Kannabiksen kasvatusopas Royal Queen Seedsiltä

By Steven Voser Reviewed by: Mr José

Täydellinen yhteenveto siitä miksi ja kuinka lannoittaa kannabiskasvejasi


Kaikki kannabiskasvin kehittymiseen tarvittavat ravinteet löytyvät luonnostaan sen elinympäristöstä. Kuitenkin auttaaksemme kasveja kehittymään vieläkin nopeammin ja tuottamaan yhäkin parempia lopputuotteita, ravitsemme niitä lainnoitteilla, tiivistetyillä ravinteilla.

Alta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon siitä milloin, kuinka ja kuinka paljon lannoittaa kannabiskasvejasi.

KANNABIKSEN MAKRO- JA MIKRORAVINTEIDEN YMMÄRTÄMINEN

Kannabiskasvit tarvitsevat kolmea eri ravinnetta suurina pitoisuuksina. Näitä makroravinteita ovat typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K). Ne yhdessä muodostavat kannabiskasvin hyvinvoinnin kulmakiven. Tästä syystä nämä kolme ravinnetta ovat yleensä lannoitetuotteiden keskiössä NPK-suhteen muodossa. Mitä korkeampi kunkin arvon lukema on, sitä suurempi pitoisuus kyseistä ravinnetta tuotteessa on.

Kannabis tarvitsee kuitenkin enemmän kuin vain kolmea ravinnetta selvitäkseen ja kukoistaakseen. Lisäksi se tarvitsee toissijaisia ravinteita kuten kalsiumia magnesiumia ja rikkiä, jotka ovat tärkeässä osassa kasvin kasvua:

Kalsium on tärkeä rakennusaine soluseinien kehityksessä. Lisäksi se voi vähentää maaperän suolapitoisuutta ja parantaa veden läpäisevyyttä, kun sitä käytetään maanparannusaineena. Magnesiumilla on tärkeä tehtävä fotosynteesissä ja hiilihydraattiaineenvaihdunnassa. Lisäksi se edesauttaa kasvin soluseinien tasapainottamista. Rikki on välttämätön raaka-aine lehtivihreän muodostumiselle ja proteiinien, aminohappojen, entsyymien ja vitamiinien tuotannolle. Lisäksi se suojaa kasveja taudeilta.

Tämän lisäksi kasvit hyödyntävät myös monia muita ravinteita pieninä pitoisuuksina (mikroravinteet). Ne ovat vähäisistä määristään huolimatta hyvin tärkeitä. Näihin lukeutuvat boori, kloori, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni ja sinkki. Vaikka nämä eivät olekaan pääravinteita, joita kasvit käyttävät energiakseen, ovat ne silti kasvin hyvinvoinnin kannalta hyvin merkittävässä osassa.

Video id: 207447257

KAIKKI KANNABISLANNOITTEET EIVÄT OLE YHTÄ HYVIÄ

Markkinoilla on monien eri brändien valmistamia kannabisravinteita ja ne voivat erota toisistaan huomattavastikin.

Tyypillisesti kannabislannoitteet eroavat toisistaan seuraavalla neljällä osa-alueella:

 • Ravinnesuhteet: Eri brändit käyttävät eri ravinnesuhteita, joita ne pitävät optimaalisina.
 • Ainesosat: Eri lannoitebrändien tuotteet voivat sisältää täysin samat ravinnesuhteet, jotka on kuitenkin saayu aikaan täysin eri ainesosilla. Lannoitteiden ainesosat vaihtelevat kemikaalipitoisimmista (tai "keinotekoisimmista") luonnollisimpiin.
 • Multa- tai hydroviljely: Maaperän ravinteet eroavat vesiviljelyyn tai ravinneliuosviljelyyn tarkoitetuista ravinneratkaisuista. Varmista, että käytät vain kasvatusalustallesi tarkoitettuja lannoitteita.
 • Lisäravinteet: Monet lannoitebrändit valmistavat myös "lisäravinteita". Nämä tuotteet sisältävät tavallisesti matalan NPK-suhteen. Ne sisältävät kuitenkin muita ravinteita, jotka on suunniteltu tehostamaan tiettyjä kasvuominaisuuksia. Jotkin lisäravinteet ovat käytännössä katsoen melassivalmisteita.

Yleisesti ottaen suosittelemme keskittymään kasvien tarpeiden täyttämiseen makro- ja toissijaisten ravinteiden osalta sen sijaan että pumppaisi ne täyteen lisäravinteita. Ylilyönnit ravinteiden kanssa voivat johtaa kemiallisiin vuorovaikutuksiin tai ravinnepaloon, mitkä voivat merkittävästi vaikuttaa sadon kokoon ja laatuun.

Kun olet onnistunut tarjoamaan kasveillesi näitä ydinravinteita, voit vapaasti siirtyä monimutkaisempaan ravinneohjelmaan saadaksesi aikaan suurempia ja tehokkaampia satoja.

RAVINNEVAATIMUKSET TAIMILLE, VEGETATIIVISESSA VAIHEESSA OLEVILLE SEKÄ KUKKIVILLE KANNABISKASVEILLE

Kannabiksen ravinnetarpeet muuttuvat sen mukaan, missä elämänvaiheessa se on.

RAVINTEET KANNABIKSEN TAIMILLE

Kannabiksen taimet saavat kaikki ravinteensa siemenestään ja imevät vettä lehtiensä kautta juuristonsa kehittyessä (siksi ne on tärkeää säilyttää lämpimässä ja kosteassa ympäristössä).

Taimia ei tarvitse alkaa ravita ennen kuin ne ovat noin 3–4-viikkoisia. Tähän mennessä ne ovat kehittäneet 3–4 aitolehteä, siirtyen näin vegetatiivisen kasvun vaiheeseen.

RAVINTEET VEGETATIIVISESSA VAIHEESSA OLEVILLE KANNABISKASVEILLE

Jotkut kasvattajat päättävät antaa kasveilleen aluksi kevyttä 2:1:2-lannoitetta (NPK-suhde) yhden viikon ajan juuri kun taimet alkavat siirtyä vegetatiivisen kasvun vaiheeseensa. Tämä vaihe voi olla loistava keino totuttaa kasvit lannoitteeseen ja välttää ravinnepalo. Jotkut kasvattajat kokevat loistavia tuloksia välittömästi antaessaan kasveilleen aluksi 4:2:3-lannoitetta kasvuvaiheen käynnistämiseksi.

Puoleen väliin vegetatiivista vaihetta tultaessa (noin 6 viikkoa itämisen jälkeen), täytyy kasvien ravinteidensaantia lisätä merkittävästi. Tämä auttaa niitä kehittämään vahvan ja terveen lehvästön. Useimmat kasvattajat käyttävät 10:5:7-lannoitetta tässä vaiheessa.

Tällaiset kohollaan olevat typpitasot auttavat vegetatiivisessa vaiheessa olevia kasvejasi tuottamaan runsaan ja vihreän lehvästön ja mukavasti budikohtia juuri sopivasti ennen kukkimisen alkamista.

Vegetatiivisen vaiheen lähetessä loppuaan on hyvä idea alkaa alentaa typpitasoja ja valmistaa kasveja seuraavaan lannoitteeseensa, kukkimisentehostajaan. Useimmat kasvattajat käyttävät 7:7:7-lannoitetta vegetatiivisen vaiheen viimeisellä viikolla.

Vegetatiivisen vaiheen kannabiksen ravinnesuositukset:

 • Aikainen vegetatiivinen vaihe: 2:1:2–4:2:3
 • Vegetatiivisen vaiheen keskikohta: 10:5:7
 • Myöhäinen vegetatiivinen vaihe: 7:7:7

RAVINTEET KUKKIVILLE KANNABISKASVEILLE

Kukkivat kannabiskasvit tarvitsevat vähemmän typpeä ja enemmän kaliumia tehostaakseen suurten, hartsisten kukkien kasvua. Kukkimisen ensimmäisten viikkojen aikana ravitsevat useimmat kasvattajat kukkiaan 5:7:10-lannoitteella. Tästä eteenpäin on yleinen käytäntö kasvattaa kaikkien ravinteiden määriä pitäen kuitenkin aina kaliumpitoisuudet muiden osuuksia korkeammalla. Kukkimisosuuden keskivaiheelle saavuttaessa käyttävät useimmat kasvattajat 6:10:15-ravinneliuosta.

Kukkimisen viimeisten viikkojen aikana alkavat kasvattajat vähentää antamiensa ravinteiden määrää tehdäkseen siirtymästä ennen sadonkorjuuta tapahtuvaan huuhteluun helpomman. Tässä vaiheessa käytetään yleensä mietoa lannoitetta, jonka NPK-suhde on 4:7:10.

Kukkimisvaiheen ravinnesuositukset:

 • Aikainen kukkimisvaihe: 5:7:10
 • Kukkimisen keskivaihe: 6:10:15
 • Kukkimisen keski–loppuvaihe: 4:7:10
 • Kukkimisen loppuvaihe: pH-tasapainotettu huuhtelu

KUINKA TULKITA RAVINNETAULUKKOA: KUINKA USEIN KANNABISKASVEJA TULISI LANNOITTAA?

Useimmat lannoitebrändit tarjoavat asiakkailleen ravinnetaulukon. Näiden taulukoiden ymmärtäminen on avainasemassa, kun haluat tarjota kasveillesi oikeita ravinteita oikeaan aikaan.

Ravinnetaulukko määrittää tyypillisesti 12–13-viikkoisen kasvusyklin.

Syklin viikot ilmoitetaan yleensä taulukon x-akselilla, joka saattaa pitää sisällään myös esimerkiksi tietoa valojaksosta kullekin viikolle sekä muuta tietoa.

Mikä tärkeintä, ravinnetaulukostasi käy ilmi mitä ravinteita antaa kasveillesi, missä suhteessa ja minkä viikkojen aikana. Kasveja lannoitetaan tyypillisesti kerran viikossa ja useimmat lannoitebrändit tarjoavat myös suhteen, jossa antaa ravinnetta ja vettä (joko litroina tai gallonina). Jotkin ravinnetaulukot saattavat tarjota myös ppm-vaihteluvälin liuoksilleen. Tässä tapauksessa panosta ppm-mittariin ja mittaa ravinteesi ennen kuin lisäät ne kasveillesi saadaksesi aikaan yhäkin tarkemman lopputuloksen.

Kun olet lisännyt ravinteet kasviesi maaperään, on aina hyvä idea tarkastaa mullan ppm ja johtavuus varmistaaksesi sen, että kasvisi pääsevät hyödyntämään maaperän ravinteet kunnolla.

KUINKA VALMISTELLA KANNABISRAVINTEET

Mahdollinen ravinnemoka voi täysin pilata sadon. Kannabiskasvien ravitseminen voi kuitenkin olla myös hyvin yksinkertaista. Noudata vain näitä vaiheita:

 1. Valmistele vetesi. Jos mahdollista, kuumenna vetesi noin 22 °C:een parantaaksesi sen imeytymistä juuriin.
 2. Lisää ravinteesi tuotteen ohjeiden mukaan ja sekoita.
 3. Käytä ppm- tai EC-mittaria saadaksesi tarkat lukemat.
 4. Jos tarpeen, säädä ravinneliuoksesi pH-arvoa käyttämällä typpi- tai fosforihappoa sisältävää pH:n alennusravintolisää.
 5. Kun ravinteesi ppm, pH ja lämpötila ovat sopivat, levitä se kasviesi kasvualustalle ja mittaa sitten valuma käyttäen ppm- tai EC-mittaria varmistuaksesi siitä, että kasvisi hyödyntävät niille antamasi ravinteet kunnolla.

KUINKA VALMISTELLA KANNABISRAVINTEET

OIKEAN PPM:N, PH:N JA VEDEN LÄMPÖTILAN MERKITYS

Ppm-arvo tulee englannin kielen sanoista parts per million (osaa miljoonassa). Luku ilmoittaa kuinka paljon ravinteita vedessä tai kasvualustassa on. Jotta vältytään kasvien liialliselta tai liian vähäiseltä lannoittamiselta, on aina hyvä idea mitata mullan tai muun kasvualustan ppm nähdäksesi, sisältääkö se yhä ravinteita. Jos kasvualustassa on ravinteita vielä seuraavan ravinteidenannostelukerran saapuessa, vähennä kasvualustasi ppm ravinnetaulukossa suositellusta ppm:stä välttääksesi ylilannoittamasta kasvejasi.

Lämpötila ja pH ovat aivan yhtä tärkeitä mittareita, mitä kasvien lannoittamiseen tulee. Jos jompikumpi niistä ei ole täysin ideaali, voi kasveilla olla vaikeuksia ravinteiden ottamisessa. Tästä syystä pidä lannoitushetken tullessa ravinneliuoksesi pH lannoitebrändisi suosittelemassa arvossa ja vetesi lämpötila 22 °C:ssa.

VINKKEJÄ TEHOKKAAMPAAN LANNOITUKSEEN

Seuraavassa pikavinkit, joiden avulla varmistat, että kasviesi lannoitus sujuu ongelmitta.

Hyödynnä kelaatio

Useimmat korkealaatuiset ravinnesekoitukset sisältävät kemiallisia kelaatinmuodostajia. Jos olet luonnonmukainen kasvattaja, voit käyttää luonnollisia kelaatteja, kuten fulvo- tai humushappoa. Ne auttavat kasvejasi ottamaan kasvualustastaan paremmin mineraaliravinteita, kuten rautaa tai sinkkiä. Kelaatit toimivat ympäröimällä positiivisesti latautuneita ravinteita negatiivisella tai neutraalilla latauksella, mikä mahdollistaa sen, että ne pääsevät lävistämään kasvin huokosesteen.

Kokeile lehtiruokintaa

Lehtisumutus – kannabiksen lehtien sumuttaminen hienojakoisella ravinnesuihkulla – voi olla erinomainen tapa hankkiutua eroon ravinnepuutoksista tai tuholaisista/sairauksista. Tämä menetelmä on myös erityisen tehokas vaihtoehto lyhytkestoiseen lannoitukseen toissijaisilla ravinteilla, kuten magnesiumilla tai kalsiumilla tai mikroravinteilla, kuten sinkillä, raudalla ja mangaanilla.

Huuhtele aina

Ravinteet ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta kukaan ei kaipaa niistä jäämiä poltettaviin budeihinsa. Siksi onkin tärkeää huuhtoa kasvinsa pH-neutraalilla vedellä vähintään viikon ajan ennen sadonkorjuuta. Huuhtelu pakottaa kasvisi käyttämään kaikki säilömänsä jäljelle jääneet ravinteet, minkä seurauksena päästään nauttimaan puhtaasta ja pehmeästä savusta.

KANNABIKSEN RAVINNEPERÄISTEN ONGELMIEN TUNNISTAMINEN

Kannabiksen yli- tai alilannoittaminen voi saada aikaan stressiä ja vahingoittaa kasvejasi. Varmista siis, että pidät silmäsi auki seuraavien ravinneperäisten ongelmien varalta.

Video id: 207447241

PH-EPÄTASAPAINO

 • pH-ongelmia voivat aiheuttaa kasvualustan, veden ja ravinteiden epätasapainotilat.
 • pH-epätasapaino voi vaikuttaa huomattavasti kasvisi terveyteen ja aiheuttaa myös monia muita ongelmia, kuten ravinnelukon, puutostiloja ja muuta.
 • Jos pH-ongelmat jätetään hoitamatta, haittaavat ne huomattavasti kasvisi kasvua ja heikentävät sekä satosi kokoa että laatua.

RAVINNEPALO

 • Ravinnepalo aiheutuu yleensä liikalannoittamisesta tai ravinteiden kertymisestä kasvualustaan.
 • Tällöin kasvit kehittävät tummanvihreitä lehtiä, joiden kärjet ovat melkein neonvihreitä taipuen lähes 90° ylöspäin. Oksat ja varret ovat syvän punaisen, purppuran tai violetin värisiä.
 • Kukkivat kasvit kehittävät keltaisia verhiöitä ja sokerilehtiä ennen nopeaa kuolemaansa.
 • Tyypillisesti ravinnepaloa hoidetaan huuhtelemalla juuristoa pH-neutraalilla vedellä vähintään viikon ajan ennen kuin lannoitetta aletaan jälleen lisätä pikku hiljaa.
 • Ppm:n ja EC:n mittaaminen voi auttaa välttämään ravinnepalon.

RAVINNEPALO

RAVINNELUKKO

Ravinnelukko aiheutuu pH-epätasapainosta tai ravinteiden kerääntymisestä kasvin juuriin. Se estää juuria ottamasta saatavilla olevia ravinteita. Ravinnelukko johtaa ravinteiden puutostiloihin, jotka voivat aiheuttaa lehtien kellertämistä, palaneita lehtien kärkiä, epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia lehtiä sekä ruskeita pisteitä. Oireet vaihtelevat riippuen ravinteista, joiden puutoksista kasvisi kärsii. Tyypillisesti ongelmat voidaan hoitaa huuhtelun, pH-tarkastusten ja ravinnesuhteiden säätöjen avulla.

YLILANNOITTAMINEN

Kasvien ylilannoittaminen kemiallisilla lannoitteilla ja kasvuntehostajilla voi "polttaa kasvisi". Kemiallisten lannoitteiden väkevät pitoisuudet tarkoittavat sitä, että aloittelevat kasvattajat voivat helposti päätyä ylilannoittamaan kasvejaan. Ylilannoittamisen tunnusmerkkejä ovat kuivat, palaneen näköiset lehdet keltaisilla tai ruskeilla värimuutoksilla sekä lehtien palaneet reunat ja ylöspäin taipuneet kärjet. Tietämättömät kasvattajat päätyvät usein ostamaan vain enemmän lisäravinteita yrityksenään korjata olemassa olevia ravinneongelmia, mistä on kuitenkin pelkkää haittaa. Ylilannoitustila täytyy korjata nopeasti juurihuuhtelulla, pH:n tasapainottamisella ja uudella lannoitusaikataululla.

YLILANNOITTAMINEN

RAVINTEIDEN PUUTOSTILAT

 • Ravinteiden puutostilat voivat aiheutua liian vähäisestä lannoittamisesta tai ravinnelukosta.
 • Puutokset typen, fosforin, kaliumin tai toissijaisten ravinteiden saannissa voivat aiheuttaa oireita, kuten lehtien kuivumista, keltaisia tai ruskeita lehtiä sekä poikkeavan värisiä varsia.
 • Ravinteiden puutostiloja hoidetaan lisäämällä olemassa olevien ravinteiden määrää tai uusia ravinteita tai korjaamalla ensin ravinnelukko.
Browse Deficiencies
 
Browse Deficiencies
 
 
Browse Deficiencies
 
 

LUONNONMUKAISET VS KEMIALLISET LANNOITTEET KANNABIKSELLE

Me RQS:llä kannustamme aina käyttämään mieluummin luonnonmukaisia ravinteita kemiallisten lannoitteiden sijaan. Toisin kuin synteettiset ravinteet, vapautuvat luonnonmukaiset versiot maaperään ja imeytyvät kasveihin huomattavasti hitaammin. Tämä pienentää huomattavasti ravinnepalon ja muiden lannoittamiseen liittyvien ongelmien riskiä.

Luonnonmukaiset ravinteet edistävät myös itse maaperän hyvinvointia, tukien monipuolista mikro-organismien ekosysteemin kehittymistä. Tämä ekosysteemi suojaa kasvejasi toimien niiden kanssa yhteistyössä.

Luonnonmukaisen maaperän laatu paranee myös ajan mittaan, mikä tekee siitä ideaalin vaihtoehdon ulkokasvattajille.

Se tosiasia, etteivät luonnonmukaiset ravinteet saa aikaan myrkyllistä valumaa, vähentää myös sitä vaikutusta, joka sadollasi on ympäristöön.

Vaikka kannatammekin luonnonmukaisuutta täällä RQS:llä, ymmärrämme toki, että kemiallisissa lannoitteissa on myös omat puolensa. Ennen kaikkea ne imeytyvät huomattavasti nopeammin, mikä tarkoittaa sitä, että ne sopivat paremmin tilanteisiin, joissa tehokkuus on kaikki kaikessa (kuten esimerkiksi puutostiloja korjatessa).

Se tosiasia, että synteettiset lannoitteet on huolella valmistettu sisältämään tarkkoja suhdelukuja ravinteista tarkoittaa myös sitä, että kasvattajalla on huomattavasti enemmän hallintaa siitä, mitä hänen kasvinsa "syö" ja millaisina annoksina.

LUONNONMUKAISTEN RAVINTEIDEN EDUT

 • Vähemmän vaikutusta ympäristöön
 • Tehostaa maaperän laatua ja hyvinvointia
 • Ympäristöystävällisempi kuin kemiallinen lannoite
 • Parempi lopputuotteen maku (joidenkin mukaan).

SYNTEETTISEN LANNOITTEEN EDUT

 • Imeytyy nopeammin
 • Ravinnesuhteet ovat tarkasti valikoidut (enemmän hallintaa)
 • Helpommin saatavilla.

YHTEENVETO KANNABIKSEN RAVINTEISTA

Oikeanlaisten geenien, tarpeellisen ravinne- ja vesimäärän sekä runsaan valaistuksen kanssa olet hyvää vauhtia matkalla kohti erinomaista kannabissatoa. Muista, että kenties merkittävin etu arsenaalissasi on kokemuksesi, joten jatka taitojesi hiomista ja palkinnoistasi nauttimista.

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias

Kasvatusopas Aihehaku

eKomi silver seal
4.7/5
perustuen 37800 arvosteluun