By Luke Sumpter


Jatkuvasti kehittyvät maailmanlaajuiset kannabismarkkinat tarkoittavat sitä, että eri ongelmista kärsivät potilaat voivat saada kannabista käyttöönsä entistä vähäisemmin rajoituksin. Jopa maat, jotka kieltävät yrtin lainsäädännössään, mahdollistavat MS-potilaiden lääkekannabiksen käytön muodossa tai toisessa. Tämä mielessä pitäen: mikä on lääkekannabiksen ja MS-taudin välinen yhteys? Entä CBD:n ja MS-taudin? Alla käymme läpi sitä, voisiko kannabis auttaa hallitsemaan tämän autoimmuunisairauden oireita.

Mikä on multippeliskleroosi

Multippeliskleroosi eli keskushermoston pesäkekovettumatauti (lyhenne MS) on elinikäinen sairaus, joka vaikuttaa keskushermostoon. Autoimmuunisairautena se on peräisin immuunijärjestelmän vääränlaisesta toiminnasta. Me ihmiset tukeudumme tähän fysiologiseen osaamme taistellessamme ulkoisia uhkia, kuten viruksia ja bakteereja vastaan. Joskus immuunisolumme eivät kuitenkaan onnistu tunnistamaan kehon soluja "omikseen" ja alkavatkin kohdella niitä kuin ne olisivat mikroskooppisen pieniä ulkopuolelta tulevia valtaajia.

MS-taudin tapauksessa immuunisolut hyökkäävät hermosolujen osan, nimeltään myeliinitupen, kimppuun. Proteiineista ja rasvoista koostuva eristävä aine muodostuu hermosäikeiden ympärille ja avustaa sähköimpulssien johtumista. Näitä signaaleja tai toimintapotentiaaleja, käytetään lukuisten fysiologisten prosessien suorittamiseen. Näihin lukeutuvat muun muassa lihasten supistuminen ja aivojen välittäjäaineiden vapauttaminen.

Immuunijärjestelmän hyökätessä myeliinituppiin, vaurioituu hermoston välitysjärjestelmä. Tästä seuraa kommunikointivaikeuksia, jotka estävät aivoja siirtämästä optimaalisella tavalla viestejä muuhun osaan kehoa. Tämä hyökkäys voi saavuttaa pisteen, jossa se aiheuttaa pysyviä vaurioita hermosäikeille. Lopulta myeliinin yrittäessä korjata itseään, alkaa muodostua arpikudosta.

MS-taudin tyypit

MS-taudin alkamiselle on olemassa kaksi päätapaa. Noin kahdeksan kymmenestä MS-potilaasta saa diagnoosikseen aaltomaisesti etenevän (relapsoiva-remittoivan) MS-taudin. Tätä tautimuotoa luonnehtivat oireiden pahenemisvaiheet tai relapsit. Nämä ajanjaksot voivat kestää useista päivistä useisiin kuukausiin.

Oireet kuitenkin aina helpottuvat hieman ajanjakson loppuessa. Tämä aika tunnetaan myös nimellä toipumisvaihe tai remissio. Myös nämä aikaikkunat pahenemisvaiheiden välillä voivat kestää pitkiä aikoja, jopa useita vuosia. Noin 50 % aaltomaisesti etenevää MS-tautia sairastavista potilaista kokee taudin kehittymisen toissijaisesti eteneväksi MS-taudiksi 15–20 vuoden kuluessa alkuperäisestä diagnoosistaan. Tämä sairauden muoto pahenee vaiheittaisesti ajan mittaan ilman pahenemis- ja toipumisvaiheiden kaavaa.

Vain yksi kymmenestä MS-potilaasta sairastaa ensisijaisesti etenevää (primaaristi progressiivista) muotoa. Tässä MS-taudin muodossa oireet pahenevat useiden vuosien ajan lineaarisesti ilman pahenemis- ja toipumisvaiheiden vuoristorataa.

MS-taudin tyypit

MS-taudin aiheuttajat

MS-taudin aiheuttama tarkka syy on tuntematon. Vaikka sitä pidetäänkin autoimmuunisairautena, eivät tutkijat ole vielä saaneet selville sitä, mikä oikeastaan saa immuunijärjestelmän hyökkäämään myeliinituppia vastaan. Tiettyjen riskitekijöiden uskotaan kuitenkin myötävaikuttavan sairauden puhkeamisen todennäköisyyteen. Näihin lukeutuvat:

 • Ikä: MS-tauti voi alkaa lähes missä tahansa iässä, mutta useimmiten siihen sairastuvat 20–40-vuotiaat.
 • Sukupuoli: Naiset sairastuvat noin kolme kertaa miehiä todennäköisemmin aaltomaisesti etenevään MS-tautiin.
 • Sukutaipumus: On huomattavasti todennäköisempää sairastua MS-tautiin, jos vanhempi tai sisarus sairastaa sitä.
 • Etninen alkuperä: Pohjoiseurooppalaiset ovat suuremmassa riskissä sairastua MS-tautiin, kun taas aasialaisten, afrikkalaisten ja Amerikan alkuperäisasukkaiden kohdalla todennäköisyys sairastua on huomattavasti pienempi.
 • D-vitamiinitasot: Alentuneet D-vitamiinitasot johtuen vähäisestä altistumisesta auringonvalolle voivat lisätä MS-tautiin sairastumisen riskiä.
 • Infektiot: Jotkin viruspohjaiset taudinaiheuttajat, kuten Epstein-Barrin virus liitetään MS-taudin kehittymiseen.

MS-taudin oireet

Myeliinin vaurioituminen voi aiheuttaa useiden oireiden ilmenemistä. Yleisimmät MS-taudin oireet ovat:

Tunnottomuus Heikkous
Sähköiskutuntemukset Kouristukset
Tärinä Epävakaa askellus
Osittainen tai täysi näönmenetys Puuroutunut puhe
Uupumus Huimaus
Rakon ja suoliston häiriöt

MS-taudin nykyiset hoitomuodot

Tällä hetkellä MS-tautiin ei ole parannuskeinoa, mutta taudin yksittäisille oireille on saatavilla laaja valikoima erilaisia hoitomuotoja. Päähoitomuodot tärkeimmille oireille pitävät sisällään:

 • Lihaskipu: Tätä ongelmaa hoidetaan pääosin kipulääkkeillä ja fysioterapialla.
 • Tunne-elämän ongelmat: Joillekin potilaille on paljon hyötyä kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. Toiset tarvitsevat masennuslääkkeitä.
 • Hermokipu: Lääkeaineet, kuten gabapentiini auttavat pitämään hermokivun hallinnassa.
 • Ongelmat liikkumisessa: Urheileminen, fysioterapia, pyörätuolit ja porrashissit ovat apuna liikkumisen ongelmien hallinnassa.
 • Kouristukset: Fysioterapian muodot, kuten venyttely, voivat auttaa kouristusten lievittämisessä. Usein lääkärit kirjoittavat myös reseptejä lääkeaineille, kuten klonatsepaamille ja gabapentiinille.

Lääkekannabis ja MS-taudin oireet

MS-tautiin liittyy totisesti pitkä lista oireita. Joten miten lääkekannabis sopii kuvioon? Ennen kuin tutustumme kannabiksen ja MS-taudin oireiden tutkimustuloksiin, kannattaa ensin käydä läpi, kuinka kannabis tarkalleen ottaen vaikuttaa kehossa.

Sananen endokannabinoidijärjestelmästä

Hermoston ja verisuoniston tapaan kehostamme löytyy myös endokannabinoidijärjestelmä. Aivan kuten muutkin elimistömme järjestelmät, on myös endokannabinoidijärjestelmä tärkeässä osassa siinä, kuinka kehomme toimivat. Siinä missä hengityselimistömme takaa hengityksemme ja hermosto pitää meidät toiminnassa, auttaa endokannabinoidijärjestelmä ylläpitämään tilaa nimeltään homeostaasi (biologinen tasapaino). Yksinkertaisesti sanottuna se auttaa muita kehon järjestelmiä toimimaan optimaalisesti.

Tutkijat ovat löytäneet endokannabinoidijärjestelmän osia ympäri kehoa aina hermostosta ihoon ja luihin asti. Ne auttavat lukuisissa toiminnoissa, aina aivojen välittäjäaineiden aktivoimisesta luukudoksen rakennukseen. Tämän ensiarvoisen järjestelmän tärkeimpiin rakennuspalikoihin kuuluu sarja kannabinoidireseptoreita, signaalimolekyylejä (endokannabinoideja) sekä entsyymejä, jotka valmistavat ja hajottavat näitä signaalimolekyylejä.

Kannabiksessa kiinnostavaa on se, että kasvi sisältää kemikaaliperheen, nimeltään kannabinoidit. Nämä molekyylit vuorovaikuttavat endokannabinoidijärjestelmän kanssa ja säätelevät sitä vaihtelevissa määrin, vaikuttaen siten yhteen kehomme tärkeimmistä järjestelmistä.

Sananen endokannabinoidijärjestelmästä

Endokannabinoidijärjestelmän toiminnalla on usein tekemistä terveysongelmien kanssa. Kun järjestelmä ei toimi kunnolla, aiheuttaa se homeostaasin horjumisen, joka voi joskus ilmetä sairauksina. Tutkijat ovat esimerkiksi saaneet selville, että joidenkin MS-diagnoosin saaneiden endokannabinoidijärjestelmän säätely ei toimi toivotulla tavalla.

Italian Università Tor Vergatassa tehdyssä tutkimuksessa mitattiin endokannabinoiditasoja[1] 26 MS-potilaalta, 25 terveeltä kontrolliryhmän jäseneltä sekä hiiriltä, jotka toimivat MS-taudin prekliinisenä mallina. Tutkimustulokset osoittivat, että aaltoilevasta MS-taudista kärsivien anandamiditasot (yksi tärkeimmistä endokannabinoideista) olivat korkeammat aivoselkäydinnesteestä ja perifeerisistä lymfosyyteistä (immuunisoluista) otetuissa kokeissa. Tutkijat havaitsivat koholla olevia anandamiditasoja myös hiirissä, mikä sai heidät päättelemään, että MS-tauti liittyy merkittäviin endokannabinoidijärjestelmän muutoksiin.

Lisää ihmiskokeita kuitenkin tarvitaan sen määrittämiseksi, kuinka endokannabinoidijärjestelmän tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen voisi horjuttaa MS-taudin etenemistä. Tällä hetkellä suurin osa kannabikseen liittyvistä tutkimuksista on keskittynyt siihen, voisiko yritti auttaa lievittämään joitain taudin aiheuttamista oireista.

 • Kannabis ja spastisuus

Spastisuus on seurausta MS-potilaiden kokemasta liiallisesta lihasjäykkyydestä. Se voi tehdä liikkumisesta vaikeaa. Tämä oire vaikuttaa heikentävästi elämänlaatuun ja usein sen mukana tulevat myös kipu ja heikkous. Tämänhetkisissä tutkimuksissa tutustutaan kannabiksen potentiaaliin spastisuuden lievittäjänä ja näin ollen MS-potilaiden elämänlaadun parantajana.

Vuonna 2012 tehdyssä satunnaistetussa, lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa testattiin kannabiksen polttamisen vaikutuksia ja lumelääkkeiden[2] vaikutuksia potilailla, jotka kärsivät hoitoresistentistä spastisuudesta. Tutkijat toivovat voivansa toistaa nämä positiiviset vaikutukset tulevissa tutkimuksissa päästen lähemmäs ymmärrystä siitä, kuinka kannabis voisi auttaa hillitsemään tätä oiretta.

Kannabiksen potentiaali lihaskouristusten ja spastisuuden lievityksessä on saanut lukuisat hallitukset ympäri maailman laillistamaan kannabispohjaisia lääkkeitä tätä käyttötarkoitusta varten. Esimerkiksi Ison-Britannian hallitus toi suun kautta nautittavan suihkeen Sativexin (Nabiximols) saataville potilaille, jotka kärsivät kohtuullisesta tai vakavasta spastisuudesta. Lääke sisältää yhtä suuret määrät THC:tä ja CBD:tä. Vaikka se ei toimikaan kaikilla potilailla, raportoi MS Society sillä olevan positiivinen vaikutus suureen osaan potilaista[3].

 • Kannabis ja kipu

Ihmiskunta on käyttänyt kannabista kivunlievittäjänä jo tuhansia vuosia. Ei varmaankaan ole yllätys, että endokannabinoidijärjestelmä on myös suuressa osassa kipusignaalireittien toimintaa. Lukuiset anekdoottiset lausunnot kroonisen kivun kärsijöiltä kertovat, kuinka THC voi auttaa lievittämään kiputuntemuksia ja parantamaan elämänlaatua. Mutta mitä tutkimus sanoo aiheesta?

Frontiers in Pharmacology -lehdessä julkaistu tutkimuskatsaus tutustuu menneisiin tutkimuksiin, joissa tutkittiin yrtin kipua lievittäviä vaikutuksia[4]. Kirjoittajat kertoivat, että toimintamekanismiin liittyy kannabinoidien vuorovaikuttaminen aivojen välittäjäaineiden hermopäätteistä vapauttamisen kanssa ja että kliinisten tutkimusten meta-analyysit osoittavat kohtalaisia todisteita kannabiksen hyödyistä kroonisten kiputapausten kohdalla. Tulevia korkealaatuisia kliinisiä tutkimuksia tarvitaan määrittämään eri kannabinoidien analgeettisiä vaikutuksia MS-potilaissa.

Kannabis ja kipu
 • Kannabis ja virtsanpidätyskyky

MS-taudin edetessä voi immuunijärjestelmä vaurioittaa sellaisia osia aivoista ja selkärangasta, jotka vastaavat virtsanpidätyskyvystä. Virtsainkontinenssinakin tunnettu hallinnan puute voi saada aikaan sen, että potilaiden täytyy käydä vessassa yhtäkkiä ja usein. Mielenkiintoista kyllä, tutkijat tutustuvat kannabiksen rooliin virtsanpidätyskyvyssä[5] MS-potilailla. Useat kannabinoidit vaikuttavat tällä alueella lupaavilta ja yksi niistä on CBG[6] (kannabigeroli).

CBD ja liikkuvuus

Kukapa ei olisi kuullut CBD:stä (kannabidiolista) tähän mennessä? Tämä ei-psykotrooppinen kannabinoidi on noussut suosioon sen ajattelun selkeänä pitävien mutta rentouttavien vaikutustensa ansiosta. Tällä molekyylillä on huomattavasti THC:n toiminnasta poikkeava toimintamekanismi. Kuten sen olemassaolo Sativex-suihkeessa kuitenkin antaa olettaa, voisi CBD-öljy olla MS-taudin hoidon kannalta varteenotettava aine.

Frontiers in Neurology -julkaisussa julkaistu tutkimuskatsaus käy läpi saatavilla olevia todisteita ja CBD:n toimintaa liittyen liikkeeseen[7], uupumukseen, tulehdukseen, masennukseen ja spastisuuteen. Kirjoittajat tutustuvat myös siihen, kuinka kannabis saattaa auttaa joitain potilaita vähentämään farmaseuttisten lääkkeiden käyttöään. Käynnissä oleva tutkimus tarjoaa mielenkiintoisia näkökohtia, mutta ei kuitenkaan missään nimessä tarjoa kiistattomia todisteita CBD:n tehokkuudesta.

Ero lääkekannabiksen ja Sativexin välillä

Vaikka jotkin maat hyväksyvät MS-potilaiden Sativex-lääkkeen käytön, kieltävät ne silti lailla kannabiksen kukat, kannabisuutteet ja muut valmisteet. Mutta onko tällä oikeastaan väliä? Mitä todennäköisimmin on.

Sativex sisältää tarkan 1:1-suhteen THC:tä ja CBD:tä. Tämä seos vaikuttaa toimivan joihinkin potilaisiin, mutta kannabis tarjoaa paljon muutakin kuin vain näitä kahta kannabinoidia. Yrtti sisältää myös yli 100 muuta kannabinoidia ja 200 terpeeniä. Ne tuottavat paitsi omia ainutlaatuisia vaikutuksiaan, mutta saattavat toimia yhteisvaikutuksessa THC:n ja CBD:n kanssa synnyttäen vielä optimaalisempia tuloksia. Tutkimus on yhä alkuvaiheessaan, mutta näemme todennäköisesti jossain vaiheessa tulevaisuudessa MS-potilaille räätälöityjä uutteita ja jopa heitä varten selektiivisesti jalostettuja kemotyyppejä.

THC vs. CBD MS-taudin hoitoon

Molemmat näistä yhdisteistä vaikuttavat lupaavilta nykyisissä tutkimuksissa. THC tuottaa psykotrooppisen vaikutuksen, joista kaikki potilaat eivät pidä. Toiset puolestaan arvostavat tätä ominaisuutta ja uskovat sen hyödyttävän mielentilaansa.

Kokonaisuudessaan THC:llä ja CBD:llä on hyvin erilaiset vaikutukset endokannabinoidijärjestelmään. Siinä missä THC sitoutuu suoraan pääreseptoreihin, vaikuttaa CBD endokannabinoiditasoihimme ja sitoutuu toisiin reseptoreihin, jotka tutkijat luokittelevat osaksi "laajennettua endokannabinoidijärjestelmää". Kannabis ja sen rakenneosat vaikuttavat eri ihmisiin eri tavoin. Vaikka monien MS-potilaiden käyttörepertuaari rajoittuukin vain reseptillä määrättäviin kannabispohjaisiin lääkkeisiin, voivat jotkut huomata pitävänsä yhdestä kannabinoidista toista enemmän, jos vain saavat vapauden kokeilla.

Kuinka käyttää lääkekannabista MS-taudin hoidossa

Kannabista voi käyttää monin eri tavoin. Loppujen lopuksi kyse on henkilökohtaisesta mieltymyksestä sekä saatavuudesta. Tutustu yleisimpiin alla:

Polttaminen

Kannabista polttamalla siirtyvät kannabinoidit ja terpeenit lähes suoraan verenkiertoon mahdollistaen vaikutusten nopean alkamisen. Se altistaa kuitenkin myös käyttäjät vaarallisille karsinogeeneille.

Höyrystäminen

Höyrystämällä pääsee nauttimaan samasta vaikutusten alkamisajasta kuin polttamalla. Vaporisaattorit hyödyntävät kuitenkin alempia lämpötiloja ja altistavat näin käyttäjät pienemmälle määrälle toksiineja.

Suun kautta nauttiminen

Kannabista syömällä kulkevat kannabinoidit läpi ruoansulatuskanavan. Tästä seuraa pidempi vaikutusten alkamisaika. THC muuttuu myös 11-hydroksi-THC:ksi maksassa, mikä tuottaa voimakkaamman psykotrooppisen vaikutuksen. CBD:tä voidaan myös nauttia suun kautta. Monet käyttävätkin CBD-öljyä lievittämään lihasjäykkyyttä ja muita MS-taudin oireita.

Kielen alle annosteleminen

Tässä menetelmässä öljyjä ja uutteita annostellaan suoraan kielen alle. Tällöin kannabinoidit leviävät nopeasti verenkiertoon, mistä seuraa nopea vaikutusten alkaminen.

Mitä riskejä lääkekannabiksen käyttö MS-taudin hoidossa voi aiheuttaa?

Vaikka kannabiksella onkin suhteellisen hyvä turvallisuusprofiili, aiheuttaa se kuitenkin oman joukon sivuvaikutuksia. Tutustu kahden yleisimmän kannabinoidin sivuvaikutuksiin alla.

THC
Sydämen sykkeen kohoaminen Suun kuivuminen
Ahdistus Heikentynyt muisti
Huonontunut reaktioaika Paniikin tuntemukset
Mielenterveysongelmien paheneminen
CBD
Ruokahalun muutokset Ripuli
Painonlasku Uupumus 
Vuorovaikutus lääkkeiden kanssa

Tutkimuksen jatkaessa kannabiksen ja sen rakenneosien roolin paljastamista MS-taudin hoidossa, tulevat potilaat todennäköisesti tulevaisuudessa saamaan käsiinsä räätälöityjä tuotteita ja annosteluoppaita, jotka tekevät lääkekannabiksen käytöstä niin turvallista kuin mahdollista.

Jos sinulla on mitään kysymyksiä tai huolenaiheita lääkekannabiksen käyttöön MS-taudin hoidossa, tulisi sinun aina keskustella niistä omakohtaisesti lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

External Resources:
 1. The endocannabinoid system is dysregulated in multiple sclerosis and in experimental autoimmune encephalomyelitis - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Sativex (nabiximols) | Multiple Sclerosis Society UK https://www.mssociety.org.uk
 4. Frontiers | Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules | Pharmacology https://www.frontiersin.org
 5. The effect of cannabis on urge incontinence in patients with multiple sclerosis: a multicentre, randomised placebo-controlled trial (CAMS-LUTS) - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Effect of Non-psychotropic Plant-derived Cannabinoids on Bladder Contractility: Focus on Cannabigerol - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Cannabidiol to Improve Mobility in People with Multiple Sclerosis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Vastuuvapautuslauseke:
Tämä artikkeli on tehty puhtaasti opetustarkoituksessa. Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty ulkoisista lähteistä.

OLETKO 18-VUOTIAS TAI YLI?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias