Kannabiksen kasvatusopas Royal Queen Seedsiltä

By Steven Voser Reviewed by: Gloria Payá

Aihe voi tuntua hankalalta, mutta pH-arvon merkitys terveiden kasvien kannalta on kenties tärkein kasvatusprojektin yksityiskohdista. Tämä artikkeli perehtyy syvällisesti kasvualustan pH-arvoon ja kaikkeen aiheeseen liittyvään, jotta osaat huomioida oikeat asiat satosi hyvinvointia ajatellen.


MITÄ TARKOITETAAN MULLAN PH:LLA?

pH-arvoa käytetään aineiden happamuuden tai emäksisyyden mittarina. Arvon skaala sijoittuu välille 1–14, jossa taulukon keskelle sijoittuva 7 tarkoittaa neutraalia (ollen esimerkiksi puhtaan veden pH). Tämän arvon jäädessä alle 7 aine luetaan happamaksi (kuten viinietikka tai sitruuna) ja yli 7 taas emäksiseksi (esimerkiksi saippua, lipeä ja ammoniakki).

Tieteellisemmin ilmaistuna pH-arvo määrittyy vetyatomien pitoisuutena, esimerkiksi kasvillesi antamassa kasteluvedessä. Kyseessä on logaritminen asteikko 10 kertoimella, eli esimerkiksi 6 pH-arvon omaava kasteluvesi on kymmenen kertaa puhdasta pH:n 7 omaavaa vettä happamampaa.

Alta löydät taulukon, jossa on lueteltu tuttujen asioiden pH-arvoja.

1.0 - Akkuhappo
2.0 - Sitruunamehu ja viinietikka
3.0 - Appelsiinimehu ja virvoitusjuomat
4.0 - Tomaattimehu
5.0 - Musta kahvi ja banaanit 
6.0 - Virtsa ja maito 
7.0 - Puhdas vesi
(ei kraana- tai pullovesi, näiden arvot voivat vaihdella)
8.0 - Merivesi ja kananmuna 
9.0 - Ruokasooda
10.0 - Magnesiumhydroksidi ja Utahin Ison Suolajärven vesi

MIKSI PH ON NIIN TÄRKEÄÄ KANNABIKSEN KASVATUKSESSA?

Nyt tiedät mitä pH:lla tarkoitetaan, mutta miten kasvatusalustan pH vaikuttaa kasvien kasvuun ja terveyteen?

Kuten tiedämme, tarvitsevat kasvit ravinteita kasvaakseen terveellä tavalla. Ne tarvitsevat kolmea makroravinnetta, typpeä, fosforia ja kaliumin, sekä mikroravinteita ja mineraaleja, kuten esimerkiksi kalsiumia, magnesiumia, rautaa, kuparia ja monia muita. Jos kasvi ei saa näitä ravinteita, on seurauksena puutostila, kasvun häiriintyminen ja muita vakavia ongelmia.

Kannabiksen kanssa pH:n mahdolliset ongelmat liittyvät siihen, että kasvi voi hyödyntää ravinteita vain hyvin pienen pH-alueen sisällä. Mullassa kasvatettaessa tämä alue on noin 6–7.

Jos pH vaeltaa tämän ulkopuolelle, ei kasvi saa tarvitsemiaan ravinteita, vaikka niitä tarjolla olisikin. Tällöin seurauksena on puutostiloja “ravinnelukoksi” kutsutun ilmiön kautta.

Luonnossa kannabiksen kasvupaikkojen maaperä on yleensä lievästi kallellaan happamaan. Tästä syystä myös kotona kasvatettu kannabis suosii kevyesti hapanta kasvualustaa. Kasvatustapa määrittää kuitenkin myös haluttua pH-arvoa, sillä vesiviljelyssä tai ilman multaa tapahtuvassa kasvatuksessa pH-arvon tulee olla vielä matalampi kuin multakasvatuksessa.

Video id: 484379208

TERVEEN PH-ARVON HYÖDYT

Sopivalle tasolla säädetyn ja siellä pidetyn pH-arvon hyödyt ovat kiistattomat; kasvisi ovat terveempiä, niiden kasvu on elinvoimaisempaa ja lopputuloksena näistä on suurempi sato. Oikea pH varmistaa myös sen, että lannoitteisiin käyttämäsi rahat päätyvät kasvien käyttöön.

Kasvualustan pH:n tarkistaminen tasaisin väliajoin auttaa pitämään huolen siitä, että kasvualustan ravinteet ovat kannabiksen hyödynnettävissä. Se mahdollistaa myös pikaisen intervention pH:n heitellessä, joka puolestaan mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden suorittamisen ajoissa ja minimoi puutostilojen riskin kasvatusprojektin myöhemmissä vaiheissa.

PH-EPÄTASAPAINON AIHEUTTAMAT ONGELMAT

Kasvualustan väärä pH on yleisimpiä syitä ravinteiden puutostiloihin kannabiksella. Kuten aiemmin jo kerroimme, ovat tietyt ravinteet kannabiksen käytettävissä vain tietyn pienen happamuusalueen sisällä, joten jos happamuus ylittää tai alittaa tämän sopivan alueen, eivät ravinteet päädy kannabiksen käyttöön ja tuloksena on puutostila.

RAVINNELUKON YMMÄRTÄMINEN JA EHKÄISEMINEN

Ravinnelukko on ilmiö, jossa kannabiskasvi ei kykene käyttämään sille annettavia ravinteita. Ravinnelukon yleisimpiä syitä on väärä pH-arvo, mutta se voi olla seurausta myös liian suuresta juuriston alueelle kertyneestä suolamäärästä. Tämä ilmiö on seurausta mineraalilannoitteiden käytöstä, sillä niissä on yleensä korkea suolasisältö.

OPTIMAALINEN PH-ARVO KANNABIKSEN KASVATUKSEEN

Kannabiksen optimaalinen pH-arvo on hyvin rajattu, mutta onko tuon haarukan sisällä joku tietty arvo, johon kannabista kasvattajan kannattaisi tähdätä? Entä vaikuttaako kasvatustyyli tavoiteltavaan arvoon? Tutkikaamme asiaa tarkemmin näihin kysymyksiin vastaamiseksi.

  • MULLAN PH-TAULUKKO: 6,0–7,0

Mullassa kasvatettaessa juurialueen optimaalinen pH-arvo asettuu välillä 6–7. Absoluuttisen parasta arvoa ei kuitenkaan ole olemassa, vaan sen sijaan olisi suotavaa, että pH-arvo liikkuisi luonnostaan edestakaisin tuon haarukan sisällä optimaalisen ravinteidenoton takaamiseksi.

Kasteluveden happamuutta säätäessäsi pyri siis tähtäämään hieman erilaisiin arvoihin eri kastelukerroilla. Voit esimerkiksi tänään säätää kasteluvesi-ravinneseoksen arvoksi 6,2 ja seuraavalla kerralla 6,6. Kuuden ja seitsemän välillä liikuttaessa ei ongelmia pitäisi tulla. Multa on kasvatusalustana myös armollinen virheille mitä pH-arvoon tulee, mutta sekään ei anna anteeksi mitä tahansa mokaa.

Jos valitsemasi tyyli on luomukasvatus – eli et anna kasveillesi mineraalilannoitteita – ei pH ole samaan tapaan ongelmallinen. Lannoitteilla täydennetty tai kompostoitu, orgaanista materiaalia sisältävä multa asuttaa sisällään mikro-organismeja, joiden hajotustyön myötävaikutuksella ravinteet ovat helpommin kasvin hyödynnettävässä muodossa. Jos käytössä on tyypillinen kaupallinen kannabismulta ja mineraalilannoitteet, ei pH:n säätämistä sovi unohtaa.

The Best pH for Growing Cannabis
  • KASVATA LUOMUA JA UNOHDA PH:N MITTAUS

Me Royal Queen Seedsillä liputamme luomukasvatuksen puolesta. Syy ei ole ainoastaan huomattavasti parempi lopputulos, sillä luomuravinteita käytettäessä joitakin potentiaalisia sudenkuoppia jää matkan varrelta pois – ja näin on asianlaita myös pH-tasapainon kanssa.

Kemiallisten lannoitteiden käyttö voi kuulostaa helpolta, mutta nestemäisten mineraaliravinteiden käyttö vaatii itseasiassa aikaa ja harjoitusta sujuakseen ongelmitta. Luomuravinteet sen sijaan tukevat kasviesi terveyttä luonnollisella tavalla edistäen kasvualustaan tervettä mikrobipopulaatiota.

Luonnonmukaiset lannoitteet kuten kompostit, madonlanta ja luujauho luovat edellytykset hyödyllisten bakteerien ja sienten menestykselle, jotka pitävät taloksi asetuttuaan ympäristön optimaalisena kannabikselle. Tämän myötä sinun ei tarvitse vahtia mullan pH:ta yhtä tarkasti kuin muuten olisi tarpeen.

  • VESIVILJELYN JA MULLATTOMAN VILJELYN TAULUKKO: 5,5–6,5

Vesiviljelyssä ja ilman multaa viljeltäessä pH:n tulee olla vielä matalampi. Ilman multaa viljeltäessä, esimerkiksi kookoskuitua käytettäessä, juurialueen optimaalinen pH on noin 5,5–6,5, ja sama pätee myös vesiviljelyyn.

Myös näiden menetelmien kanssa on tärkeää antaa happamuuden vaeltaa ylös ja alas optimaalisella alueella, sillä eri ravinteet liukenevat parhaiten erilaisissa happamuusoloissa. Vesiviljelyssä esimerkiksi kalsium ja magnesium liukenevat parhaiten noin kuuden paikkeilla, mutta muiden ravinteiden, kuten esimerkiksi mangaanin, optimaalinen alue on hieman alempana.

Tämän vaihtelun ei tosin pitäisi olla suurikaan ongelma, sillä happamuus vaihtelee vesiviljelyssä luonnostaan kasteluiden välillä ja kasvien käyttäessä liuenneita ravinteita. Voit siis vain säätää happamuuden mainitulle optimialueelle 5,5–6,5 ja anna luonnon hoitaa loput.

Kookoskuidussa, perliitissä tai vesiviljelyssä kasvattavan vastuulla on varmistua siitä, että juuret saavat riittävän ravinnemäärän kasteluveden mukana, mikä tekee pH:n heittelystä huomattavasti vaarallisempaa kuin luontaisia puskuriominaisuuksia omaavan mullan kanssa. Näiden kasvatustapojen kasvualusta on inertti, eli sen tehtävä on vain tarjota riittävä tuki juurille. Lannoitteita annosteltaessa sinun tulee siis olla varovainen, ettei kasvisi saa yliannostusta.

The Best pH for Growing Cannabis

MITEN TESTATA KANNABISMULLAN PH-ARVO

Happamuuden säätö tarkoittaa veden ja ravinneliuosten pH:n mittaamista ja säätöä sopivaksi. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta on itseasiassa sangen simppeli toimenpide.

Happamuuden määrittäminen ei onnistu ilman apuvälineitä, joten tarvitset joko digitaalisen pH-mittarin tai tippoihin perustuvan pH-mittauskitin. Digitaalinen mittari koetaan helpoksi, koska ne ovat tarkkoja ja helposti luettavissa. Tippoihin perustuva menetelmä taas on erittäin yksinkertainen eikä vaadi kalibrointia mittarin tapaan. Molemmilla tavoilla on vannoutuneet kannattajansa, joten testaa vaikka molempia ja valitse itsellesi sopiva tapa.

KANNABIS JA PH – USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Puretaanpa seuraavaksi hieman yleisimpiä kannabikseen ja pH-arvoon liittyviä kysymyksiä. Voit palata näiden pariin, mikäli toteat seuraavan kasvatusprojektin aikana törmänneesi pH-ongelmaan.

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA: PH

K: Tulisiko minun testata kasteluveden pH ennen vai jälkeen ravinteiden lisäämistä?

V: Mittaa pH aina vasta siinä vaiheessa, kun kaikki ravinteet ja lisäaineet on sekoitettu liuokseen, sillä kaikki ne vaikuttavat happamuuteen. Kun liuos on valmis, varmista sen pH:n sopivuus mittaamalla.

Vesiviljelyssä vesisäiliön pH tulisi mitata vasta muutaman minuutin kuluttua ravinteiden sekoittamisesta, jotta lukema ehtii tasaantua ja saat realistisen kuvan happamuudesta.¨

K: Tarvitseeko minun mitata kastelun valumaveden pH?

V: Kyllä. Mittaa aina valumaveden pH, sillä se on paras tapa saada kuva kasvatusalustan pH:sta

K: Kuinka tarkka minun täytyy olla pH:n suhteen kannabista kasvattaessani?

V: Ei ole syytä stressata, jos ravinneliuoksen happamuus on silloin tällöin vähän suositeltujen raja-arvojen ulkopuolella. Sinun täytyy reagoida vain suuriin heittoihin, sillä ne voivat vaarantaa kasvien kyvyn ottaa vastaan ravinteita.

PH:N MITTAAMINEN TIPOILLA

Testikitti pH-arvon mittaamiseen sisältää tyypillisesti koeputken, pullon testausnestettä ja värikartan. Happamuuden testaaminen näiden avulla on hyvin yksinkertaista:

1. Valmista ravintoliuos tavalliseen tapaan ja sekoita se hyvin. Älä kuitenkaan vispaa niin paljon, että liuos hapettuu liikaa, sillä tämä voi vääristää testitulosta.

2. Täytä koeputki puoleenväliin liuoksella ja lisää kolme tippaa testausnestettä.

Tarkastelussa pH Ja sen Vaikutus Kannabiskasviin

3. Ravistele hellästi sekoittaaksesi testausneste ja ravinneliuos.

4. Käytä värikarttaa happamuuden tulkitsemiseen. Tarvittaessa säädä happamuutta pH:n säätelyyn tarkoitetuilla tuotteilla.

5. Toista prosessi valumavedelle. Jos tulos kertoo pH:n olevan reilusti pielessä ja vaarallisella alueella (alle 5 tai yli 7), saatat joutua säätämään kasvualustan pH:ta.

Tarkastelussa pH Ja sen Vaikutus Kannabiskasviin

PH:N MITTAAMINEN DIGITAALISELLA MITTARILLA

Digitaalisen pH-mittarin käyttö ei voisi olla helpompaa. Laitteen kalibroimisen jälkeen upota sen anturi ravinneliuokseen, valumaveteen ja multaan nähdäksesi niiden tarkan happamuusasteen.

MITEN SÄÄTÄÄ PH-ARVOA KANNABISTA KASVATETTAESSA

Jos ravinneliuoksen, mullan tai kasteluveden pH on optimaalisen alueen ulkopuolella, täytyy sinun säätää sitä viipymättä. Tätä varten on olemassa ”pH up” ja ”pH down” nesteitä, joiden avulla nostat tai lasket happamuutta tarpeen mukaan. Löydät näitä mistä vain grow shopista.

  • PH:N LASKEMINEN

Hanavesi on tyypillisesti kallellaan emäksiseen, joten normaalisti sen pH vaatii laskemista nostamisen sijaan. Tämä tapahtuu lisäämällä kaatovalmiiseen veteen tai ravinneliuokseen pieni määrä tarkoitusta varten myytävää tuotetta (pH down). Jokaisella lannoitebrändillä on oma tuotteensa tähän kategoriaan. Säädä happamuutta haluttuun suuntaan, testaa uudestaan ja säädä tarvittaessa uudestaan, kunnes saavutat halutun tason.

  • PH:N NOSTAMINEN

Tämä prosessi toimii samalla periaatteella, mutta käänteistä lopputulosta tavoitellen. Mittaa pH, lisää säätönestettä, mittaa uudestaan, kunnes pääset halutulle tasolle.

  • VAIHTOEHTOISIA TAPOJA PH:N SÄÄTÄMISEEN

Tehdasvalmisteisten tuotteiden sijaan pH:n säätäminen onnistuu mainiosti myös luonnollisilla aineilla. Lanta, komposti, madonlanta, kompostitee, männynneulaset ja puulastut voivat alentaa happamuutta hienovaraisesti ajan myötä.

Näiden avulla muutokset ovat hitaampia, mutta niissä on lisähyötynä juuriston mikrobitoimintaa edistäviä vaikutuksia, jotka auttavat huolehtimaan kasviesi terveydestä antavat suojaa patogeenejä ja tuholaisia vastaan.

Sitruunamehu ja viinietikka ovat erittäin tehokkaita keinoja alentaa pH:ta. Sinun täytyy vain laimentaa ne suuremman nestemäärän sekaan, jotteivat liian radikaalit muutokset vaurioita kasviesi juuria.

Yleisin happamuuden nostamiseen käytetty tuote mullassa on kalkki tai kalkkikivi, jota myydään jauheena, pelletteinä ja nesteytetyssä muodossa. Toinen suosittelemisen arvoinen vaihtoehto on puun tuhka, joka nostaa happamuutta asteittain ja lisää lisäksi kaliumia, kalsiumia ja muita mikroravinteita multaan.

How to Adjust pH When Growing Cannabis

KUINKA KORJATA PH-ARVOA KANNABIKSELLE (MULTA- JA VESIVILJELY)

Testaa aina mullan tai säiliön pH ennen sen säätöyrityksiä. Jos se on liian hapan, on suosituksemme lisätä hieman sitruunamehua tai viinietikkaa veden sekaan ennen kasvien kastelua (mullassa). Parhaaseen tulokseen pääsemiseksi laimenna mehu tai viinietikka lisäämällä vähintään 5–10 osaa vettä. Lisää se asteittain happamuutta joka välissä mitaten halutun lopputuloksen saavuttamiseen asti. Vesiviljelyssä suosituksemme on lisätä pieni annos (1–2 ml) pH:n alentamiseen tarkoitettu tuotetta säiliöön oikean tason saavuttamiseen asti.

Jos pH on liian alhaalla, suosittelemme nestemäisen dolomiittikalkin käyttöä mullan pH:n nostamiseen. Jos tarvitset nopeita tuloksia, voit yrittää lisätä ruokasoodaa veden sekaan, mutta suurin osa kasvattajista toteaa tämän kikan vaikutuksen liian lyhytaikaiseksi ja päätyy dolomiittikalkin käyttöön kestävämpien tulosten saamiseksi. Vesiviljelyssä suosituksemme on käyttää luonnollisia ”pH up” tuotteita happamuuden säätöön.

Tarkastelussa pH Ja sen Vaikutus Kannabiskasviin

KANNABIS JA PH – YHTEENVETO

Kasvualustan pH:n seuraaminen ja säätely on eräs tärkeimpiä tehtäviä kannabiskasvin terveyden ja satoisuuden kannalta. Jos käytät näistä keinoista eroavia oivaltavia kikkoja kannabispuutarhan happamuuden hallintaan, jätä viesti alle ja jää ideasi kanssamme!

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7/5
perustuen 37825 arvosteluun