 2018[5] tutkimus viittaa kannabisten potentiaalisiin hyötyihin nivelrikon hoidossa endokannabinoidisysteemin kautta kipua lievittäen, tulehduksia hoitaen ja kiputuntemuksia helpottaen. Tiedemiehet muistuttavat kuitenkin, että varsinaisia kliinisiä tutkimuksia aiheesta on toistaiseksi tehty vain muutama, joten kannabiksen potentiaali ja turvallisuus ovat tässä käytössä vielä vahvistamatta.

KIPU

Endokannabinoidijärjestelmällä on myös tärkeä rooli siinä miten tunnemme kipua ja miten reagoimme siihen. Tutkimuksissa on löydetty kannabinoidireseptoreita[6] esisynaptisissa kohdissa kaikkialla keskus- ja ääreishermostossa. Näihin reseptoreihin vaikuttavat kannabinoidit voivat muuttaa kipusignaalien välittämistä. Tästä syystä kannabinoideista on tullut mielenkiinnon kohde hoidettaessa monenlaisia kiputyyppejä, mukaan lukien sekä vaurion aiheuttama nosiseptiivinen kipu että neuropaattinen kipu, joka johtuu multippeliskleroosin[7] kaltaisista sairauksista.

IHOSAIRAUDET

Endokannabinoidijärjestelmä[8] on aktiivinen kauttaaltaan ihossa, ja se voidaan aktivoida käyttämällä ulkoisia kannabistuotteita, kuten voiteita, balsamia, öljyjä ja monia muita. Tämä löytö on synnyttänyt valtavan ulkoisten kannabistuotteiden teollisuuden, joka voi auttaa aknen, allergisten reaktioiden, ihottuman, psoriasiksen ja muiden ihosairauksien hoidossa.

MIELENTERVEYSONGELMAT

Kannabinoidien käyttö mielenterveyden ongelmien hoidossa on vielä turhauttavan tuntematon tutkimussuunta, mutta kannabiksella tiedetään alustavien tutkimusten perusteella olevan aivoja suojaavia[9] ominaisuuksia. Kannabiksen uskostaan myös edistävän neurogeneesiä[10], eli uusien aivosolujen tuotantoa niillä alueille, jotka ovat kytköksissä mielenterveyteen.

KASVAIMET

Yksi endokannabinoidijärjestelmän tehtävistä on säännellä solujen kasvua ja kuolemaa. Viime vuosina tämä on herättänyt paljon keskustelua kannabinoidien käytön mahdollisuuksista kasvainten hoidossa. Vaikkakin vielä alkuvaiheessa, tutkimus antaa ymmärtää, että kannabinoidihoito[11] voi auttaa säätelemään kasvainten kasvua ja leviämistä.

PAHOINVOINTI, OKSENTELU, RUOKAHALU

Eläimillä tehdyt tutkimukset osoittavat sekä THC:lla, että CBD:lla olevan potentiaalia pahoinvoinnin ehkäisyssä[12] ja oksentelussa.

UNIHÄIRIÖT

THC-rikkaan kannabiksen usein unettavat vaikutukset (erityisesti suurilla annoksilla) antavat olettaa, että kannabiksella voisi olla käyttöä unihäiriöiden hoidossa. Valitettavasti myös tällä osa-alueella korkealaatuinen nykytutkimus on vielä lapsenkengissä. Anekdoottitason tieto kuitenkin kertoo, että erityisesti raskaiden indica-lajikkeiden rauhoittavat ja väsyttävät vaikutukset voivat toimia apua nukahtamisvaikeuksista kärsiville. Myös CBD:n potentiaali[13] tässä käytössä on tutkinnan alla, mutta tulokset eivät asian suhteen ole selviä.

How to use medical marijuana

MITEN SAADA LÄÄKEKANNABISTA

Muutama maa, kuten Alankomaat, Luxemburg, Saksa, Kanada, Australia ja monet Yhdysvaltojen osavaltiot, on laillistanut kannabiksen lääkinnällisen käytön. Kunkin alueen lääkekannabis-ohjelmat eroavat toisistaan, toisinaan paljonkin. Yleisesti ottaen suurin osa maista on laillistanut kannabiksen tiettyihin sairauksiin. Potilaat, joilla on näitä vaivoja, on diagnosoitava lääkärin toimesta[14], ja heille voidaan määrätä kannabista tai annettava lääkekannabiskortti jolla he voivat ostaa kannabista erityisestä lääkekannabis kaupasta tai apteekista.

MITEN LÄÄKEKANNABISTA KÄYTETÄÄN

Lääkekannabista on saatavana monissa eri muodoissa. Näihin kuuluu:

• Kannabistinktuurit ja -öljyt: Tinktuurit koostuvat kannabiksesta, joka on uutettu korkeapitoisella alkoholilla, kun taas öljyissä käytetään jonkinlaista kantajaöljyä (yleensä MCT, hampunsiemenöljy tai oliiviöljy). Nämä tuotteet voivat sisältää CBD:tä, THC:tä ja mitä tahansa muuta kannabiksesta löytyvää yhdistettä. Jotkut tuotteet sisältävät myös muita aineosia tarjoamaan tarkennettua helpotusta tiettyihin vaivoihin tai oireisiin. Tinktuureja ja öljyjä nautitaan yleensä laittamalla niitä kielen alle, missä ne imeytyvät suun limakalvojen kautta ja vaikuttavat noin 15 minuutissa.

• Syötävät: Syötäviä kannabistuotteita tulee monissa eri muodoissa. Ne voivat sisältää suuria annoksia kannabinoideja, ja on prosessoitava ruuansulatuskanavassa, jotta ne alkavat vaikuttamaan. Tämä voi viedä tunnin tai enemmän, mutta syötävistä vapautuvat kannabinoidit vaikuttavat kehossa pidempään.

• Kapselit: Kannabiskapselit sisältävät yhden annoksen kannabisöljyä. Ne on nieltävä, ja kuten kannabissyötävät, on ne prosessoitava ruoansulatusjärjestelmässä, jotta ne voivat vaikuttaa.

• Ulkoiset: Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kannabistuotteet, kuten voiteet ja balsamit, levitetään suoraan iholle. Ne voivat sisältää monenlaisia muita aineosia, jotka auttavat torjumaan oireita kuten tulehdusta, kutinaa, punoitusta, kipua, aknea, ihottumaa ja monta muuta. Ulkoisten kannabistuotteiden vaikutus tulee yleensä esiin 10 minuutissa. Näiden tuotteiden kannabinoidit tarjoavat paikallista helpotusta, mutta ne eivät pääse verenkiertoon.

• Kukka: Kuivatussa kannabiksen kukassa on runsaasti trikomeja, jotka sisältävät kannabinoideja, terpeenejä ja muita yhdisteitä, jotka antavat kannabikselle sen ainutlaatuiset lääkinnälliset ominaisuudet. Yleensä nämä kukat poltetaan tai vaporisoidaan, mutta niitä voidaan myös infusoida öljyihin, voihin ja muihin tuotteisiin. Lääkekannabiskasveja voidaan kasvattaa siemenistä tai klooneista saatavuuden ja viljelyjärjestelyn mukaan.

• Konsentraatit: Kannabiskonsentraatit valmistetaan uuttamalla tärkeimmät ainesosat kannabiksen kasvimateriaalista voimakkaan uutteen luomiseksi. Näillä uutteilla on monia eri nimiä, mukaan lukien hasis, öljy, dab ja monta muuta. Ne yleensä höyrystetään vaporisaattorilla tai erikoispiipulla, mutta ne voidaan myös polttaa tai lisätä syötäviin.

• Transdermaaliset laastarit: Kuten nimestä voi päätellä, transdermaaliset kannabislaastarit ovat ulkoiseen käyttöön tarkoitettuja laastareita, jotka toimittavat kannabinoideja ihon läpi ja verenkiertoon. Tämä tekee niistä ainutlaatuisia muista ulkoisista tuotteista, koska ne tarjoavat kannabinoidien tasaisen ja pitkäaikaisen vapautumisen elimistöön.

MITEN ANNOSTELLA LÄÄKEKANNABISTA

Annostelu on erittäin tärkeää lääkekannabiksen käytössä. Valitettavasti kannabis vaikuttaa ihmisiin eri tavoin, joten kannabislääkkeiden annostuksen mittaamiseksi oikein ei ole vielä tarkkoja ohjeita.

THC:tä käytettäessä potilaat saattavat saada helpotusta ottaessaan 2,5 mg:n mikroannoksia. Itse asiassa mikroannostus on tullut erittäin suosituksi trendiksi, koska se antaa potilaille helpotuksen oireista ilman voimakkaita, päihdyttäviä vaikutuksia, joita THC tuottaa suurempina annoksina. Muut potilaat saattavat kuitenkin tarvita suurempia annoksia lievittääkseen vaivojaan.

CBD:n annostelu on myös erittäin henkilökohtainen, ja potilaat tarvitsevat yleensä jonkin verran kokeiluja oikean annoksen löytämiseksi. Tavallisesti potilaita suositellaan aloittamaan pienillä CBD-annoksilla ja lisäämään annostusta ajan myötä. Ideana on edistyä hitaasti annokseen, joka tarjoaa maksimaalisen helpotuksen tuottamatta sivuvaikutuksia.

Valitettavasti muiden kannabinoidien, kuten CBN:n, CBG:n ja CBC:n, annostelusta on vielä vähemmän tietoa, koska näille yhdisteille on tehty paljon vähemmän tutkimuksia kuin THC:lle ja CBD:lle.

External Resources:
 1. An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Does Cannabidiol Protect Against Adverse Psychological Effects of THC? https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The endocannabinoid system: an emerging key player in inflammation. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Cannabis and joints: scientific evidence for the alleviation of osteoarthritis pain by cannabinoids. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. The role of the endocannabinoid system in pain. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Oromucosal delta9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol for neuropathic pain associated with multiple sclerosis: an uncontrolled, open-label, 2-year ext... - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Cannabidiol, neuroprotection and neuropsychiatric disorders. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. The role of cannabinoids in adult neurogenesis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Cannabis and CBD for Cancer https://www.projectcbd.org
 12. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids and the endocannabinoid system. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Vastuuvapautuslauseke:
Tämä artikkeli on tehty puhtaasti opetustarkoituksessa. Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty ulkoisista lähteistä.

OLETKO 18-VUOTIAS TAI YLI?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias