By Miguel Ordoñez


Kannabiksen ja ahdistuksen suhde on ainutlaatuinen ja monimutkainen. Useat tutkimukset[1] ovat perehtyneet kannabiksen tai sen ainesosien potentiaalista ahdistuksen hoidossa. Jotkut asiantuntija pyrkivät kehittämään uusia kannabinoidipohjaisia ahdistusta helpottavia aineita[2].

Samaan aikaan kuitenkin kannabiksella – tai tarkemmin sanottuna THC:llä – on kuitenkin maine vainoharhaisuuden ruokkijana. Samaan tapaan jotkin tutkimukset[3] ovat linkittäneet tämän yrtin ahdistuneisuushäiriöiden puhkeamiseen.

On tärkeä ymmärtää, että ahdistus saattaa vaivata yhtä lailla niin lääke- kuin viihdekäyttäjiäkin. Tästä syystä kaikenlaisten käyttäjien olisi syytä olla perillä sen kohtaamista helpottavista keinoista. Tältä pohjalta perehdymmekin seuraavaksi kannabiksen aiheuttamaan ahdistukseen ja sen laukaiseviin tekijöihin. Sen jälkeen kerromme keinoista ahdistuksen pysäyttämiseen ja sen ennaltaehkäisyyn.

Related story

Mitä THC on?

Mikä kannabiksen aiheuttama ahdistus on?

Tietyt tilanteet elämässä voivat nostaa ahdistuksen pintaan. Hetkeä ennen lavalle puhumaan nousua voit tuntea käsien hikoilevan ja sykkeen nousevan. Menetät kyvyn keskittyä hetkeen ja mieli kääntyy pyörimään tulevan ympärillä.

Nämä ovat täysin normaaleja reaktioita. Kun kokoat itsesi ja keskityt hengittämään kunnolla, voit ravistaa takaraivossa naputtavan epäilykset ja epävarmuuden.

Kannabiksen aiheuttama ahdistus on hieman erilaista. Kannabisöverien tapaan oireet ovat epämiellyttäviä – hikoilua, tärinää, väsymystä—paitsi, että ne keskittyvät lähinnä henkiselle puolelle fyysisen sijaan. Ahdistuksen tiedetään kuitenkin voivan aiheuttaa pahoinvointia, vatsavaivoja ja jopa oksentelua.

Anekdoottitason tiedon lisäksi kannabiksen aiheuttamasta ahdistuksesta on myös tieteellisesti pätevää näyttöä. Esimerkiksi Australiassa tehdyssä väestötutkimuksessa[4] 22 % käyttäjistä raportoi kannabiksen käytön johtaneen paniikkikohtauksiin.

Mikä kannabiksen aiheuttama ahdistus on?

Kuinka tunnistaa kannabiksen aiheuttama ahdistus

Kannabiksen aiheuttaman ahdistuksen oireet eivät välttämättä ole itsestään selviä, mutta niiden havaitsemiseen on muutamia hyviä tunnistuskeinoja.

Ahdistus alkaa yleensä negatiivisten ajatusten vyöryllä. Huolestuttavat ja ahdistukset täyttävät pään ja niistä on vaikea päästä eroon. Tuntemukset voivat kääntyä fyysisiksi oireiksi, kuten hengitysvaikeuksiksi (joka laukaisee varsinaisen ahdistuksen) ja liikkumisen vaikeutumiseksi.

Kannabiksen aiheuttaman ahdistuksen läpikäyneet kuvaavat tilaa usein oman päänsä sisään vangiksi jäämiseksi. Ajatukset tuntuvat päässä aivan liian kovaa ja tämä vaikeuttaa keskittymistä nykyhetkeen ja ympäristöön.

Klassinen vainoharha kannabisahdistuksessa liittyy ulkona oleviin poliiseihin. Tieto omien puuhien laittomuudesta voi olla tarpeeksi paniikkikohtauksen laukaisemiseen.

Kuinka pysäyttää kannabiksen aiheuttama ahdistus

Ensimmäinen askel kannabikseen liittyvässä ahdistuksessa on tilanteen hyväksyminen.

Tämä voi kuulostaa haastavalta, mutta on avain ahdistuksen lievittämiseen, johtuipa se sitten kannabiksesta tai muista syistä. Kun pystyt tähän, on muutaman syvän hengityksen ottaminen helpompaa, ja se vie lähemmäs normaalia olotilaa. Jos tämä ei auta, löydät alta muutaman kokeilemisen arvoisen idean:

Ota kylmä suihku
Tai minimissään kaada viileää vettä niskaasi. Äkkinäinen fyysinen tuntemus voi auttaa mieltä napsahtamaan pois päällä olevasta sekavuuden tilasta.
Syö tai juo jotain
Tämä auttaa viemään huomion pois mieltä runtelevasta paniikista.
Harhauta itseäsi
Lähde ulos lenkille tai laita rentouttavaa musiikkia soimaan. Ajatuksena tässä on harhauttaa mieli pois ahdistusta ruokkivista ajatuksista.
Pakota itsesi positiivisen mielentilaan
Muistuta itseäsi siitä, että ahdistus syntyy mielessäsi ja menee kyllä ohi. Joskus ajatuksien pakottaminen positiiviseen suuntaan voi rauhoittaa ja auttaa ahdistuneen henkisesti helpompaan paikkaan.
 • Meneekö kannabiksen aiheuttama ahdistus ohi?

Kyllä vain! Kuten mikä tahansa päihteen aiheuttama tila tai tunne myös ahdistus häipyy päihtymyksen hiipuessa.

Kannabisahdistuksen kanssa oireiden kesto riippuu pitkälti annostelutavasta. Syömällä nautitun kannabiksen vaikutukset, myös negatiiviset sellaiset, ovat pitkäkestoisempia kielen alle annosteltuun tai keuhkojen kautta nautittuun verrattuna. Tältä pohjalta olon pitäisi siis helpottua 10 minuutissa tai viimeistään muutaman tunnin kuluttua. Molemmat näistä voivat tuntua iäisyydeltä, mutta käyttämällä edellä mainitsemiamme kikkoja olosi helpottuu ajan myötä.

Ennemmin tai myöhemmin palaat normaalin olotilaan. Ahdistus voi kuitenkin olla erittäin epämiellyttävää, ja erityisesti näin uusien käyttäjien kohdalla.

Kuinka ennaltaehkäistä kannabiksen aiheuttamaa ahdistusta

Ennaltaehkäisy on aina hoitoa parempi, sanovat. Tässä muutama idea, joiden myötä mahdollisesti traumatisoiva kannabiksen aiheuttaman ahdistuskohtaus jää lähtötelineisiin.

Enemmän CBD:tä, vähemmän THC:tä
Valitse lajike, jonka kannabinoidiprofiili painottuu ensin mainittuun. 1:1-suhde päihdyttää, mutta psykotrooppisten vaikutusten päihdyttävä teho on lievempi, kiitos tasapainottavan CBD:n.
Mikroannostele
Tämä toimii erityisesti uusilla käyttäjillä, jotka ovat herkimpiä kannabiksen ahdistaville vaikutuksille. On ihan ok ottaa pienempiä annoksia. Tällä keinoin totuttelet vaikutuksiin rauhassa oppien tuntemaan ne. Erityisen tärkeää kohtuudella annostelu on ensimmäisiä kertoja kannabista syömällä nautittaessa.
Luo miellyttävä ympäristö
Ideaalitilanteessa nautit kannabista hallitussa ympäristössä luottamiesi ystävien kanssa. Säädä valaistusta tunnelman luomiseksi ja varaa käden ulottuville herkkuja mässytarpeen täyttämiseksi. Älä unohda myöskään suun kuivumiseen auttavaa vettä.

Miksi kannabiksen aiheuttaminen ahdistaa minua?

Tähän kysymykseen vastaaminen vaatii nojaamista tieteeseen. THC:n päätyessä kehoon se kiinnittyy endokannabinoidijärjestelmän tärkeimmille reseptorityypeille – CB1 ja CB2.

Niille, jotka eivät endokannabinoidijärjestelmää tunne, kyseessä on kehon säätelyjärjestelmä, joka on levittäytynyt käytännössä koko kehon alueelle. Tutkimusten[5] perusteella sen tiedetään olevan tärkeässä roolissa aivojen, umpieritysjärjestelmän ja immuunijärjestelmän toimintojen säätelyssä. Tutkimukset ovat havainneet yhteyden endokannabinoidijärjestelmän ja kehon lisääntymis- ja stressihormonien erityksessä.

Endokannabinoidijärjestelmää stimuloivan THC:n vaikutukset alkavat tulla esiin. THC:n syömisen, polttamisen tai höyrystämisen uskotaan johtavan seuraaviin asioihin.

 • Mantelitumake

Mantelitumake on aivojen alue, jolla on rooli niin opittujen kuin sisäsyntyistenkin pelkojen synnyssä. Se vastaa myös pelon vaimentamisesta ja ehdollistetusta inhibitiosta.

Tuoreet tutkimukset[6] ovat osoittaneet mantelitumakkeesta sijaitsevan runsaasti CB1-reseptoreita. Tämän löydön myötä tutkijat onnistuivat löytämään yhteyden THC:n nauttimisen ja siitä mahdollisesti seuraavan tunnereaktion välillä. Tätä taustaa vasten paljon THC:tä sisältävän kannabiksen poltosta aiheutuva ahdistuneisuus tuntuu järkeenkäyvältä.

 • Keskushermosto

Mantelitumakkeen tapaan myös keskushermoston alueella on runsaasti kannabinoidireseptoreita, erityisesti CB1-reseptoria, johon vaikuttamalla THC aikaansaa psykotrooppiset vaikutuksensa.

Miten tämä tieto istuu yhteen ahdistuksen kanssa? Vuoden 2014 tutkimus[7] perehtyi THC:n, lihaskramppien ja virtsarakon ongelmien yhteyteen. Lupaavista alustavista tuloksista huolimatta potilaat raportoivat ahdistuksesta sivuvaikutuksena. Psykoosi, dysforia ja ahdistuneisuus liittyivät kaikki korkeisiin THC-annoksiin.

 • Verenkiertoelimistö

Vuodelta 1994 oleva tutkimus[8] väitti paniikkihäiriön ja kroonisen ahdistuneisuuden lisäävän kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimus korostaa kroonisen kannabiksenkäytön ja kroonisen ahdistuksen yhteyttä spekuloiden molempien voivan olla epäsuoria osallisia kasvaneeseen kuolleisuuteen.

Miksi kannabiksen aiheuttaminen ahdistaa minua?

Miksei kannabis ahdista kaikkia käyttäjiä?

Tämä on yleinen kysymys ja erittäin oleellinen sellainen. Valitettavasti meillä ei ole kuitenkaan tarjota suoraa ja yksiselitteistä vastausta, sillä asiaan vaikuttavat lukuisat tekijät.

 • Genetiikka

Kannabista rakastetaan sen koettujen positiivisten vaikutusten ja sen aiheuttamien tuntemusten takia. Sopivasti annosteltu THC vaikuttaisi rentouttavan ja stimuloivan henkisesti. Tietyt lajikkeet ovat erityisen tunnettuja niiden luovuutta ja seesteisyyttä ruokkivien ominaisuuksien takia.

Vuonna 2019 julkaistu tutkimus[9] ehdottaa näiden positiivisten vaikutusten olevan vallitseva kokemus sellaisille ihmisille, joiden aivojen etuosa on herkkä THC:lle. Ne, joilla aivojen takaosa on herkempi, vaikuttaisivat kärsivän ahdistuksesta enemmän. Muita jälkimmäisen ryhmän kokemia ei-toivottuja vaikutuksia olivat vainoharhat ja negatiiviset tuntemukset.

 • Ikä

Kehomme ikääntyessä niin käy myös aivoillemme – ja aivojen ikääntyminen vaikuttaa endokannabinoidijärjestelmäämme.

Esimerkiksi reseptorien tiheys vaikuttaisi vähenevän[10] ihmisen ikääntyessä. Akateemikko Dr. Gregory Gerdemanin[11] mukaan kannabis voi vaikuttaa eri lailla eri ikäisiin ihmisiin.

Dr. Gerdemanin mukaan siinä missä 30-vuotias henkilö saattaa kokea vainoharhoja kannabista poltettuaan kuin 20-vuotiaana. Hän toteaa, etteivät aivomme välttämättä ole enää samat 10 vuoden jälkeen.

 • Sukupuoli

Sukupuolella vaikuttaisi myös olevan rooli kannabiksen aiheuttamassa ahdistuksessa. Vuoden 2014 tutkimus[12] havaitsi, että estrogeeni saattaa lisätä herkkyyttä kannabista kohtaan.

Naarasrotilla toteutetussa tutkimuksessa havaittiin yhteys estrogeenin ja lisääntyneen THC-herkkyyden välillä. Tarkemmin sanottuna estrogeenillä näytti olevan vaikutus kannabiksen fyysisesti rauhoittaviin ominaisuuksiin.

Tällainen herkkyys saattaa osaltaan selittää naisten herkkyyden kannabiksen aiheuttamalle ahdistukselle ja vainoharhoille. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että naiset saattavat kehittää toleranssin THC:lle huomattavasti miehiä nopeammin.

 • Toleranssi

Pidempiaikainen kannabiksen käyttö kehittää toleranssin sen vaikutuksille, aivan kuten alkoholin kanssakin. Genetiikka ja aivojen rakenne ovat osatekijöitä kokonaisuudessa, mutta käyttö on silti suurin yksittäinen tekijä.

Tutkimusten perusteella arvellaan, että aivojen altistuessa usein kannabinoideille sen CB1-reseptorit menettävät herkkyyttään[13]. Tätä seuraa internalisaatioksi[14] kutsuttu prosessi, joka saa reseptorit vetäytymään. Tämän ketjun lopputuloksena on THC-kokemuksen laimentuminen.

Toleranssin kehittyminen voi olla hyvä tai huono asia. Jos nautit pilvessä olosta, voi kokemuksen heikkeneminen harmittaa. Hoitokeinona tähän on pitää toleranssitaukoja, joiden aikana annat reseptorien palautua ilman kannabinoideja jonkin aikaa.

Jotkut asiantuntijat arvelevat neljän viikon[15] olevan tarpeeksi pitkä aika reseptoritasojen palauttamiseen normaalia vastaavalle tasolle. Prosessi ei siis ole mahdottoman pitkä.

Mieliala
 • Mieliala

Ei tarvita korkeatasoisia tieteellisiä tutkimuksia sen toteamiseen, että kannabiksen käyttöä edeltävä ahdistuneisuus nostaa käytöstä seuraavan ahdistuksen todennäköisyyttä. Jotkut yksilöt voivat saada helpotuksen ahdistukseen kannabiksesta, mutta toisilla se räjäyttää negatiiviset tuntemukset pintaan entistä suurempina.

Kuten muidenkin päihteiden kanssa, on tärkeää käyttää vain silloin, kun mielentila on hyvä.

Kuinka suuret THC-annokset laukaisevat ikäviä sivuvaikutuksia?

Tähän kysymykseen tiede antaa ainakin jonkinlaisen vastauksen, ainakin jos vuoden 2017 tutkimuksen[16] tuloksia on uskominen. 42 osallistujan joukko jaettiin kahteen ryhmään. Alemman annoksen ryhmä sai 7,5 milligramman kapselin THC:tä ja keskitason annoksen ryhmä puolestaan 12,5 milligrammaa.

Osallistujille annettiin 10 minuuttia aikaa valmistautua simuloituun työhaastatteluun, jonka jälkeen heidän täytyi suorittaa 5 minuutin haastattelu, jonka aikana ei annettu minkäänlaista palautetta.

Viimeisenä tehtävänä oli laskea viisinumeroinen takaperin vähentäen siitä 13. Tämäkin vaihe kesti viisi minuuttia.

Alemman annoksen saanut ryhmä raportoi tunteneensa vähemmän stressiä. Keskitason annoksen saaneet kokivat mielialan olleen negatiivisempi niin testien aikana kuin niiden jälkeenkin.

Jos olet siis aloittelija, on hyvä idea lähteä liikkeelle alhaisemmista annoksista (esimerkiksi noin 5–7,5 mg THC:tä). Tämä voi tarkoittaa vain muutamaa imaisua jointista!

Älä anna ahdistuksen pilata arvostustasi kannabista kohtaan

Kannabiksen todennäköisyys aiheuttaa ahdistusta tai vainoharhoja on verrattain suuri. Ahdistuskohtauksen keskellä taisteleva voi kokea henkensä olevan vaarassa, mutta ei syytä huoleen. Ahdistus johtuu tässä artikkelissa kerrottujen tekijöiden summasta.

Jos tavoitteena on ahdistuksesta ja traumoista vapaa kannabiskokemus, on parasta aloittaa annostelu alhaalta ja hitaasti. Toleranssin kasvaessa annostelua voi kasvattaa.

Hyvä idea voisi olla myös lisätä sessioihin CBD:tä tai kenties vaihtaa vähemmän THC:tä sisältäviin lajikkeisiin. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin rentoutua ja nauttia. Kannabiksen käytön ei tulisi olla polttokilpailu.

Pidä nämä vinkit mielessä kannabiskokemukseen lähtiessäsi, sillä tieto on valtaa, riippumatta kokemustasostasi.

External Resources:
 1. The role of cannabis in treating anxiety: an update : Current Opinion in Psychiatry https://journals.lww.com
 2. Cannabinoid-related agents in the treatment of anxiety disorders: current knowledge and future perspectives https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. A positive association between anxiety disorders and cannabis use or cannabis use disorders in the general population- a meta-analysis of 31 studies | BMC Psychiatry | Full Text https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com
 4. A community survey of adverse effects of cannabis use - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 5. [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans] - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Multiple Mechanistically Distinct Modes of Endocannabinoid Mobilization at Central Amygdala Glutamatergic Synapses https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Systematic review: Efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Symptoms of anxiety and risk of coronary heart disease. The Normative Aging Study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 9. The Bivalent Rewarding and Aversive properties of Δ9-tetrahydrocannabinol are Mediated Through Dissociable Opioid Receptor Substrates and Neuronal Modulation Mechanisms in Distinct Striatal Sub-Regions | Scientific Reports https://www.nature.com
 10. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 11. ​Why Pot Makes You Paranoid—but Mellows Out Your Buddies https://www.menshealth.com
 12. Estrogen increases cannabis sensitivity, study shows https://www.sciencedaily.com
 13. Rapid CB1 cannabinoid receptor desensitization defines the time course of ERK1/2 MAP kinase signaling https://www.sciencedirect.com
 14. Regulation of CB1 cannabinoid receptor internalization by a promiscuous phosphorylation-dependent mechanism https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Reversible and regionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily cannabis smokers https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 16. Low-dose THC can relieve stress; more does just the opposite https://www.sciencedaily.com
Vastuuvapautuslauseke:
Tämä artikkeli on tehty puhtaasti opetustarkoituksessa. Artikkelin sisältämät tiedot on kerätty ulkoisista lähteistä.

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias