Lääkekannabiksen Siemenet

MARIHUANA MEDICINAL


Opi lääkekannabiksesta ja sen potentiaalista erilaisten terveysongelmien ja vaivojen hoidossa. Sopiiko sinulle paremmin CBD vai THC? Lue artikkeli ja löydä vastaus!

Ensimmäinen kirjallinen viittaus kannabiksen lääketieteelliseen käyttöön löytyy noin viiden tuhannen vuoden takaa Kiinasta, vuodelta 2737 ennen ajanlaskumme alkua. Kiinalainen legenda kertoo, että keisari Shen Neng oli ensimmäisiä kannabista lääkekäyttöön käyttäneitä henkilöitä. Kannabiksella hoidettiin esimerkiksi kroonista kipua, reumaa, malariaa ja kihtiä. Kannabista käytettiin myös voimakkaana puudutusaineena ja muistisairauksien hoidossa. Kiinalaisen kirurgi Hua Tuon (140–208 jaa.) sanotaan käyttäneen viiniin uutettua kannabisjauhetta ennen leikkauksia. Kiinalainen sana ”anestesia”, (mázuì 麻醉), tarkoittaa sanatarkasti käännettynä ”kannabismyrkytystä”.

Viime aikoina kannabiksen terapeuttinen käyttö on noussut jälleen julkisuuden valokeilaan.

MITÄ ON LÄÄKEKANNABIS?

Lääkekannabis ei eroa sisällöllisesti tai kemiallisesti viihdekannabiksesta, vaan ero syntyy käyttötarkoituksesta, joka lääkekannabiksen kohdalla on vaivojen tai ongelmien hoito tai lievitys. Kannabista on käytetty lännessä vuosikausia päihteenä, mutta vasta 1990-luvulle tultaessa sitä on alettu tutkia vakavasti otettavana vaihtoehtona terveysongelmien hoitoon. Tänä päivänä useat maat ovat aloittaneet omat lääkekannabisohjelmansa, joskin sisällöllisesti näissä on suuria eroja eri maiden välillä.

MITEN LÄÄKEKANNABIS TOIMII?

Kannabiskasvi sisältää yli 100 erilaista kannabinoidia, joista jokaisella on omat yksilölliset vaikutuksensa kehoon. Tärkeimmät terveysvaikutteiset kannabinoidit ovat nykytiedon valossa CBD ja THC. THC on pääosin vastuussa kannabiksen psykotrooppisista vaikutuksista, eli pilvestä, jota suurin osa käyttäjistä tavoittelee kannabista käyttäessään. CBD sen sijaan ei omaa päihdyttäviä vaikutuksia, mutta sen ominaisuuksilla vaikuttaisi olevan lukuisia potentiaalisia käyttökohteita terveyskäytössä.

Lääkekannabiksen kanssa ei ole yhtä ainoaa toimivaa ratkaisua, annosta tai annostelutapaa. Jotkut käyttäjät hyötyvät enemmän THC:n tarjoamasta nopeasta lievityksestä, kun taas toisille CBD:n monikäyttöisyys ja sivuvaikutusten puute ovat houkutteleva vaihtoehto. Iso osa voisi potentiaalisesti hyötyä molemmista kannabinoideista, jonka takia useat kannabisyritykset ovatkin tänä päivänä kehittelemässä lajikkeita, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota näiden lajikkeiden THC/CBD -suhteeseen. THC:lla, CBD:lla ja muilla kannabinoideilla vaikuttaisi olevan myös keskinäisiä synergioita, jotka tuottavat yhdessä kehossa osiensa summaa tehokkaampia vasteita vaivoihin. Tätä vaikutusta kutsutaan “entourage-efektiksi” ja teoria esittää, että yksittäisten kannabinoidi-isolaattien sijaan yhdessä nautittujen kannabinoidien vaikutukset tarjoavat paremman lopputuloksen.

KANNABIS JA IHMISKEHO

Kehon valmistamat kannabinoidit, endokannabinoidit, ovat rakenteellisesti hyvin lähellä kannabiskasvista saatavia kannabinoideja, eksokannabinoideja. Endokannabinoidit kiinnittyvät luonnostaan reseptoreihin kehossa sijaitsevassa endokannabinoidisysteemissä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös marihuanan sisältämät eksokannabinoidit voivat aiheuttaa fysiologisia muutoksia endokannabinoidisysteemin reseptoreihin sitoutumalla. Endokannabinoidisysteemi (englanniksi lyhennettynä ECS) on kehon sääntelyjärjestelmä, joka jakautuu mm. keskushermostoon, immuunisysteemiin, ihoon ja muualle. Kannabinoidit ja endokannabinoidit voivat vaikuttaa joko suoraan reseptoriin sitoutumalla, kuten THC, tai välillisesti, mutta silti merkittäviä vaikutuksia tarjoten, kuten CBD. Näiden reseptoreiden stimuloimisella kannabinoidit säätelevät useita tärkeitä fyysisiä toimintoja.

ECS näyttelee merkittävää osaa mm. seuraavien prosessien säätelyssä: metabolismi ja ruokahalun hallinta, muistitoiminnot, mieliala, uni, immuunisysteemi ja niin edelleen. Tämä avaa luonnollisesti ovia monenlaisiin potentiaalisiin terveysvaikutuksiin tähtääviin käyttötapoihin.

KANNABIKSEN LÄÄKETIETEELLINEN KÄYTTÖ

Kannabiksen lääketieteelliset hyödyt ovat sen laillisen aseman takia vielä suhteellisen vähän tutkittuja tieteellisen tutkimuksen haasteista johtuen, mutta alustavat tiedot viittaavat monipuolisiin käyttötarkoituksiin.

  • KIVUNLIEVITYS JA TULEHDUSTA EHKÄISEVÄT VAIKUTUKSET

On olemassa lukuisia terveysongelmia, joiden taustalla arvellaan olevan immunologisista vasteista johtuvat syyt. Tähän joukkoon kuuluvat mm. MS-tauti, Crohnin tauti, lupus, tyypin 1 diabetes ja psoriasis. Tutkimukset ovat osoittaneet kannabiksen immunomodulariset vaikutukset, joiden kautta kannabinoidit tukahduttavat tulehdusvastetta, lievittävät siihen liittyvää kipua ja auttavat lievittämään useita vaivoja. Tämä potentiaali tekee kannabiksesta mahdollisesti hyvän hoitovaihtoehdon erilaisilla autoimmuunisairauksille. 

  • KOHTAUSTEN EHKÄISY

Kannabiksen kenties kuuluisin saavutus lääkekäytössä on sen kyky ehkäistä vaikeahoitoisten epilepsioiden kohtauksia. Vuonna 2018 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi oraaliseen kannabidioliin (CBD) perustuvan Epidolex-brändätyn lääkkeen hoidoksi kahteen harvinaiseen lapsuusiän epilepsian muotoon, Lennox-Gastautin syndroomaan ja Dravetin syndroomaan. Näistä sairauksista kärsivät potilaat saavat CBD:n käytöstä merkittävää hyötyä harventuneiden – ja parhaassa tapauksessa täysin loppuneiden – kohtausten muodossa.

Medical Cannabis
  • PAHOINVOINNIN JA OKSENTELUN EHKÄISY KEMOTERAPIAN YHTEYDESSÄ

Jo niinkin aikaisin kuin 1985 kaksi THC:n synteettistä muotoa, Dronabinol ja Nabilone saivat FDA:n hyväksynnän anoreksian ja kemoterapiasta johtuvan oksentelun ja pahoinvoinnin hoitoon. Tähän mennessä tehdyt yli 30 kliinistä tutkimusta ovat todenneet synteettiset kannabinoidit perinteisiä lääkkeitä paremmiksi vaihtoehdoiksi. 

Vaikka nämä tutkimukset vahvistavat kannabinoidien tehon kemoterapiasta johtuvan pahoinvoinnin lääkinnässä, varoittavat tutkijat potentiaalisista haittavaikutuksista. Nämä kannabinoidit eivät ole kasvipohjaisia ”täyden spektrin kannabistuotteita, ja jotkut arvelevat synteettisten kannabinoidilääkkeiden voivan olla keholla luonnontuotetta haitallisempia. 

  • APUA GLAUKOOMAAN

Glaukooma eli silmänpainetauti on eräs kannabiksen lääkekäytön tutkituimmista kohteista. Jo 1970-luvulla tutkijat huomasivat kannabiksen ja eristetyn THC:n silmänpainetta alentavat vaikutukset. Noihin aikoihin kannabiksen käyttö glaukooman hoidossa herätti suurta mielenkiintoa, sillä muut tarkoitukseen hyväksytyt lääkkeet omasivat merkittäviä negatiivisia sivuvaikutuksia. Tänä päivänä tämä ei ole enää ongelma ja nykyaikaiset lääkkeet ovatkin tästä näkökulmasta katsoen pienihaittaisia.

  • APUA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIHIN, KUTEN AHDISTUKSEEN JA MASENNUKSEEN

Kannabiksen käytöstä mielenterveyden ongelmiin kuten masennukseen tai ahdistukseen ei ole mahdollista antaa suositusta yleisellä tasolla. Tästä huolimatta saatavilla on runsaasti anekdoottitason tietoa ihmisiltä, jotka ovat löytäneet kannabiksesta helpotusta masennukseen, posttraumaattiseen stressioireyhtymään, pakko-oireiseen häiriöön, muun muassa.

Oireiden helpottumisen lisäksi tunnetaan myös tapauksia, joissa vaikutukset ovat olleet täysin päinvastaisia ja ahdistus on pahentunut tai joidenkin terveysongelmien vaikutukset voimistuneet. Tässäkin kohtaa lajikkeiden kannabinoidiprofiili näyttelee suurta osaa. CBD on ei-päihdyttävä yleensä vapaa negatiivisista mielentilaan liittyvistä vaikutuksista. THC sen sijaan kiinnittyy CB1 reseptoreihin aivoissa, minkä takia sillä on suurempi potentiaali aiheuttaa psykologisia muutoksia. Näille vaikutuksille herkkien yksilöiden on järkevää testata korkean CBD-pitoisuuden ja/tai alhaisen THC-pitoisuuden omaavia lajikkeita. Useimmiten sopivan lääkekannabislaadun ja annostuksen löytämiseksi joutuu tekemään hieman yritykseen ja erehdykseen perustuvaa tutkimustyötä. 

  • APUA SYÖMISHÄIRIÖIHIN

Kannabiksen sisältämä THC auttaa lisäämään aistiherkkyyttä ja stimuloimaan aivoja siten, että keho kokee näläntuntemusta. Käytännössä jokainen kannabikseen omakohtaisesti tutustunut on kokenut mässäilyefektin, eli vähän polttelun jälkeen ilmestyvän tarpeen täyttää vatsa lähes millä tahansa. Kannabiksen teho syömishäiriöiden hoidossa perustuu osin tähän vaikutukseen.

Kannabis voi kuitenkin auttaa myös anoreksian kanssa ahdistusta lievittäen, sillä anoreksia perustuu käytännössä syömisen aiheuttamaan ahdistukseen. Tästä positiivisesta kaksoisvaikutuksesta johtuen kannabis voi olla hyvä apua tietyntyyppisten syömishäiriöiden hoitoon.

  • LIHASTEN RENTOUTMINEN MS-POTILAILLA

Tieteellinen data CBD:n käytöstä MS-taudin hoidossa on toistaiseksi vielä verrattain harvassa, mutta varhaiset ja tiukasti rajatut tutkimukset ovat antaneet lupaavia tuloksia. 2018 tutkimuksen mukaan kannabidioli (CBD) “lievittää spastisuutta, kipua, tulehduksia, väsymystä ja masennusoireita”, jotka ovat keskeisiä liikkuvuutta rajoittavia tekijöitä MS-taudista kärsivillä. Tutkimustulosten mukaan 1:1 tai suurempi CBD:THC -suhde tuottaa parhaan hoitovasteen näiden oireiden hoidossa.

2012 tehdyn ja The British Medical Journalissa julkaistun tutkimuksen mukaan kannabisekstrakteilla hoidetut MS-potilaat kokivat kaksi kertaa suuremman helpotuksen lihasjäykkyyteen plasebo-kontrolliryhmään verrattaessa.

  • PARANTUNUT RUOKAHALU JA NOUSSUT PAINI AIDS-POTILAILLA

Samaan tapaan kuin muidenkin syömishäiriöiden kanssa myös AIDS-potilaat voivat löytää helpotusta parantuneen ruokahalun ja kohonneen kehonpainon muodossa. Kannabis voi tehdä kuitenkin muutakin näiden ihmisten hyväksi, sillä se tunnetusti auttaa pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa ja voi lisäksi auttaa usein näitä potilaita vaivaavien mielenterveysongelmien kuten masennuksen ja ahdistuksen kanssa. 

  • APUA ALZHEIMERIN KANSSA

THC ja CBD voivat mahdollisesti olla hyödyksi myös Alzheimerista kärsivien potilaiden hoidossa. 2014 julkaistu tutkimus totesi, että THC voi vähentää beeta-amyloidin, eli Alzheimerista kärsivien potilaiden aivoihin kertyvän takertuvan proteiinin tuotantoa potilaiden aivoissa. Beeta-amyloidin vähentynyt kertyminen voi mahdollisesti suojata aivoja Alzheimerin vaikutuksia vastaan. THC:n ollessa luonnollinen ja suhteellisen turvallinen amyloidi-inhibiittori, voi THC ja sen analogit tarjota mahdollisesti tulevaisuudessa tehokkaan hoidon tätä sairautta vastaan, sanoo tutkija Chuanhai Cao, tohtori ja neurotieteilijä Byrd Alzheimer Instituutista ja USF:n farmakologian koulusta.

Palataan siis alun teemaan, ei ole olemassa vain yhtä lääkekäyttöön soveltuvaa kannabislajiketta, vaan kaikki riippuu yksilön ainutlaatuisesta fysiologiasta ja suunnitellusta käytöstä. Me Royal Queen Seedsillä tarjoamme tarkkaa tietoa lajikkeistamme, sisältäen mm. niiden THC- ja CBD-pitoisuudet, kaikilla lajikesivuillamme. Ei siis muuta kuin Keep On Growing – ja pitäkää huolta itsestänne!

External Resources:
  1. Therapeutic Effects of Cannabis and Cannabinoids - The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids - NCBI Bookshelf https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Vastuuvapautuslauseke:
Tämä artikkeli on tehty puhtaasti opetustarkoituksessa. Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty ulkoisista lähteistä.

OLETKO 18-VUOTIAS TAI YLI?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias