Kannabiksen kasvatusopas Royal Queen Seedsiltä


By Luke Sumpter

Ravinnepuutokset: kuinka ehkäistä ja korjata ne.


Aivan kuten me, myös kannabiskasvit tarvitsevat monipuolista ja terveellistä ravintoa selvitäkseen ja kukoistaakseen. Ne tarvitsevat juuri oikean määrän ravinteita ylläpitääkseen tärkeitä elintoimintojaan. Jos yksikin palapelin palanen uupuu, vaikuttaa se satoon ja hidastaa kasvuvauhtia.

Onneksi kannabiskasvi on melkoisen hyvä viestittämään tarpeistaan. Jos ravinnepuutos iskee, lähettää se usein signaalin lakastuen, muuttaen väritystään tai käpertäen lehtiään tarkoituksenaan ilmoittaa kasvattajalleen, mitä se tarvitsee.

Ennen kuin siirrymme keskustelemaan siitä, kuinka ehkäistä ja hoitaa kutakin ravinnepuutosta, on muutama asia, jotka tulee käydä läpi.

Video id: 207447241

Makro- vs. mikroravinteet

Makroravinteet ovat mineraaleja, joita kannabiskasvit tarvitsevat suurina määrinä. Näihin lukeutuvat typpi, fosfori ja kalium. Aivan kuten rasvat, hiilihydraatit ja proteiinit toimivat ihmisen ruokavalion kulmakivinä, tarvitsee kannabis tiettyjä tärkeitä mineraaleja suurina pitoisuuksina voidakseen suorittaa elintärkeitä toimintoja.

Mikroravinteet ovat mineraaleja ja ainesosia, joita tarvitaan huomattavasti pienempiä määriä. Siitä huolimatta ne ovat aivan yhtä tärkeitä kasvin terveyden kannalta. Näihin kuuluvat muun muassa rauta, sinkki, rikki ja boori. Ne ovat kuin ihmisruokavalion mineraalit ja vitamiinit. Emme tarvitse niitä paljoa, mutta jos emme saa niitä lainkaan, ei kestä kauaakaan, kunnes alamme voimaan huonosti.

Liikkuvat vs. liikkumattomat ravinteet

Kun kasvattaja tietää eron liikkuvien ja paikallaan pysyvien ravinteiden välillä, kykenee hän määrittämään puutostiloja entistä tarkemmin.

Liikkuvat ravinteet ovat mineraaleja, joita voidaan kuljettaa pitkin kasvia alueille, jotka tarvitsevat niitä eniten. Esimerkiksi vanhempiin aurinkolehtiin varastoitunutta fosforia voidaan ohjata uuteen kasvustoon puutostilan sattuessa. Tästä syystä liikkuvan ravinteen puutoksen huomaa ensin vanhemmassa kasvustossa.

Liikkumattomat ravinteet pysyvät lukittautuneina paikoilleen, eivätkä kasvit kykene siirtämään niitä paikasta toiseen. Jos kasvi alkaa kärsiä esimerkiksi sinkin puutoksesta, näkyy tämä ensin uudemmassa kasvustossa, sillä kasvi ei kykene sijoittamaan mineraalivarantojaan uudelleen.

Liikkuvat vs. liikkumattomat ravinteet
ALKUAINE (kemiallinen merkki) LIIKKUVUUS KASVISSA RAVINNEPUUTOS
Typpi
(N)
Liikkuva Vanhat lehdet
Fosfori
(P)
Liikkuva Vanhat lehdet
Kalium
(K)
Liikkuva Vanhat lehdet
Kalsium
(Ca)
Liikkumaton Uudet lehdet
Rikki
(S)
Liikkumaton Uudet lehdet
Magnesium
(Mg)
Liikkuva Vanhat lehdet
Rauta
(Fe)
Liikkumaton Uudet lehdet
Mangaani
(Mn)
Liikkumaton Uudet lehdet
Boori
(B)
Liikkumaton Uudet lehdet
Molybdeeni
(Mo)
Liikkumaton Uudet lehdet
Sinkki
(Zn)
Liikkumaton Uudet lehdet

PH:lla on merkitystä

Kasvatusalustasi kykenee säilyttämään kaikkia kasvisi tarvitsemia ravinteita, mutta kasvisi ei pääse käyttämään niitä, jos pH-tasapaino ei ole kunnossa. Kannabiskasvit kukoistavat mullassa, jonka pH-arvo on 6,0:n ja 6,5:n välillä. Jos luku on yhtään alhaisempi tai korkeampi, on kasvin juurilla vaikeuksia ottaa tärkeitä ravinteita maaperästä. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä ravinnelukko. Rutiininomaiset huuhtelut voivat estää tätä tapahtumasta. Pidä silmällä mullan arvoja käyttämällä pH-mittaria. Voit myös muuttaa kasvatusalustasi pH:ta käyttämällä näitä tekniikoita.

Luonnonmukaisuus kunniaan

Edistysaskeleet maaperätieteessä ovat osoittaneet, että ritosfääri (juurialue) pursuaa elämää. Alueella työskentelee kompleksi mikro-organismien verkosto yhteistyössä juuriston kanssa. Maaperä tarvitsee optimaalisen bakteerien ja sienten tasapainon kyetäkseen hajottamaan orgaanista ainesta ja vapauttamaan ravinteita kasvien käytettäväksi.

Keskittyminen kompostointiin ja elävän maaperän rakentamiseen tarjoaa pitkäaikaisen ravinnepuutosten ehkäisykeinon ja tukee ritosfäärin biodiversiteetin kukoistusta. Tällainen hyödyllinen elävä aines saa sadot kasvamaan entistä suuremmiksi.

Kasvattajat voivat myös ryhtyä suorempiin toimiin lyhyellä tähtäimellä. Lehtisumutus voi toimia pikaratkaisuna, kun kasvit ovat vailla joitain ravinteita. Tällainen menetelmä ohittaa juuriston ja ravinteet imeytyvät suoraan lehtien kautta.

Kuinka ehkäistä ja ratkaista ravinnepuutokset

Alla on lista keskeisistä ravinnepuutoksista, joista kasvisi saattaa kärsiä, sekä ohjeet niiden ehkäisyyn ja hoitamiseen.

Typpi

Liikkuva makroravinne typpi on merkittävässä osassa fotosynteesiä ja elintärkeiden kasviproteiinien muodostusta. Typin puutos voi johtaa vanhempien lehtien kellastumiseen ja putoamiseen, lopulta tapahtuvaan koko kasvin värin muuttumiseen ja pienempiin satoihin.

Typpi
Ehkäisy
 • Pidä pH optimaalisella vaihteluvälillä (6,0–6,5).
 • Aloita runsaasti ravinteita sisältävällä multaseoksella.
 • Ala kompostoida varmistaaksesi ravinnepitoiset kasvatusalustat tulevaisuudessa.
 • Mykorritsa liitetään typpiarvoja parantaviin bakteereihin. Lisää sienijuurta multaasi boostataksesi typpitasoja.
Korjaustoimenpiteet
 • Suurin osa orgaanisista lannoitteista sisältää tarpeeksi typpeä puutoksen korjaamiseksi: kokeile kalajauhoa, lantaa, sinimailasta tai höyhenjauhoa.
 • Säädä pH:ta tarpeen mukaan.
 • Käytä kompostiteetä lehtisumutteena pikaratkaisuksi.
 • Lisää typen määrää kompostissasi käyttäen ruoantähteitä, vasta leikattuja oksia tai nurmikonleikkuujätettä.

Fosfori

Myös fosfori toimii kannabiskasvin makroravinteena. Se on liikkuva ravinne, joten kasvit voivat ohjata mineraalivarantoja alueille, jotka kaipaavat sitä eniten. Fosforilla on merkittävä osa foto- ja proteiinisynteesissä ja se on lisäksi yksi DNA:n ensiarvoisen tärkeistä rakenneosista. Fosforin puutos voi näyttäytyä punaisina/violetteina varsina, lehtien ruskeina pilkkuina ja lehtien kuivuutena.

Fosfori
Ehkäisy
 • Käytä multaa, joka sisältää runsaasti orgaanista materiaalia.
 • Lisää imeytymisastetta käyttämällä hyvin ilmastettua multaa.
 • Käytä mykorritsaa maaperässä parantaaksesi fosforin ottamista. Nämä mikrobit auttavat muuttamaan liukenemattomia fosfaatteja käyttökelpoisiksi molekyyleiksi.
 • Lisää enemmän lantaa kompostiisi.
Korjaustoimenpiteet
 • Kohota pH:si spektrin yläpäähän. Tällöin kasvisi kykenee helpommin ottamaan fosforia maaperästä.
 • Lisää matojen ulostetta ja kalajauhoa maaperääsi.
 • Levitä maaperään orgaanista lannoitetta, joka sisältää paljon fosfaattia.
 • Saatat kastella kasvejasi liikaa. Kastele vain silloin, kun kolme ylintä senttimetriä mullasta ovat kuivia. Näin vältät sen, ettei kasvualusta tiivisty liikaa.
 • Siirrä kasvisi lämpimämpään paikkaan tai aseta projektisi ylle pressu estääksesi lämpöä karkaamasta. Kasveilla on enemmän vaikeuksia ottaa maaperästä fosforia lämpötilan ollessa alle 15 °C.

Kalium

Kalium: kolmas ja viimeinen makroravinne. Se auttaa säätelemään hiilidioksidin ottoa ja osallistuu fotosynteesiin. Liikkuva ravinne edesauttaa myös adenosiinitrifosfaatin eli ATP:n (solutason energiayksikkö) tuotantoa. Kaliumin puutostila ilmenee ruskeina ja keltaisina lehtien kärkinä ja reunoina, kipristyneinä lehtinä ja venymisenä.

Kalium
Ehkäisy
 • Noudata varovaisuutta lannoitteita käyttäessäsi. Kasvisi liian usein tapahtuva lannoittaminen voi saada suolan kertymään ja häiritsemään kaliumin ottoa.
 • Vahvista kompostiasi lehtipuun tuhkalla ja rakkoleväjauheella.
 • Älä ylikastele.
Korjaustoimenpiteet
 • Huuhtele kasvualusta.
 • Mittaa pH-arvo ja säädä se oikeaksi korjataksesi mahdollisen ravinnelukon.
 • Lisää maaperään kananlantaa.
 • Käytä orgaanista merilevää lehtisumutteena.

Kalsium

Tämä liikkumaton ja kasvin terveyden kannalta elintärkeä mikroravinne auttaa pitämään kasvin soluseiniä kasassa. Kalsiumin puutos voi saada aikaan sen, että uusi kasvusto, juurikärjet ja nuoret lehdet, muodostuvat vääränlaisiksi ja vääntyvät.

Kalsium
Ehkäisy
 • Lisää dolomiittistä kalkkia tai puutarhakalkkia kasvualustaan.
 • 6,2:n pH-arvo tarjoaa parhaan ympäristön kalsiumin ottoon.
 • Lisää paljon kananmunankuoria orgaaniseen kompostiisi.
 • Perusta matofarmi! Matojen ulosteet sisältävät paljon ravinteita, mukaan lukien kalsiumia.
Korjaustoimenpiteet
 • Levitä kasvulaustalle kalsiumia ja magnesiumia sisältävää lisäravinnetta.
 • Kohota tai laske pH-arvoa lähelle lukemaa 6,2.
 • Lisää yksi teelusikallinen sammutettua kalkkia 4 litraan vettä ja käytä liuosta kasviesi kasteluun.

Rikki

Vaikka tätä tärkeää liikkumatonta ravinnetta tarvitaankin hyvin pieninä pitoisuuksina, osallistuu se silti elintärkeiden entsyymien ja proteiinien muodostukseen. Rikin puutos johtaa uuden kasvuston kellastumiseen ja lehtien alapintojen värjäytymiseen.

Rikki
Ehkäisy
 • Edistä kompostisi toimintaa lannalla.
 • Sienet ja bakteerit ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa rikin vapauttamisessa maaperään. Käytä tekniikoita, kuten suorakylvöä tehostaaksesi niiden toimintaa, ja jos kasvatat ruukuissa, lisää niihin mykorritsaa.
Korjaustoimenpiteet
 • Epsom-suola sisältää runsaasti rikkiä. Lisää 1–2 teelusikallista epsom-suolaa noin 4 litraan vettä ja levitä maaperään, kunnes oireet häviävät.
 • Säädä pH tarvittaessa optimaaliselle tasolle.

Magnesium

Fotosynteesi ei olisi ilman tätä liikkuvaa mikroravinnetta mahdollista. Mineraali sijaitsee klorofyllimolekyylin keskellä ja mahdollistaa valon imeytymisen. Magnesiumin puutos johtaa vähäisempään kasvuun, eikä kasvin ulkonäkökään mairittele. Lehdet kellastuvat, kuivuvat ja muuttuvat lopulta ruskeiksi.

Magnesium
Ehkäisy
 • Lisää dolomiittistä kalkkia kasvualustaan.
 • Käytä runsaasti lantaa sisältävää kompostia.
 • Ylläpidä hyvää pH-tasapainoa.
Korjaustoimenpiteet
 • Huuhtele maaperää vedellä, jonka pH on 6,0, jos mullan pH ei ole tasapainossa.
 • Epsom-suola sisältää myös magnesiumia. Lisää 1–2 teelusikallista epsom-suolaa noin 4 litraan vettä ja käytä liuosta, kunnes oireet katoavat.

Rauta

Rauta on elintärkeässä osassa klorofyllin muodostumista. Tämä alkuaine muodostaa myös osan useista entsyymeistä ja joistain tärkeistä pigmenteistä. Yleisesti ottaen tämä liikkumaton mikroravinne auttaa kasveja suorittamaan aineenvaihdunta- ja energianmuodostusprosesseja. Jos kasvisi kärsii raudan puutteesta, huomaat uuden kasvuston kasvin yläosassa värjäytyvän kirkkaan keltaiseksi.

Rauta
Ehkäisy
 • Auta kasvejasi imemään maaperästä jo siinä olemassa olevaa rautaa lisäämällä mukaan mykorritsaa. Nämä yhteisvaikutteiset organismit auttavat kuljettamaan alkuainetta juuristoon ja sen myötä itse kasviin.
 • Testaa maaperäsi pH-arvo sulkeaksesi pois ravinnelukon mahdollisuuden.
 • Lisää kananlantaa, ruoantähteitä ja merilevää kompostiisi.
Korjaustoimenpiteet
 • Etsi juuri oikea pH-arvo.
 • Huuhtele kasvualustaa ja lisää myöhemmin rautalisäravinnetta.
 • Käytä pieniä määriä typpilannoitetta alentaaksesi pH:ta ja helpottaaksesi raudan imeytymistä.

Mangaani

Mangaani ei saa paljoa huomiota kannabiskasvatuksen maailmassa. Tämä liikkumaton mikroravinne on kuitenkin ensiarvoisen tärkeässä osassa kannabiksen fysiologiaa. Se edistää fotosynteesiä, soluhengitystä, typen assimilaatiota sekä juurisolujen venymää ja suojelee juuria huonoilta mikrobeilta.
Manganeesin puutos näyttäytyy vaaleanvihreänä värityksenä uuden kasvuston tyven lähellä. Lopulta tämä laajenee kärkiin ja myös ruskeita pisteitä alkaa ilmaantua.

Mangaani
Ehkäisy
 • Epätasapainossa oleva pH vahvistaa usein mangaanin puutosta. Mittaa säännöllisesti maaperäsi pH ja pidä se optimaalisen vaihteluvälin sisällä varmistaaksesi, että kasvisi pääsevät käsiksi tähän mineraaliin.
 • Valmista mangaanipitoista kompostia lisäämällä siihen ananasta, tomaatteja, karpaloita ja porkkanoita.
Korjaustoimenpiteet
 • Huuhtele kasvatusastiasi.
 • Karsi kaikki mangaanin puutoksesta kärsinyt kasvusto, joka ei palaudu.
 • Tarjoa latvustolle merilevälehtisumutetta.

Boori

Boori toimii yhteistyössä kalsiumin kanssa eheyttäen kasvin soluseiniä ja auttaen solunjakautumisessa. Kasvattajat pitävät tästä liikkumattomasta ravinteesta, sillä se edesauttaa pölytysprosessia. Boorin vähyys johtaa puutosoireisiin, kuten nestejännityksen puutteeseen, alentuneeseen hedelmällisyyteen, huonoon vegetatiiviseen kasvuun ja meristeemin eliminoitumiseen. Uusi kasvusto vääntyy, sokerilehdet lakastuvat ja lehtiin ilmestyy kellertävän ruskeita värimuutoksia.

Boori
Ehkäisy
 • Älä anna kasvien kuivua usein.
 • Vältä ravinnelukkoa varomalla ylilannoittamista.
 • Älä anna kosteustason pudota 25 %:n alle.
 • Käytä hyvin vettä läpäisevää ja ilmastettua multaa.
 • Lisää kompostiisi runsaasti omenoita, banaaneja, parsakaalia ja kikherneitä.
Korjaustoimenpiteet
 • Huuhtele kasvualustaa ja tähtää ideaaliin pH-arvoon.
 • Sekoita teelusikallinen boorihappoa 4 litraan vettä ja levitä boorin puutoksesta kärsiville kasveille.

Molybdeeni

Molybdeeni on yksi vähemmän tunnetuista ravinteista. Se osallistuu kahden sellaisen ensiarvoisen tärkeän entsyymin muodostamiseen, jotka muuttavat nitraatin nitriitiksi ja sitten ammoniakiksi. Kasvit käyttävät ammoniakkia valmistaakseen aminohappoja, joista tulee lopulta proteiineja. Jos kasvisi kärsii molybdeenin puutteesta, alkaa sen uuden kasvuston reunoilla näkyä punaisia ja vaaleanpunaisia värimuutoksia. Myös lehdet alkavat kellastua ja niihin tulee pilkkuja. Molybdeenin puute on onneksi melko harvinainen.

Molybdeeni
Ehkäisy
 • Pidä pH välillä 6,0–6,5.
 • Aloita kasvatusprojektisi käyttämällä hyvälaatuista, elävää kompostia.
 • Lisää kompostiisi aika ajoin papuja, herneitä, jyviä ja paahtamattomia pähkinöitä.
Korjaustoimenpiteet
 • Huuhtele ja säädä pH-arvo kuntoon.
 • Suihkuta molybdeenin puutoksesta kärsiviä kasveja merilevälehtisumutteella.
 • Kastele kasvejasi madonlantaa sisältävällä kompostiteellä.

Sinkki

Kasvit eivät tarvitse paljoakaan sinkkiä, mutta jos ne eivät saa sitä lainkaan, ne sairastuvat. Sinkki muodostaa osia proteiineista, solukosta ja kasvuhormoneista. Liikkumaton mikroravinne säätelee myös entsyymien toimintaa ja tasapainottaa DNA:ta ja RNA:ta. Mitä tapahtuu, jos kasvi ei saa tarpeeksi sinkkiä? Puutosoireet ilmenevät hidastuneena uutena kasvustona, pienempinä nivelten välisinä etäisyyksinä sekä kipristyneinä ja kellastuneina lehtinä. Lopulta uusissa lehdissä alkaa myös näkyä kellastumista ja ruosteen värisiä kärkiä.

Sinkki
Ehkäisy
 • Liian emäksinen pH-arvo on useimpien sinkkipuutosten takana. Ylläpidä kunnollista pH-arvoa.
 • Boostaa kompostisi sinkkitasoja käyttämällä kurpitsasta yli jääneitä osia.
 • Hyvillä mikrobeilla on merkittävä tehtävä sinkin otossa – lisää siis hyödyllisiä sieniä kasvatusalustaasi.
Korjaustoimenpiteet
 • Laske emäksinen pH ideaalille alueelle.
 • Lopeta liiallinen kastelu.
 • Käytä kala- tai merilevälehtisumutetta boostataksesi sinkkitasoja nopeasti.

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7/5
perustuen 37837 arvosteluun