Kannabiksen kasvatusopas Royal Queen Seedsiltä


By Luke Sumpter


Onnistuneeseen ja palkitsevaan kasvatusprojektiin vaikuttavat monet tekijät. Valaistus, ravinteet, ilmavirta ja kosteus ovat kaikki tärkeitä tekijöitä, jotka näyttelevät osaa sadon optimaalisen kasvun ja elinvoimaisuuden kannalta. Vesi on kuitenkin yksi tärkeimmistä tekijöistä kannabiskasvien pitämisessä terveinä ja vahvoina.

Kastelu ei ole aina niin yksinkertaista kuin miltä se saattaa näyttää. Monet viljelijät luulevat, että kasvien vesivaatimusten täyttäminen onnistuu vain sillä, että ne kyllästävät kasvinsa juuriston vedellä joka päivä.

Totuus on, että kasteluun liittyy paljon muutakin. Kannabiskasvien kasteleminen on tasapainoilua, joka vaatii aikaa ja kokeiluja. Liika vesi voi aiheuttaa kasveille vakavia ongelmia ja estää hapen saannin. Toisaalta liian vähäinen veden saanti voi johtaa äärimmäisen kuiviin olosuhteisiin, jolloin kannabiskasvit kärsivät janosta ja lopulta kuihtuvat.

Seuraavaksi perehdymme siihen, miten tunnistat, onko kastelu liian vähäistä vai liian voimakasta, ja miten se korjataan.

Video id: 265567364

Over and under-watering

Kasvien liikakastelu

Ylikastelu on helppo ja yleinen virhe kannabiksen kasvatuksessa, ja se johtuu todennäköisesti siitä, että kasvien uskotaan tarvitsevan jatkuvasti vettä. Siihen lankeavat usein erityisesti aloittelijat.

Itse asiassa kannabiskasvit käyttävät juuristojaan myös ilman hengittämiseen veden ottamisen lisäksi, eli jos niiden juuret ovat jatkuvasti vedessä, ne alkavat hukkua.

  1. Yksi liiallisen kastelun ensisijainen oire on lehtien roikkuminen. Kyseessä ei kuitenkaan ole samanlainen roikkuminen kuin alivalutettaessa - jolloin lehdet näyttävät kuihtuneilta. Se on itse asiassa päinvastoin. Lehdet ovat niin täynnä vettä, että niiden on pakko käpertyä itseensä. Se johtaa siihen, että niistä tulee hyvin jämäköitä.
  2. Lisäksi ylikasteltujen kasvien kasvunopeus hidastuu dramaattisesti tai se saattaa jopa pysähtyä lähes kokonaan. Tämä johtuu anaerobisista olosuhteista, jotka johtuvat juuriston hapen puutteesta.
  3. Toinen kannabiskasvin liikakastelun oire on lehtien kellastuminen. Tämä on merkki ravinneongelmasta, joka on ylikastelun sivuvaikutus.
Overwatered

Jos havaitset kasveissasi jotakin näistä oireista ja uskot, että syynä on liiallinen kastelu, on parasta harventaa kastelurytmiä. Odota, että maan pintakerros näyttää ja tuntuu kuivalta, ennen kuin kastelet uudelleen. Hyvä testi on pistää etusormi multaan rystyseen asti. Jos multa on kuiva, harkitse kastelua.

Varmista myös, että kullakin kasvilla on riittävä vedenpoisto ja että vettä ei kerry liikaa ruukkujen tai astioiden pohjalle. Ylimääräisen veden tulisi valua pois astiasta jättäen multa kosteaksi, mutta ei läpimäräksi.

Kasvien alikastelu

  1. Alikastellut kannabiskasvit näyttävät hyvin heikoilta, elottomilta ja niissä on merkkejä kuihtumisesta. Ei ole ihme, että ne alkavat näyttää tältä, kun otetaan huomioon veden elintärkeä merkitys kasvien fysiologiassa. Alikastellun kannabiksen kuihtuminen eroaa ylikastelun pulleasta käpristymisestä - vaikkakin erot voivat olla vain hienovaraisia. Lehdet ovat hauraita ja jopa paperisia. Ne näyttävät elottomilta ja ankeilta. Toinen merkki liian vähän kastellusta kannabiskasvista on erittäin kuiva kasvualusta, kuten rutikuiva multa.
  2. Alikastelu on kyse silloin, kun viljelijät eivät yksinkertaisesti täytä kasviensa vaatimuksia. Ilman riittävää vettä juuristo kuivuu, ja kasvu ja sato voivat vähentyä. Muista kastella kasvi, kun maan ylin senttimetri on kuivunut. Jos annat sen kuivua pidempään, voivat vaikutukset olla haitallisia.
  3. Yksi alikastelua aiheuttava tekijä on se, että ruukkukokoa ei ole valittu oikein tietyissä kasvuvaiheissa. Esimerkiksi pienen taimen kasvattaminen suuressa ruukussa voi vähentää kasvin mahdollisuuksia ottaa riittävästi vettä, koska pienellä juuristolla ei ole mahdollisuutta ottaa itseensä riittävästi vettä ennen kuin se valuu pois kasvin ulottuvilta.
Underwatered

Kuinka usein sinun on kasteltava kasvisi?

Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, koska siihen vaikuttavat niin monet eri muuttujat. Esimerkiksi lämpötila, ilmankosteus ja muut ympäristötekijät voivat kaikki muuttua siihen, kuinka usein vettä tarvitaan.

On kuitenkin olemassa merkkejä, jotka osoittavat, että on aika kastella kasvit uudelleen. Mulla ylimmän senttimetrin tarkastaminen on simppeli tapa tunnistaa kastelutarve. Odota, että tämä osa maaperästä on kuiva ennen kuin kastelet uudelleen, jotta vältät ylikastelun. Kun olet tehnyt näin useita kertoja, sinun pitäisi alkaa hahmottua, kuinka kauan kestää kasvualustan kuivuminen kasteluiden välillä kestää, ja voit sitten jatkossa hyödyntää tätä tietoa testaamisen sijaan.

Toinen tapa kertoa kasteluajankohdan selvittämiseen on tarkkailla kasvien lehtiä. Tietenkään ei ole optimaalista odottaa tarpeeksi kauan oireiden ilmaantumiseen, mutta kaikkia merkkejä kuihtumisesta kieliviä merkkejä on syytä pitää silmällä vedellä niihin vastaten.

Heat Stress

Veden laatu on ensiarvoisen tärkeää

Kastelutiheyden lisäksi myös kannabiskasvuston veden laatu on erittäin tärkeä seikka.

Kannabiskasvit koostuvat noin 90-prosenttisesti vedestä, ja sitä tarvitaan useissa elintärkeissä fysiologisissa prosesseissa, kuten fotosynteesissä ja transpiraatiossa. Kun kannabiskasvien kasteluun käytetään huonolaatuista vesilähdettä, voivat nämä prosessit olla normaalia tehottomampia, tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa jopa häiriöitä kasvin elintoimintoihin.

Kun nämä häiriöt ilmenevät, saattavat niiden oireet näyttää lähes samoilta kuin monissa muissa ongelmissa, kuten liiallisessa tai liian vähäisessä lannoituksessa, alikastelussa ja mahdollisesti jopa lämpöstressissä. Tämä on oiva esimerkki siitä, miksi kannabiskasvien terveysongelmia selvitettäessä on aina varmistettava ongelman syy huolella ennen korjaavia toimia.

1. Seuraa pH:ta

Tarkista vesilähteesi laatu ennen kasvatusprosessia. Yksi tärkeä tekijä veden laadussa on sen pH-arvo. pH on numeerinen asteikko, jota käytetään mittaamaan liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä, ja keskimmäinen arvo 7 edustaa neutraalia. Numerot alle 7 merkitsevät happamuutta ja numerot yli 7 emäksisyyttä.

Liian korkea tai liian matala pH-arvo voi aiheuttaa ongelmia kannabiskasveille, sillä vesilähteen pH-arvo voi vaikuttaa kasvin kykyyn imeä ravinteita. Liian matala tai liian korkea pH-arvoinen vesi voi vaikuttaa kasvualustasi pH-arvoon ajan mittaan. Tämä voi johtaa oireisiin, jotka näyttävät samanlaisilta kuin tiettyjen ravitsemusongelmien aiheuttamat oireet.

Kannabiskasvit viihtyvät yleensä noin 6,5 pH-arvossa. pH-arvo voidaan mitata erittäin helposti yksinkertaisesti asettamalla pH-mittari valumavedestä otetusta vesinäytteestä. Valumavesi on vettä, joka valuu kasvatusastiastasi, kun se on kulkenut kasvatusalustasi läpi. Jos pH on joko liian korkea tai liian matala, pH voidaan palauttaa normaalille tasolle pH:n nostamiseen tai laskemiseen käytettävillä tuotteilla.

2. Ppm

Ppm on toinen tärkeä tekijä veden laadun kannalta. Ppm eli parts per million on menetelmä, jolla mitataan käytettävään vesilähteeseen liuenneiden mineraalien määrää. Lukema 90 ppm tarkoittaa siis, että vesilähteessä on 90 milligrammaa mineraaleja litrassa.

Veden ppm-pitoisuuden tunteminen antaa viljelijöille mahdollisuuden välttää antamasta kasveilleen liikaa tai liian vähän mineraaleja. Kivennäisaineiden puute voi johtaa puutoksiin, kun taas liian suuri määrä voi aiheuttaa palamista. Kannabiskasvit suosivat noin 500 ppm:n pitoisuutta kasvuvaiheessa ja noin 1000 ppm:n pitoisuutta kasvusyklin kukintavaiheessa.

TDS-mittareilla, jotka mittaavat liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärää, voidaan mitata vesilähteen ppm-arvoa.

Ppm:n mittaaminen on melko edistynyttä, ja vaikka se onkin hyödyllistä, se ei ole välttämätöntä aloittelijoille, jotka ottavat vasta ensiaskeleitaan harratuksen parissa. Pidä se kuitenkin mielessäsi, kun pyrit laajentamaan tietojasi ja taitojasi.

3. Käänteisosmoosivesi

Vaikka kasteluveteen liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä saattaa olla riittävä, eivät kaikki veden sisältämät aineet ole hyödyllisiä kannabissadolle. Vesi saattaa olla saastunut muista tekijöistä, kuten epäpuhtauksista ja bakteereista. Käänteisosmoosisuodattimet ovat loistava vaihtoehto, joka poistaa lähes kokonaan kaiken veteen liuenneet epäpuhtaudet. Puhdistuksen jälkeen viljelijät voivat lisätä takaisin vain sen, minkä he haluavat päätyvän kasviensa ruokalistalle.

Käänteisosmoosisuodattimet pystyvät poistamaan 95-99 prosenttia vesinäytteestä liuenneista suoloista, ja siksi ne ovat vakiomenetelmä veden puhdistamiseksi teollisessa mittakaavassa.

Käänteisosmoosiveden käyttö on kehittynyt viljelytekniikka.

4. Valumaveden testaaminen

Terveiden kasvien tuottamiseksi sinun on seurattava tarkkaan, kuinka paljon ravinteita kasvisi saavat. Käytä tätä varten astioita, joihin voit kerätä valumavedet kun kastelet kasveja, ja analysoi niiden pH- ja ppm-arvot (parts per million).

Mikä on sopiva pH-arvo valumavedelle?

Kannabiskasvit viihtyvät yleensä pH:n ollessa noin 6,5. Voit tarkistaa pH-arvosi yksinkertaisesti testaamalla valumaveden pH-mittarilla. Hanna Instrumentsin pH-mittarimme on erittäin helppokäyttöinen ja tarjoaa nopeat ja tarkat lukemat. Jos pH-arvosi on joko liian korkea tai liian matala, voit käyttää pH:n säätämiseen luotuja tuotteita sen nostamiseksi tai laskemiseksi.

Kun olet edellä mainitut asiat mielessäsi, sinulla pitäisi olla hyvät edellytykset ymmärtää, miten yli- ja alikastelu vaikuttaa kasveihisi ja miten merkittävä tekijä veden laatu on kannabikselle.

Oletko 18-vuotias tai yli?

RoyalQueenSeeds.com sivuston sisältö soveltuu vain aikuisille ja on täten varattu vain 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Pidä huoli, että olet ajan tasalla asuinmaasi vallitsevan lainsäädännön suhteen.

Klikkaamalla SISÄÄN vahvistat
olevasi yli
18-vuotias

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7/5
perustuen 37837 arvosteluun